GIÁO PHẬN VĨNH LONG
VP TOÀ GIÁM MỤC

 

THÔNG BÁO
V/v:  BÓ HOA THIÊNG LIÊNG
Mừng Lễ Hai ĐỨC GIÁM MỤC

 

Kính gởi : Quý Cha trong Giáo phận Vĩnh Long

Quý Bề Trên các Dòng Tu

Trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện Tạ Ơn Thiên Chúa, dịp kỷ niệm Kim Khánh Giám Mục của Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (22/01/1961 - 22/01/2011) và dịp sinh nhật lần thứ  97 của Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (21/01/1914 - 21/01/2011); toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long sẽ cùng nhau thực hiện tuần lễ cầu nguyện đặc biệt, kết thành Bó Hoa Thiêng Liêng từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 01 năm 2011

 

BÓ HOA THIÊNG  gồm các việc đạo đức như sau:

- 1. Tham dự Thánh Lễ

- 2. Rước Lễ

- 3. Viếng Thánh Thể

- 4. Lần chuổi Mân Côi

- 5. Làm việc bác ái - hy sinh.

Việc tổng kết Hoa Thiêng Liêng sẽ được thực hiện từ các Hạt, sau đó sẽ gởi về cho Văn Phòng Toà Giám Mục để tổng kết chung:

- Các báo cáo tổng kết từ các Họ Đạo, xin Quý Cha gởi về cho Cha Hạt Trưởng ngày 17/01/2011.

- Xin Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Bề Trên các Dòng Tu vui lòng tổng kết Tuần Hoa Thiêng Liêng và gởi về văn phòng Toà Giám Mục trước ngày 19/01/2011.

 Xin Quý Cha, Quý Bề Trên thông báo và khuyến khích các tín hữu trong Họ Đạo, các tu sĩ trong Dòng thực hiện sốt sắng Tuần lễ Hoa Thiêng Liêng này, để làm thành món quà dâng kính hai vị chủ chăn của Giáo Phận để cầu nguyện cho Hai Đức Cha.

Kính Chúc Quý Cha, Quý Bề trên được nhiều Ơn Chúa và Bình An.

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2010                           

Kiến Thị của Đức Giám Mục Giáo Phận

                                                                                                VP. TOÀ GIÁM MỤC

                                                                                                   Fx. Nguyễn Văn Việt

                                                                                                     Lm Chánh Văn Phòng