Trang chủ Thông Báo Hoa Thiêng Liêng Mừng Hai Đức Giám Mục

Hoa Thiêng Liêng Mừng Hai Đức Giám Mục

GIÁO PHẬN VĨNH LONG
VP TOÀ GIÁM MỤC

 

THÔNG BÁO
V/v:  BÓ HOA THIÊNG LIÊNG
Mừng Lễ Hai ĐỨC GIÁM MỤC

 

Kính gởi : Quý Cha trong Giáo phận Vĩnh Long

Quý Bề Trên các Dòng Tu

Trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện Tạ Ơn Thiên Chúa, dịp kỷ niệm Kim Khánh Giám Mục của Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (22/01/1961 - 22/01/2011) và dịp sinh nhật lần thứ  97 của Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (21/01/1914 - 21/01/2011); toàn thể Giáo Phận Vĩnh Long sẽ cùng nhau thực hiện tuần lễ cầu nguyện đặc biệt, kết thành Bó Hoa Thiêng Liêng từ ngày 09 đến ngày 16 tháng 01 năm 2011

 

BÓ HOA THIÊNG  gồm các việc đạo đức như sau:

- 1. Tham dự Thánh Lễ

- 2. Rước Lễ

- 3. Viếng Thánh Thể

- 4. Lần chuổi Mân Côi

- 5. Làm việc bác ái - hy sinh.

Việc tổng kết Hoa Thiêng Liêng sẽ được thực hiện từ các Hạt, sau đó sẽ gởi về cho Văn Phòng Toà Giám Mục để tổng kết chung:

- Các báo cáo tổng kết từ các Họ Đạo, xin Quý Cha gởi về cho Cha Hạt Trưởng ngày 17/01/2011.

- Xin Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Bề Trên các Dòng Tu vui lòng tổng kết Tuần Hoa Thiêng Liêng và gởi về văn phòng Toà Giám Mục trước ngày 19/01/2011.

 Xin Quý Cha, Quý Bề Trên thông báo và khuyến khích các tín hữu trong Họ Đạo, các tu sĩ trong Dòng thực hiện sốt sắng Tuần lễ Hoa Thiêng Liêng này, để làm thành món quà dâng kính hai vị chủ chăn của Giáo Phận để cầu nguyện cho Hai Đức Cha.

Kính Chúc Quý Cha, Quý Bề trên được nhiều Ơn Chúa và Bình An.

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 12 năm 2010                           

Kiến Thị của Đức Giám Mục Giáo Phận

                                                                                                VP. TOÀ GIÁM MỤC

                                                                                                   Fx. Nguyễn Văn Việt

                                                                                                     Lm Chánh Văn Phòng

Các tin khác:
 • Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long năm 2014
 • Cáo Phó: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Liêng
 • Thư Mời và Chương Trình Tĩnh Tâm Thường Niên Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long năm 2014
 • Thông Báo V/v Hành Hương Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Ngày Quới Chức Giáo Phận
 • Chương Trình Hành Hương Kính Thánh Philipphê Minh và Ngày Quới Chức Giáo Phận năm 2014
 • Cáo Phó: Linh Mục Tôma Nguyễn Văn Vẻ
 • Thư Mời Họp Mặt Truyền Thống Quới Chức Giáo Phận Vĩnh Long năm 2014
 • Cáo Phó: Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Nguyện thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
 • Cáo Phó: Nữ Tu Cécilia Võ Thị Ánh Tuyết
 • Thông Báo Của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam V/v Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Gia Đình
 • 04:45:04 - Ngày: 18-12-2014
  Tìm kiếm:

  Vatican 05 – 11/12

   

  Các Họ Đạo

   

  Hạt Bình Đại

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

   

  Hạt Cái Mơn

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

   

  Hạt Thạnh Phú

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

   

  Hạt Trà Vinh

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

   

  Hạt Mặc Bắc

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

   

  Hạt Vĩnh Kim

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

   

  Hạt Vĩnh Long

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

   

  Hạt Mai Phốp

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

   

  Hạt Sa Đéc

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

   

  Hạt Bến Tre

  Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html