Trong suốt 40 năm trời, hai anh em ruôt linh mục Raymond và Pierre Jaccard đã phục vụ người cùi, người khuyết tật, trẻ em đường phố và các cô gái mãi dâm. 90 tuổi và 86 tuổi, hai anh em ruột không lìa nhau bây giờ là cha tuyên úy cho các nữ tu chiêm niệm.

Pierre và Raymond Jaccard: Hai cuộc đời phục vụ cho người cùi

  1. Bạn hãy tin rằng, Chúa là vị Thầy của những chuyện không thể tưởng tượng mình có thể làm được.

Bạn hãy nói, “không có Thầy, con chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Không đặt tin tưởng của mình vào sức mạnh phàm nhân của mình, nhưng duy nhất vào Đấng làm những điều kỳ diệu. Bạn hãy làm hết sức mình, và Chúa, trong bạ,n sẽ làm điều kỳ diệu. 

  1. Hãy trở lại như các em bé!

“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng vào được Nước Trời” (Mt 18, 3). Trẻ em có thể có các khiếm khuyết, nhưng trẻ em có một khả năng phi thường: khi có giông bão và khi các em sợ, các em chạy đến ẩn núp vào lòng cha mẹ. Gió có thể thổi mạnh, sấm sét có thể nổ ầm ầm, nhưng đó không phải là việc của các em, đó là việc của cha mẹ! Tinh thần trẻ thơ này Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã sống là một ơn rất đặc biệt mà chúng ta nhận từ khi rửa tội và chúng ta phải xin lại ơn này mỗi ngày. 

  1. Cầu nguyện trên gối Mẹ Maria

Chúng ta chỉ có thể phó thác vào tay người mình đã biết. Hãy đọc Phúc Âm, chỉ cần đọc ba hàng mỗi buổi sáng, nhưng hay đọc đi đọc lại trên gối Mẹ Maria và nói với Mẹ: “Xin Mẹ kể chuyện Chúa Giêsu cho con nghe!” Mẹ sẽ giúp bạn lần chuỗi và sẽ đưa bạn đến dưới chân nhà tạm.

  1. Bạn cứ để mình được thúc đẩy trong các dự án của mình

Chúng ta có tự do của mình, nhưng Chúa là Chúa Cha, Ngài có chương trình hành động yêu thương của Ngài. Vậy chúng ta đừng quá bám vào các dự định nhỏ của mình, nhưng hãy để Thần Khí thổi và làm bung các rào cản trên mỗi bước chân chúng ta. Rất khó để biết điều này sẽ đua mình đến đâu nhưng nếu bạn phó thác tất cả vào bàn tay Chúa, thì tất cả sẽ hướng về Chúa!

  1. Hãy sẵn sàng với người khác

Chúa nói với chúng ta trong thực tế của các sự kiện và các cuộc gặp gỡ. Mỗi người chúng ta gặp trên đường đời là món quà Chúa gởi đến cho chúng ta. Đừng bỏ lỡ dịp. Hãy đón nhận người anh em mình với tình thương vì Chúa Giêsu ở nơi họ: “Ta bệnh và con đã viếng thăm” (Mt 25, 36).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch