MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39)

NĂM PHỤNG VỤ 2015 – 2016. NĂM C

29/11

18/10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM C. Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12—4,2 ; Lc 21,25-28.34-36. MTC: Cái Mơn, Long Hiệp, Gảnh.

30

28

Đ

Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.

 

Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

THÁNG MƯỜI HAI / 2015

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho việc cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho tất cả chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, không bao giờ chán nản khi phải tha thứ.

Ý truyền giáo: Cầu cho gia đình: Xin cho các gia đình, cách riêng các gia đình đang gặp đau khổ, tìm thấy nơi việc Chúa Giêsu Giáng Sinh, một dấu chỉ hy vọng sâu xa.

 

1/12

20/10

Tm

Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24.

2

21

Tm

Thứ Tư. Is 25,6-10a , Mt 15,29-37.

3

22

Tr

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

4

23

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31
Lưu ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v.... (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khoá họp tháng 04/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

5

24

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Is 30,18-21.23-26 ; Mt 9,35—10,1.6-8.

6

25

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6. (Không cử hành lễ Thánh Nicôla, giám mục). MTC: Bà My, Bến Vinh, An Phú Thuận, Cái Sơn (VL).

7

26

Tr

Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.

8

27

Tr

Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.
MTC: Bãi Vàng, MTG Cái Nhum.

9

28

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30. [Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh : KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Toà là Lễ Trọng. *Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung Cung Hiến Thánh Đường].

10

29

Tm

Thứ Năm. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

11

01/11

Tm

Thứ Sáu. Thánh Đamasô I giáo hoàng (Tr). Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.

12

02

Tm

Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10c ; Lc 1,39-47).

13

03

Tm  

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Thánh vịnh tuần III. Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18. (Không cử hành lễ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo).
MTC: Phú Hiệp, Tú San, Đức Mỹ, Hoà Tịnh (Miễu Trắng).
Ngày giỗ của Đức Cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục (1984).

14

04

Tr

Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27.

15

05

Tm

Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32.

16

06

Tm

Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25 ; Lc 7,19-23

17

07

Tm

Thứ Năm. St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

18

08

Tm

Thứ Sáu. Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19

09

Tm

Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

20

10

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Mk 5,1-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45.
MTC: Cái Tắc, Ba Kè, Cầu Kè, Tiên Thuỷ, Cái Nhum (BT)
Ngày giỗ của Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp (2007).

21

11

Tm

Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45.

22

12

Tm

Thứ Ba. 1Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.

23

13

Tm

Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.

24

14

Tm

Thứ Năm. Sáng: 2Sm 7,1-5a.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79.

24

14

Tr

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

Thứ Năm. Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25

15

Tr

Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm:
Is 9,16 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26

16

Đ

Thứ Bảy. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH TÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.
Lễ kính. Cv 6,8-10;7,54-60 ; Mt 10,17-22.

27

17

Tr

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 1Sm 1,20-22.24-28 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] ; 1Ga 3,1-2.21-24 (hay Cl 3,12-21) ; Lc 2,41-52.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng). 1Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8.

MTC: Mặc Bắc, Tân Mỹ, An Bình.

28

18

Đ

Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5—2,2 ; Mt 2,13-18.

29

19

Tr

Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Béckét, giám mục. tử đạo. Thánh vịnh tuần I. 1Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35.

30

20

Tr

Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40.

31

21

Tr

Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Sylvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18.

 

THÁNG GIÊNG / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho cuộc đối thoại liên tôn và hoà bình: Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc các tôn giáo khác nhau đem lại nhiều hoa trái của hoà bình và công bằng.

Ý truyền giáo: Cầu cho sự hợp nhất giữa các Kitô-hữu : Xin cho các Kitô-hữu biết xoá bỏ mọi bất hoà chia rẽ, nhờ sống tình bác ái huynh đệ với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

1/1

22/11

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2

23

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.
Chiều: VỌNG LỂ CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

3

24

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu).
MTC: Bãi Xan, Thiềng Đức, Cần Thư.

4

25

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22—4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

5

26

Tr

Thứ Ba. 1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44

6

27

Tr

Thứ Tư. 1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

7

28

Tr

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 4,19—5,4 ; Lc 4,14-22a.

8

29

Tr

Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16. Kỷ niệm ngày thành lập GPVL, năm 1938.

9

30

Tr

Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

10

01/12

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 40,1-5.9-11 (hay 42,1-4.6-7) ; Tt 2,11-14;3,4-7 (hay Cv 10,34-38) ; Lc 3,15-16.21-22.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM CHẴN (II).

11

02

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,1-8 ; Mc 1,14-20.

12

03

X

Thứ Ba. 1Sm 1,9-20 ; Mc 1,21b-28

13

04

X

Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1,29-39.

14

05

X

Thứ Năm. 1Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45.

15

06

X

Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2,1-12.

16

07

X

Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a ; Mc 2,13-17.

17

08

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 62,1-5 ; 1Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).
MTC: Thạnh Phú, Ngã Cạy, Bình Châu.

18

09

X

Thứ Hai. 1Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

10

X

Thứ Ba. 1Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28.

20

11

X

Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51 ; Mc 3,1-6.

21

12

Đ

Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 18,6-9;19,1-7 ; Mc 3,7-12.

22

13

X

Thứ Sáu. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo.  1Sm 24,3-21 ; Mc 3,13-19.

23

14

X

Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 ; Mc 3,20-21

24

15

X  

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1Cr 12,12-30 (hay 1Cr 12,12-14.27) ; Lc 1,1-4; 4,14-21. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
MTC: Cái Đôi, Bãi Ngao, Cái Quá.

25

16

Tr  

Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

26

17

Tr 

Thứ Ba. Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9.

27

18

X

Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20.

28

19

Tr

Thứ Năm. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,18-19.24-29 ; Mc 4,21-25.

29

20

X

Thứ Sáu. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 ; Mc 4,26-34.

30

21

X

Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17 ; Mc 4,35-41.

31

22

X  

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 1,4-5.17-19 ; 1Cr 12,31—13,13 (hay 1Cr 13,4-13) ; Lc 4,21-30. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Boscô, linh mục).
MTC: Tân Dinh, Tân Thạch, Nhơn Phú.
Lễ giỗ Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (2013).

 

THÁNG HAI / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho mọi người biết chăm sóc mọi loài thọ tạo. Xin cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loài thọ tạo, một món quà được Chúa ban cho những không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục hưởng dùng.

Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tộc Á Châu và đức tin Kitô-giáo : Xin cho việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô-giáo và các dân tộc Á Châu được thuận lợi hơn.

1

23/12

X

Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a ; Mc 5,1-20.

2

24

Tr

Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).

3

25

X

Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2Sm 24,2.9-17 ; Mc 6,1-6.

4

26

X

Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13.

5

27

Đ

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 47,2-11 ; Mc 6,14-29.

6

28

Đ

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 3,4-13 ; Mc 6,30-34.

7

29

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
Is 6,1-2a.3-8 ; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11) ; Lc 5,1-11.

MTC: Cái Kè, Giồng Trôm, Đìa Cừ.

LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Giáp Ngọ, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). Ba ngày Tết năm nay trùng với những ngày thường trong Mùa Chay. Vì nhu cầu hoặc vì lợi ích mục vụ quan trọng, Giám mục giáo phận có thể cho phép cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374).

NĂM ÂM LỊCH BÍNH THÂN 2016

8

01/01

Tr

Thứ Hai. MỒNG MỘT TẾT ẤT MÙI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr) và Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 8,1-7.9-13 ; Mc 6,53-56.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
Lễ Giao Thừa:
Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) ; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17) ; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

9

02

Tr

Thứ Ba. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. 1V 8,22-23.27-30 ; Mc 7,1-13.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.

10

03

Tr

Thứ Tư. MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Thánh Scôlastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1V 10,1-10 ; Mc 7,14-23.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30.

MÙA CHAY
”Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

11

04

Tm

Thứ Năm. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20—6,2 ; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

 

 

 

LƯU Ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt
a) Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c) Luật kiêng thịt “Buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

12

05

Tm

Thứ Sáu. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.

13

06

Tm

Thứ Bảy. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.

14

07

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. . Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13. (Không cử hành lễ Thánh Syrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).
MTC: Bến Tre, Tân Phú Trung, Bến Luông, Tân Phú (BT).

15

08

Tm

Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.

16

09

Tm

Thứ Ba. Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.

17

10

Tm

Thứ Tư. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.

18

11

Tm

Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.

19

12

Tm

Thứ Sáu. Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.

20

13

Tm

Thứ Bảy. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48

21

14

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17—4,1 (hay Pl 3,20—4,1) ; Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
MTC: Vĩnh Long, Chợ Lách, Thành Triệu, Mai Hương.

22

15

Tr

Thứ Hai. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.

23

16

Tm

Thứ Ba. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

24

17

Tm

Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

25

18

Tm

Thứ Năm. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

26

19

Tm

Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

27

20

Tm

Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

28

21

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15 ; 1Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
MTC: Cổ Chiên, Quới Thành, Đình Khao.

29

22

Tm

Thứ Hai. 2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

 

THÁNG BA / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn. Xin cho các gia đình đang gặp khó khăn được sự nâng đỡ cần thiết, và xin cho các trẻ em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và hoà bình.

Ý truyền giáo : Cầu cho các Kitô-hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô-hữu đang bị phân biệt đối xử hoặc đang bị bách hại vì đức tin, biết luôn vững chí bền lòng trong cơn thử thách gian truân và trung thành với Tin Mừng, nhờ lời cầu khẩn của toàn thể Giáo Hội.

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

1/3

23/01

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

2

24

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

3

25

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

4

26

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Casimirô. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.

5

27

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

6

28

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Gs 5,9a.10-12 ; 2Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : 1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
MTC: Phong Hoà, Cù Lao Dài, Bà Tùng.

7

29

Tm

Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

8

30

Tm

Thứ Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.

9

01/02

Tm

Thứ Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.

10

2

Tm

Thứ Năm. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.

11

3

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

12

4

Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

13

5

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45).
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
MTC: Bình Đại, Long Mỹ, Vĩnh Xuân.

14

6

Tm

Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,12-20. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

15

7

Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

16

8

Tm

Thứ Tư. Đn 3,14-20.91-92.95 ; Ga 8,31-42.

17

09

Tm

Thứ Năm. Thánh Patriciô, giám mục. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

18

10

Tm

Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.
MTC: Ba Giồng

19

11

Tr

Thứ Bảy. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

12

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá : Lc 19,28-40.
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14—23,56 (hay Lc 23,1-49).
MTC: Quới Sơn, Cầu Đá, Vĩnh Bình (Cái Mơn).

21

13

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

22

14

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

23

15

Tm

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục).

24

16

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ sáng. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU
(Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21.

 

 

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý: Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

24

16

Tr

THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY
. Xh 12,1-8.11-14 ; 1Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15.

25

17

Đ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt.
Is 52,13—53,12 ; Dt 4,14-16; 5,7-9 ; Ga 18,1—19,42. Lễ Truyền Tin dời qua ngày 04-04

26

18

Tm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

 

 

 

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia”. (AC 22).

27

19

Tr

CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
CANH THỨC VƯỢT QUA:
1. St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a) ;
2. St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ;
3. Xh 14,15—15,1a ;
4. Is 54,5-14 ;
5. Is 55,1-11 ;
6. Br 3,9-15.32—4,4 ;
7. Ed 36,16-17a.18-28 ;
8. Rm 6,3-11 ;
9. Lc 24,1-12.
CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Lc 24,1-12 ; trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tuỳ ý.
MTC: Ba Châu, Hoà Long, Thới Hiệp, Lộc Thuận.

28

20

Tr

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33 ; Mt 28,8-15.

29

21

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18.

30

22

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35.

31

23

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48.

 

THÁNG TƯ / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người chủ các trang trại nhỏ. Xin cho những người chủ các trang trại nhỏ nhận được phần thưởng xứng đáng vì sự lao động quý báu của họ.

Ý truyền giáo : Cầu cho các Kitô-hữu Phi Châu: Xin cho các Kitô-hữu Phi Châu biết làm chứng về tình yêu và niềm tin vào Đức Giêsu Kitô giữa những xung đột chính trị và tôn giáo.

1/4

24/02

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14.

2

25

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

3

26

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 20,19-31.
MTC: Rạch Dầu, Tân Lược, Phú Long.

4

27

Tr

Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người”, thì bái gối (IM 137).

5

28

Tr

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Thánh Vinh Sơn Ferrê (Tr). Cv 4,32-37 ; Ga 3,7b-15.

6

29

Tr

Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21.

7

01/03

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Lasan, linh mục. Lễ nhớ. Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36.

8

02

Tr

Thứ Sáu. Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15.

9

03

Tr

Thứ Bảy. Cv 6,1-7 ; Ga 6,16-21.

10

04

Tr

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19 (hay Ga 21,1-14). MTC: Tiểu Cần, Thủ Thể, Giồng Quít.

11

05

Đ

Thứ Hai. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29.

12

06

Tr

Thứ Ba. Cv 7,51—8,1a ; Ga 6,30-35.

13

07

Tr

Thứ Tư. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

14

08

Tr

Thứ Năm. Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

15

09

Tr

Thứ Sáu. Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

16

10

Tr

Thứ Bảy. Cv 9,31-42 ; Ga 6,60-69.

17

11

Tr

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 13,14.43-52 ; Kh 7,9.14b-17 ; Ga 10,27-30.
MTC: Mỹ Chánh, Kinh Điều, Phú Đa.

18

12

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,1-10.

19

13

Tr

Thứ Ba. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30.

20

14

Tr

Thứ Tư. Cv 12,24—13,5a ; Ga 12,44-50.

21

15

Tr

Thứ Năm. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.

22

16

Tr

Thứ Sáu. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6.

23

17

Tr

Thứ Bảy. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 13,44-52 ; Ga 14.7-14.

24

18

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35. (Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).
MTC: Mỹ Hoá, Hàn Thẻ, Quang Phong.

25

19

Đ

Thứ Hai. THÁNH  MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14 ; Mc 16,15-20.

26

20

Tr

Thứ Ba. Cv  14,19-28 ; Ga 14,27-31a.

27

21

Tr

Thứ Tư. Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8.

28

22

Tr

Thứ Năm. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignon Montfort, linh mục (Tr). Cv 15,7-21 ; Ga 15,9-11.

29

23

Tr

Thứ Sáu. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

30

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21.

 

THÁNG NĂM / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các phụ nữ trong xã hội. Xin cho mỗi quốc gia trên thế giới biết tôn vinh và kính trọng người phụ nữ, và xin cho sự đóng góp quan trọng của họ được đánh giá đúng mức.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi được mến chuộng: Xin cho hết thảy mọi gia đình, mọi cộng đoàn và mọi nhóm biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng và hoà bình.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

1/5

25/03

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 15,1-2.22-29 ; Kh 21,10-14.22-23 ; Ga 14,23-29. (Không cử hành lễ Thánh Giuse Thợ).
MTC: Rạch Lọp, Vũng Liêm, Tân Xuân, Bến Vong.
MTC: An Hiệp (Bt).

2

26

Tr

Thứ Hai. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 16,11-15 ; Ga 15,26—16,4a.
MTC: Ngọn.

3

27

Đ

Thứ Ba. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.

4

28

Tr

Thứ Tư. Cv 17,15.22—18,1 ; Ga 16,12-15.

5

29

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20.

6

30

Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18 ; Ga 16,20-23a.

7

01/04

Tr

Thứ Bảy. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

8

02

Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11 ; Dt 9,24-28; 10,19-23 (hay Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53.
MTC: An Hiệp (VL), Long Thắng, Thôn Rôn, Nhơn Ngãi.

9

03

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33.

10

04

Tr

Thứ Ba. Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a.

11

05

Tr

Thứ Tư. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19. MTC: Định Thuận.

12

06

Tr

Thứ Năm. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26.

13

07

Tr

Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 ; Lc 11,27-28.
Hành hương Trung Tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long.
Ngày giỗ Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (2012).

14

08

Đ

Thứ Bảy. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39.

15

09

Đ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11 ; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Rm 8,8-17) ; Ga 20,19-23 (hay Ga 14,15-16.23b-26). Đọc hay hát Ca tiếp liên.
MTC: Trà Vinh, Giồng Luông. Lộc Hoà.

 

 

 

LƯU Ý: Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô-hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực.


MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

16

10

X

Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III. Gc 3,13-18 ; Mc 9,14-29.

17

11

X

Thứ Ba. Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37.

18

12

X

Thứ Tư. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Gc 4,13-17 ; Mc 9,38-40.

19

13

X

Thứ Năm. Gc 5,1-6 ; Mc 9,41-50.

20

14

X

Thứ Sáu. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Gc 5,9-12 ; Mc 10,1-12.

21

15

X

Thứ Bảy. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 5,13-20 ; Mc 10,13-16.

22

16

X

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ Họ) . Cn 8,22-31 ; Rm 5,1-5 ; Ga 16,12-15. (Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu).
MTC: Sa Đéc, Cái Sơn (Lương Phú), Cái Nhum (MT), Mỹ Sơn.

23

17

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1Pr 1,3-9 ; Mc 10,17-27.

24

18

X

Thứ Ba. 1Pr 1,10-16 ; Mc 10,28-31.

25

19

X

Thứ Tư. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Madalêna đệ Pazzi, trinh nữ (Tr). 1Pr 1,18-25 ; Mc 10,32-45.

26

20

Tr

Thứ Năm. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. 1Pr 2,2-5.9-12 ; Mc 10,46-52.

27

21

X

Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục Cantuariô (Tr). 1Pr 4,7-13 ; Mc 11,11-26.

28

22

X

Thứ Bảy. Gđ 17.20b-25 ; Mc 11,27-33

29

23

Tr

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20 ; 1Cr 11,23-26 ; Lc 9,11b-17.
MTC: Giồng Giá, Bà Chủ. MTC: Cái Quao, Chủng Viện, Trà Kiết.

30

24

X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2Pr 1,2-7 ; Mc 12,1-12.

31

25

Tr

Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56.

 

 

THÁNG SÁU / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho tình liên đới trong thành phố. Xin cho những người cao tuổi, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người cô đơn, tìm được nhiều dịp để gặp gỡ và nối kết, ngay trong các thành phố lớn trên thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và tập sinh: Xin cho các chủng sinh và tập sinh nam nữ, gặp được những  nhà đào tạo biết sống niềm vui của Tin Mừng và khôn ngoan chuẩn bị cho sứ vụ của họ.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1/6

26/04

Đ

Thứ Tư. Thánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-3.6-12 ; Mc 12,18-27.

2

27

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2Tm 2,8-15 ; Mc 12,28b-34.

3

28

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục. Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7. (Không cử hành lễ thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo).
MTC: Ba Vát, An Đức, Kiến Vàng, Thạnh Hưng.

4

29

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11 ; Lc 2,41-51.

5

01/05

X

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 1V 17,17-24 ; Gl‎ 1,11-19 ; Lc 7,11-17. (Không cử hành lễ Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).
MTC: Giồng Tre, Cái Tôm. Cái Lóc.

6

02

X

Thứ Hai. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). 1V 17,1-6 ; Mt 5,1-12

7

03

X

Thứ Ba. 1V 17,7-16 ; Mt 5,13-16.

8

04

X

Thứ Tư. 1V 18,20-39 ; Mt 5,17-19.

9

05

X

Thứ Năm. Thánh Ephraem, phó tê, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1V 18,41-46 ; Mt 5,20-26.

10

06

X

Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16 ; Mt 5,27-32.

11

07

Đ

Thứ Bảy. Thánh Banaba, Tông Đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3 ; Mt 10,7-13. (hay bài đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,33-37).

12

08

X 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 2Sm 12,7-10.13 ; Gl 2,16.19-21 ; Lc 7,36—8,3 (hay Lc 7,36-50).
MTC: Mai Phốp, Thom, Thới Lộc.

13

09

Tr

Thứ Hai. Thánh Antôn Pađua, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 21,1-16 ; Mt 5,38-42.

14

10

X

Thứ Ba. 1V 21,17-29 ; Mt 5,43-48.

15

11

X

Thứ Tư. 2V 2,1.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.

16

12

X

Thứ Năm. Hc 48,1-14  ; Mt 6,7-15.

17

13

X

Thứ Sáu. 2V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23.

18

14

X

Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25 ; Mt 6,24-34.

19

15

X

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Dcr 12,10-11; 13,1 ; Gl 3,26-29 ; Lc 9,18-24. (Không cử hành lễ Thánh Rômualđô, viện phụ).
MTC: Long Hưng, Thành Thới, Tân Thanh, Rạch Gừa.

20

16

X

Thứ Hai. 2V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5.

21

17

Tr

Thứ Ba. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 ; Mt 7,6.12-14.

22

18

X

Thứ Tư. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 22,8-13; 23,1-3 ; Mt 7,15-20.

23

19

X

Thứ Năm. 2V 24,7-17 ; Mt 7,21-29.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.

24

20

Tr

Thứ Sáu. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80.

25

21

X

Thứ Bảy. Ac 2,2.10-14.18-19 ; Mt 8,5-17.

26

22

X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 1V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62.
MTC: Quảng Ngãi, Định Bình, Cái Nứa.

27

23

X

Thứ Hai. Thánh Syrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Am 2,6-10.13-16 ; Mt 8,18-22.

28

24

Đ

Thứ Ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Am 3,1-8; 4,11-12 ; Mt 8,23-27.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19.

29

25

Đ

Thứ Tư. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11 ; 2Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19.

30

26

X

Thứ Năm. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Am 7,10-17 ; Mt 9,1-8.

 

 

 

THÁNG BẢY / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa được kính trọng. Xin cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe doạ.

Ý truyền giáo: Cầu cho Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê: Xin cho Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê, nhờ sứ vụ rao giảng tại lục địa, biết công bố Tin Mừng với một phong cách và nhiệt tình mới.

1/7

27/05

X

Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12 ;  Mt 9,9-13.

2

28

X

Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15 ; Mt 9,14-17.

3

29

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20 (hay Lc 10,1-9). (Không cử hành lễ Thánh Tôma, tông đồ).
MTC: Ba Tri, Vĩnh Bình, (Phú Phụng), Ba Tục.

Kính thánh Philipphê Minh, bổn mạng Giáo Phận Vĩnh Long, hành hương tại Đình Khao.

4

01/06

X

Thứ Hai. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr). Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26.

5

02

X

Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục. Hs 8,4-7.11-13 ; Mt 9,32-38.

6

03

X

Thứ Tư. Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 10,1-3.7-8.12 ;  Mt 10,1-7.

7

04

X

Thứ Năm đầu tháng. Hs 11,1-4.8c-9 ; Mt  10,7-15.

8

05

X

Thứ Sáu. Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23.

9

06

X

Thứ Bảy. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33.

10

07

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37.
MTC: Tân Thành, Ba Lai, Cái Muối.

11

08

Tr

Thứ Hai. Thánh Bênêđictô , viện phụ. Lễ nhớ. Is 1,10-17 ;  Mt 10,34—11,1.

12

09

X

Thứ Ba. Is 7,1-9 ; Mt 11,20-24.

13

10

X

Thứ Tư. Thánh Henricô (Tr).  Is 10,5-7.13-16 ; Mt 11,25-27.

14

11

X

Thứ Năm. Thánh Camilô Lenllis, linh mục (Tr). Is 26,7-9.12.16-19 ; Mt 11,28-30.

15

12

Tr

Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8 ; Mt 12,1-8.

16

13

X

Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Mk 2,1-5 ; Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50).

17

14

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42.
MTC: Cái Cá, Bình Minh, Bảo Thạnh.

18

15

X

Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8 ; Mt 12,38-42.

19

16

X

Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20 ; Mt 12,46-50.

20

17

X

Thứ Tư. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ). Gr 1,1.4-10 ; Mt 13,1-9.

21

18

X

Thứ Năm. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 2,1-3.7-8.12-13 ; Mt 13,10-17.

22

19

Tr

Thứ Sáu. Thánh nữ Maria Madalêna. Lễ nhớ. Dc 3,1-4a (hay 2Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.

23

20

X

Thứ Bảy. Thánh Birgitta, nữ tu (Tr). Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30.

24

21

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần I. St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13. (Không cử hành lễ Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục).
MTC: Xuân Hiệp, Cái Hàng, Nhị Long.

25

22

Đ

Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2Cr 4,7-15 ; Mt 20,20-28.

26

23

Tr

Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ. Gr 14,17-22 ; Mt 13,36-43. (hay lễ về hai thánh: Hc 44,1.10-15 ; Mt 13,16-17).

27

24

X

Thứ Tư. Gr 15,10.16-21 ; Mt 13,44-46.

28

25

X

Thứ Năm. Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53.

29

26

Tr

Thứ Sáu. Thánh nữ Martha. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16 ; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

30

27

X

Thứ Bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gr 26,11-16.24 ; Mt 14,1-12.

31

28

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21. (Không cử hành lễ Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục).
MTC: Giồng Thủ Bá, Bình Huề, Bưng Trường.

 

 

 

THÁNG TÁM / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho thể thao và tình huynh đệ. Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hoà bình trên thế giới.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc sống Tin Mừng: Xin cho Kitô-hữu biết sống đòi hỏi của Tin Mừng bằng chứng từ của đức tin, lương thiện và tình yêu đối với tha nhân.

1

29/06

Tr

Thứ Hai. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gr 28,1-17 ; Mt 14, 13-21.

 

LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2

30

X

Thứ Ba. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr). Gr 30,1-2.12-15.18-22 ; Mt 14,22-36.

3

01/07

X

Thứ Tư. Gr 31,1-7 ; Mt 15,21-28.

4

02

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. Gr 31,31-34 ; Mt 16,13-23.

5

03

X

Thứ Sáu đầu tháng.Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28. (hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

04

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Lc 9,28b-36.

7

05

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 (hay Dt 11,1-2.8-12) ; Lc 12,32-48 (hay Lc 12,35-40). (Không cử hành lễ Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo và Thánh Cajêtanô, linh mục).
MTC: MTG Cái Mơn, Phước Hảo, Tân Quy, Phú Quới.

8

06

Tr

Thứ Hai. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Ed 1,2-5.24-28c ; Mt 17,22-27.

9

07

X

Thứ Ba. Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ). Ed 2,8—3,4 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

10

08

Đ

Thứ Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

11

09

Tr

Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 12,1-12 ; Mt 18,21—19,1.

12

10

X

Thứ Sáu. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Ed 16,1-15.60.63 (hay Ed 16,59-63) ; Mt 19,3-12.

13

11

X

Thứ Bảy. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 18,1-10.13b.30-32 ; Mt 19,13-15.

14

12

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Gr 38,4-6.8-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53. (Không cử hành lễ Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo).
MTC: Tân Quới, Vĩnh Thạnh, Ba Càng, Lộ Mới.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

13

Tr

Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56.
MTC: Cây Gòn, Vang Quới.

16

14

X

Thứ Ba. Thánh Têphanô Hungari (Tr). Ed 28,1-10 ; Mt 19,23-30.

17

15

X

Thứ Tư. Ed 34,1-11 ;  Mt 20,1-16a.
Ngày giáp năm Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời (2013).

18

16

X

Thứ Năm. Ed 36,23-28 ; Mt 22,1-14.

19

17

X

Thứ Sáu. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 37,1-14 ; Mt 22,34-40.

20

18

Tr

Thứ Bảy. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 43,1-7a ; Mt 23,1-12.

21

19

X 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 66,18-21 ; Dt 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng).
MTC: Cái Bông, Giồng Dầu, Thông Lưu.

22

20

Tr

Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23

21

X

Thứ Ba. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr). 2Tx 2,1-3a.14-17 ; Mt 23,23-26.

24

22

Đ

Thứ Tư. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính. Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25

23

X

Thứ Năm. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). 1Cr 1,1-9 ; Mt 24,42-51.

26

24

X

Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25 ; Mt 25,1-13.

27

25

Tr

Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31 ; Mt 25,14-30.

28

26

X 

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.
Hc 3,19-21.30-31 [Hl 3,17-18.20.28-29] ; Dt 12,18-19.22-24a ; Lc 14,1.7-17. (Không cử hành lễ
Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
MTC: Cầu Vỹ, Phú Túc, Kinh Long Hội. MTC: Giáo Mẹo, Phú Thuận.

29

27

Đ

Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30

28

X

Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16 ; Lc 4,31-37.

31

29

X

Thứ Tư. 1Cr 3,1-9 ; Lc 4,38-44.

 

 

THÁNG CHÍN / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho xã hội nhân ái hơn: Xin cho mỗi người biết đóng góp cho thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người.

Ý truyền giáo: Cầu cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng của các Kitô-hữu: Xin cho các Kitô-hữu, khi tham dự các bí tích và suy gẫm Kinh Thánh, ngày càng ý thức hơn về sứ mệnh truyền giáo của mình.

1/9

01/08

X

Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23 ; Lc 5,1-11.

2

02

X

Thứ Sáu đầu tháng. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC. 1Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39.

3

03

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 4,6b-15 ; Lc 6,1-5.

4

04

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 9,13-18b ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33.
MTC: Giồng Lớn, Thành Lợi, Vĩnh Chính.

5

05

X

Thứ Hai. 1Cr 5,1-8 ; Lc 6,6-11.

6

06

X

Thứ Ba. 1Cr 6,1-11 ; Lc 6,12-19.

7

07

X

Thứ Tư. 1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26.

8

08

Tr

Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

9

09

X

Thứ Sáu. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). 1Cr 9,16-19.22b-27 ; Lc 6,39-42.

10

10

X

Thứ Bảy. 1Cr 10,14-22 ; Lc 6,43-49.

11

11

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Xh 32,7-11.13-14 ; 1Tm 1,12-17 ; Lc 15,1-32 (hay Lc 15,1-10).
MTC: Vĩnh Kim, Mỹ Lồng, Đức Hoà.

12

12

X

Thứ Hai. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Cr 11,17-26.33 ; Lc 7,1-10. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),

13

13

Tr  

Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 12,12-14.27-31a ; Lc 7,11-17.

14

14

Đ

Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17.

15

15

Tr

Thứ Năm. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35). (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16).

16

16

Đ

Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo. 1Cr 15,12-20 ; Lc 8,1-3.

17

17

X

Thứ Bảy. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Cr 15,35-37.42-49 ; Lc 8,4-15.

18

18

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Am 8,4-7 ; 1Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13 (hay Lc 16,10-13).
MTC: Cầu Ngang, Phú Phụng, Giồng Keo.

19

19

X

Thứ Hai. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). Cn 3,27-34 ; Lc 8,16-18.

20

20

X

Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cn 21,1-6.10-13 ; Lc 8,19-21.

21

21

Đ

Thứ Tư. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.

22

22

X

Thứ Năm. Gv 1,2-11 ; Lc 9,7-9.

23

23

Tr

Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11 ; Lc 9,18-22.

24

24

X

Thứ Bảy. Gv 11,9—12,8 ; Lc 9,43b-45.

25

25

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Am 6,1a.4-7 ; 1Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31.
MTC: Trà Ôn, Vĩnh Hoà, Phường Tư.
 

26

26

X

Thứ Hai. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). G 1,6-22 ; Lc 9,46-50.

27

27

X

Thứ Ba. Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. G 3,1-3.11-17.20-23 ; Lc 9,51-56.

28

28

X

Thứ Tư. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). G 9,1-12.14-16 ; Lc 9,57-62.

29

29

Tr

Thứ Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.

30

30

Tr

Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. G 38,1.12-21;40,3-5 ; Lc 10,13-16.

 

 

THÁNG MƯỜI / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các ký giả: Xin cho các ký giả, khi tác nghiệp, biết luôn tôn trong sự thật và có một ý thức đạo đức thật sự.

Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo: Xin cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo canh tân trong tất cả các cộng đoàn Kitô-hữu niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh nầy.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

1/10

01/9

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.

2

02

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991]: Cv 1,12-14 ; Gl 4,4-7 ; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Các thiên thần hộ thủ).
MTC: Tân An Đông, Cá Hô, La Mã.

3

03

X

Thứ Hai. Gl 1,6-12 ; Lc 10,25-37.

4

04

Tr 

Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gl 1,13-24 ; Lc 10,38-42.

5

05

X

Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4.

6

06

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Brunô, linh mục (Tr). Gl 3,1-5 ; Lc 11,5-13.

7

07

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38.
MTC: Tân Phó.

8

08

X

Thứ Bảy. Gl 3,22-29 ; Lc 11,27-28.

9

09

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19. (Không cử hành lễ Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo và Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục).
MTC: Tam Bình, Hiếu Nhơn, Thuỷ Thuận, Lấp Vò.

10

10

X

Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31—5,1 ; Lc 11,29-32.

11

11

X

Thứ Ba. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41.

12

12

X

Thứ Tư. Gl 5,18-25 ;  Lc 11,42-46.

13

13

X

Thứ Năm. Ep 1,1-10 ; Lc 11,47-54.
Ngày hành hương kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Fatima Vĩnh Long.

14

14

X

Thứ Sáu. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ep 1,11-14 ;  Lc 12,1-7.

15

15

Tr

Thứ Bảy. Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Ep 1,15-23 ; Lc 12,8-12.

16

16

X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14—4,2 ; Lc 18,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Hedviges, nữ tu và Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ).
MTC: Cầu Vồng, Cái Tàu, Mỹ Thạnh, Phước Định.

17

17

Đ

Thứ Hai. Thánh Inhatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ep 2,1-10 ; Lc 12,13-21.

18

18

Đ 

Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9.

19

19

X

Thứ Tư. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 3,2-12 ; Lc 12,39-48.

20

20

X

Thứ Năm. Ep 3,14-21 ;  Lc 12,49-53.

21

21

X

Thứ Sáu. Ep 4,1-6 ; Lc 12,54-59.

22

22

X

Thứ Bảy. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 4,7-16 ; Lc 13,1-9.

23

23

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl35,12-14.16-18] ; 2Tm 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14. Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr). (Không được cử hành lễ Thánh Gioan Capestranô, linh mục).
MTC: Mỹ Thuận, Tân Hưng, Hàm Luông.

24

24

X

Thứ Hai. Thánh Antôn Maria Clarét, giám mục (Tr). Ep 4,32—5,8 ; Lc 13,10-17.

25

25

X

Thứ Ba. Ep 5,21-33 ; Lc 13,18-21.

26

26

X

Thứ Tư. Ep 6,1-9 ; Lc 13,22-30.

27

27

X

Thứ Năm. Ep 6,10-20 ; Lc 13,31-35.

28

28

Đ

Thứ Sáu. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19.

29

29

X

Thứ Bảy. Pl 1,18b-26 ; Lc 14,1.7-11.

30

30

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22—12,2 ; 2Tx 1,11—2,2 ; Lc 19,1-10.
MTC: Càng Long, An Điền, Cầu Mới.

31

01/10

X

Thứ Hai. Pl 2,1-4 ; Lc 14,12-14.

 

THÁNG MƯỜI MỘT / 2016

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho các nước tiếp nhận người tị nạn: Xin cho các nước đang tiếp nhận một số rất đông các người di dân và tị nạn, được nâng đỡ trong nỗ lực bày tỏ tình liên đới của mình.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc cộng tác giữa các linh mục và giáo dân: Xin cho trong các giáo xứ, linh mục và giáo dân biết cộng tác với nhau nhằm phục vụ cộng đoàn và đừng nản lòng trước những khó khăn.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

1/11

02/10

Tr

Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

LƯU Ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầunguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

2

03

Tm

Thứ Tư. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv..., 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

3

04

X

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Pl 3,3-8a ; Lc 15,1-10.

4

05

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 3,17—4,1 ; Lc 16,1-8.

5

06

X

Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19 ; Lc 16,9-15.

6

07

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16—3,5 ; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38).
MTC: Hựu Thành, Phước Hoà, Khâu Băng, Nhơn Nghĩa (Rạch Miễu).

7

08

X

Thứ Hai. Tt 1,1-9 ;  Lc 17,1-6.

8

9

X

Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14 ; Lc 17,7-10.

9

10

Tr

Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 ; 1Cr 3,9b-11.16-17 ; Ga 2,13-22.

10

11

Tr

Thứ Năm. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Plm 7-20 ; Lc 17,20-25.

11

12

Tr

Thứ Sáu. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. 2Ga 4-9 ; Lc 17,26-37.

12

13

Đ

Thứ Bảy. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 3Ga 5-8 ;  Lc 18,1-8.

13

14

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
MTC: Quang Diệu, Nhơn Lương, Thanh Sơn.

14

15

X

Thứ Hai. Kh 1,1-4;2,1-5a ;  Lc 18,35-43.

15

16

X

Thứ Ba. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kh 3,1-6.14-22 ; Lc 19,1-10.

16

17

X

Thứ Tư. Thánh nữ Margarita Scotland và Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28.

17

18

Tr

Thứ Năm. Thánh nữ Êlisabéth Hungari. Lễ nhớ. Kh 5,1-10 ; Lc 19,41-44.

18

19

X

Thứ Sáu. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48. (hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

19

20

X

Thứ Bảy. Kh 11,4-12 ; Lc 20,27-40.

20

21

X

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43.
MTC: Phú Đức, Dòng Kitô-Vua CN, Fatima, Giồng Ổi, Phước Hưng.

21

22

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

23

Tr

Thứ Ba. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 14,14-19 ; Lc 21,5-11.

23

24

X

Thứ Tư. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19.

24

25

Đ

Thứ Năm. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90).
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

25

26

X

Thứ Sáu. Thánh Catarina Alexandri, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 20,1-4.11—21,2 ; Lc 21,29-33

26

27

X

Thứ Bảy. Kh 22,1-7 ; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2016

 

NĂM PHỤNG VỤ 2016 – 2017. NĂM A

27/11