Sáng ngày 22.7. 2015, tại Nhà Thờ Mặc Bắc, Cha phụ trách thiếu nhi Hạt Mặc Bắc đã xin phép Cha Quản Hạt tổ chức “Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I” cho thiếu nhi hạt Mặc Bắc.

Tham dự ngày học hỏi hôm nay có trên dưới 80 em trong hạt Mặc Bắc, đến từ các Nhà Thờ Tạp Ngãi, Định Bình, Lộ Mới, Ba Giồng, Ngọn, Định Thuận, Nhà Thờ Mặc Bắc,....

Chương trình 7h00 sáng và kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Các em được Cha Quản Hạt và quý cha trong ban thiếu nhi của hạt giảng dạy, chỉ dẫn hiểu biết phần nào nhiều hơn về Chúa Kitô, bắt chước thánh Phaolo bắt chước gương sống của Chúa Kitô, thái độ hành xử, yêu thương như Chúa Kitô đối với Thiên Chúa và con người.

Các em được giao lưu, học hỏi, trao đổi về khả năng chuyên môn cơ bản về Huynh Trưởng: về cách nghiêm tập, cách chơi, sinh hoạt,... và những vấn đề liên quan.

Khi ra về các em rất vui mừng không những có thêm kiến thức khả năng chuyên môn làm hành trang cho cuộc sống đức tin của mình mà còn được truyền thêm lửa nhiệt huyết yêu mến Chúa Kitô để sống thánh thiện đẹp lòng Chúa. Để từ đó có thể hăng hái sống đức tin và trong phận vụ của mình, các em hết mình loan báo Tin Mừng.

Xin Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao ban ơn cho các em học Huynh Trưởng Cấp I hôm nay lửa nhiệt tình yêu mến  Chúa, để phụng sự Chúa và phục vụ các bạn thiếu nhi Thánh Thể, phục vụ lợi ích phần rỗi con người.

Xem hình >>>