Nội Quy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Giáo Phận Vĩnh Long

Chương I: Bản chất phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Điều 1. Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Vĩnh Long là thành phần của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam có mục đích đoàn ngũ hoá tất cả Thiếu nhi trong Giáo phận, để huấn luyện các Thiếu nhi thành người Kitô hữu đạo đức thánh thiện và nên những công dân tốt của xã hội.

Điều 2. Phương pháp chủ yếu của Phong trào là dùng Lời Chúa và bí tích Thánh Thể để Kitô hoá và thánh hoá tuổi trẻ. Đồng thời, cũng dùng các phương pháp giáo dục tự nhiên và những kỹ năng chuyên môn, để đào tạo tuổi trẻ thành những con người có nhân cách và tài giỏi.

Điều 3. Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể được gồm tóm trong 4 khẩu hiệu là: CẦU NGUYỆN - RƯỚC LỄ - HY SINH - TÔNG ĐỒ. Mọi đoàn sinh phải luôn ghi nhớ và tập sống theo 4 khẩu hiệu này.

Điều 4. Lý tưởng của Thiếu Nhi là Chúa Giêsu bé thơ sống với cha mẹ trong gia đình Nazarét, luôn yêu mến, vâng lời. Gương mẫu cho Thiếu Nhi là Đức Maria, là Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của Thiếu Nhi. Do có cùng một mẹ với nhau, nên Chúa Giêsu và các em Thiếu Nhi là anh em với nhau.

Chương II. Tổ chức Thiếu Nhi Giáo phận

Điều 5. Hệ thống dọc:

-Ban Đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận (Lm và HT cấp GP)
-Ban Đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Cấp Tỉnh (Liên Hạt)
-Ban Đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể các Hạt (Lm và HT cấp Hạt)
-Ban Đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Họ Đạo ( Cha Sở hoặc Cha Phó và Huynh Trưởng)

Điều 6. Hệ thống hàng ngang:
-Thiếu nhi tại một Họ đạo được tổ chức thành Đoàn.
- Đoàn Thiếu nhi tại Họ Đạo chia làm 3 Ngành, 5 Năm.
-Ngành Ấu : Năm 1, tuổi 8-9.
-Ngành Thiếu: Năm 2: Tuổi 9-10, cấp I ; Năm 3: Tuổi 11-12, cấp II
-Ngành Nghĩa: Năm 4: Tuổi 12-13, cấp I ; Năm 5: Tuổi 14-15, cấp II

Điều 7. Cấp Thiếu nhi được chia thành Nhóm: Nhóm nam, nhóm nữ. Mỗi nhóm được điều khiển do 2 Huynh trưởng, một chánh và một phó. Nhóm cũng là đơn vị cơ bản cho các sinh hoạt huấn luyện của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Điều 8. Nhóm được chia thành từ 2 đến 4 Đội (hay Tổ). Mỗi Đội trung bình có từ 8 đến 12 em, do một Đội Trưởng và một Đội Phó hướng dẫn.

Phương Án Thực hành

Đôn đốc và hoàn chỉnh việc thành lập Thiếu Nhi Thánh Thể tại tất cả các Họ Đạo, càng sớm càng tốt. Cần tổ chức Thiếu nhi Dự Bị. Sẽ mở vài khoá huấn luyện Huynh trưởng liên Hạt tại các Tỉnh. Sẽ tổ chức Đại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể lần đầu tiên tại Đình Khao ngày 03/07/2008