2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Rm 4, 13. 16-18. 22;  Mt 1, 16. 18-21. 24a

 GIUSE – NGƯỜI CÔNG CHÍNH TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

            Ta  mừng lễ thánh Giuse, ta sẽ thắc mắc không biết thánh Giuse, người sống cách đây 2000 năm có còn thích hợp với thời đại chúng ta không ? Không biết thánh Giuse, Đấng đã coi sóc một gia đình gồm toàn những đấng thánh có thể làm gương mẫu cho gia đình chúng ta, những gia đình gồm toàn những con người phàm trần không?

          Trang Tin mừng hôm nay nói thánh Giuse là người công chính. Nhìn vào cuộc đời của Ngài, sự công chính được biểu hiện rất rõ nét trong từng biến cố, từng hoàn cảnh.

          Người mà được gọi là công chính là người trước hết là trả lại cho người khác những gì thuộc về họ. Nói khác đi công chính là không dám nhận những gì không phải của mình.

Ta thấy thoạt đầu Thánh Giuse định trốn đi khi biết Đức Ma ria mang thai. Theo lối giải thích xưa kia thì thánh Giu se trốn đi vì nghi ngờ Đức Ma ria. Nhưng theo các nhà chú giải thời mới thì thánh Giuse định bỏ trốn vì thấy mình không xứng đáng với danh hiệu làm cha nuôi Đấng Cứu Thế. Chức vị làm cha Đấng Cứu Thế là một chức vị quá cao trọng để rồi trong suy nghĩ, qua suy nghĩ thánh Giuse thấy mình không phải là Cha Đấng Cứu Thê, không xứng đáng làm Cha Đấng Cứu Thế, nên Ngài bỏ trốn.

Người công chính là người chu toàn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của thánh Giu se là gìn giữ Đức Giê su và Đức Ma ria.

Thiên Chúa Chúa đã trao cho Ngài nhiệm vụ hết sức nặng nề và quan trọng nhưng rồi ta thấy Ngài đã hết sức chu toàn. Không chỉ chu toàn mà còn chu toàn với tinh thần trách nhiệm cao. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa, Thánh Giuse không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Hơn thế nữa, ta thấy Thánh Giuse chu toàn với sự tế nhị, kính cẩn, nâng niu. hãy nhìn cảnh thánh gia trốn sang Ai cập, Đức Ma ria bế Đức Giêsu ngồi trên lưng lừa. Thánh Giu se dắt lừa đi trong đêm tối.

Khung cảnh đẹp và ta có thể nói rằng không còn cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn. Thánh Giuse trân trọng kho tàng Chúa trao cho Ngài gìn giữ. Thánh Giuse kính cẩn nâng niu Đức Ma ria và Đức Giêsu. ngài chu toàn nhiệm vụ với tinh thần dấn thân hi sinh không ngại gian khổ. Đang đêm mà chúa bảo thức dậy trốn sang Ai cập, Ngài cũng thức dậy lên đường tức khắc.

Cả cuộc đời Thánh Giuse cũng như những nhiệm vụ của thánh Giu se xem ra tăm tối, không có gì vinh quang theo kiểu người đời. Thế nhưng thánh Giuse vẫn chăm chỉ chu toàn, và không đòi cho mình nhiệm vụ nào khác. Ta thấy sau này các môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng, có quyền làm phép lạ, được mọi người kính phục, thánh Giu se vẫn không ghen tị và đòi cho mình quyền đó. Quả thật ta thấy Thánh Giuse là người công chính.


          Cuối cùng, ta thấy rằng Thánh Giuse công chính là trung tín với nhiệm vụ. Thánh Giuse được Chúa trao cho nhiệm vụ gìn giữ Đức Maria và Đức Giêsu, gìn giữ gia đình. Với những nhiệm vụ xem ra quá khó như vậy, Thánh Giuse vẫn hết sức mình để chu toàn trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như trong hoàn cảnh khó khăn.

Cũng vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giu se phải lao động vất vả để nuôi sống gia đình. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải chung sống với súc vật trong ngày Đức Ma ria hạ sinh Đức Giêsu. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải vất vả bồng bế Đức Giêsu chạy trốn sang Ai cập. Và vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse kiên trì tìm kiếm khi Đức Giêsu đi lạc 3 ngày trong đền thờ. Trung tín không hề xao nhãng, không hề lẩn tránh, không hề lùi bước trước nhiệm vụ khó khăn, thánh Giuse thật là người công chính.

Công chính trong âm thầm, công chính trong thinh lặng vâng theo Thánh ý Chúa không phải là giữa thời đại ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ta quá ồn ào náo nhiệt trước những xáo động của cuộc đời. Cũng chính vì những xáo động đó đã không làm cho ta còn nhạy bén với dấu chỉ thời đại, dấu chỉ của Thiên Chúa nữa.

Ngày hôm nay, ta nhìn lên mẫu gương âm thầm chịu đựng của Thánh Giuse, ta nhận ra một kho tàng bài học quá lớn của cuộc đời chúng ta. Xin Chúa qua lời chuyển cầu cho chúng ta để ngày mỗi ngày ta sống công chính như Thánh Giuse đã sống để ta đáng được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban.