1. Tên cũ: Rạch Gừa
  2. Ấp: 4, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng:
  5. Chấu lượt
  6. Giáo dân: 353 người

1. Tên Họ Đạo: Rạch Gừa (Họ nhỏ của Giồng Tre, Bình Đại)

Các Linh mục tiền nhiệm:

  1. 1954 - 1960: Cha Antôn Phùng Quang Thành
  2. 1960 - 1974: Cha Phêrô Võ Văn Sinh
  3. 1974 - 1976: Cha Phêrô Võ Văn Đức
  4. 1976 - 1982: Cha Phaolo Nguyễn Minh Chiếu
  5. Linh mục đương nhiệm: Tôma Vũ Hữu Hiệp từ năm 1989 đến nay.

2. Giai đoạn hình thành:
-
Năm thành lập: 1954 ( họ nhỏ của Giồng Tre)
- Người sáng lập: Lm Antôn Phùng Quang Thành.
- Số giáo dân ban đầu: khoảng 100 người
- Nhà thờ đầu tiên được cất: 1954

3. Giai đoạn hiện nay: năm 2007: Số giáo dân 353 người

Các sinh hoạt:
- Ban quới chức 7 người.
- Ca đoàn được 15: ca viên
- Thánh nhi truyền giáo: 25 em.

4. Định hướng tương lai: Đại tu Nhà thờ bị thiệt hại nặng do bão.