TÊN CŨ:
ẤP: Đại Thôn
XÃ: Hưng Mỹ
HUYỆN: Châu Thành
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN:

Do nhu cầu bà con nên vào thập niên năm 1960 có xây một ngôi Nhà thờ và một trường học cho bà con sinh hoạt và học tập. Nhưng đến năm 1975 thì Nhà thờ xuống cấp và hư hại, không còn sinh hoạt được nữa.

Đến năm 2002 Cha Augustinô Nguyễn Sơn Đoài đã xây dựng lại ngôi Nhà thờ và số giáo dân hiện nay khoảng 250 người. Mỗi tuần có Thánh lễ vào sáng Chúa nhật và chiều thứ năm.