CHÚA NHẬT  IX  QUANH NĂM              06/03/2011

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn ban hạnh phúc Nước Trời cho mọi người. Nhưng ai nấy có quyền tự do chọn lựa, hoặc thực thi ý Chúa để được hạnh phúc, hoặc không vâng lời Chúa, để phải khốn khổ đời đời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

1. Chúa phán: "Không phải bất cứ ai thưa 'Lạy Chúa' là được vào Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin thờ Chúa, yêu mến Chúa bằng chính tâm hồn bên trong của mình, chứ không chỉ bằng môi miệng.

2. Chúa phán: "Chỉ những ai thi hành ý muốn Chúa Cha mới được vào Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn thực thi ý muốn của Chúa trên hết mọi sự, để tất cả được vào Nước Trời vinh hiển.

3. Chúa phán: "Ai nghe lời Thầy nói và đem ra thực hành, thì như người khôn, xây nhà trên đá". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn thực hành lời Chúa, tin tưởng và yêu mến Chúa, để được hạnh phúc thiên đàng.

4. Chúa phán: "Ai nghe Lời Thầy nói mà không đem ra thực hành, thì như người ngu dại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn biết lắng nghe và tìm mọi cách để thực hành lời Chúa dạy, xứng đáng là con cái Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Lời Chúa là đèn soi bước chân con. Xin cho chúng con biết chọn lựa con đường vâng theo ý Chúa, thực thi lời Chúa, để chúng con chẳng những được hạnh phúc ở đời này, mà con được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

LỄ TRO                                 09/03/2011

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khởi đầu Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Hội Thánh mời gọi chúng ta sống lại lệnh truyền này của Chúa cách thiết thực hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng sống Lời Chúa dạy, và cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Bước vào Mùa Chay, Hội Thánh muốn được thông phần vào cuộc thương khó Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết hãm mình, chịu khó vì lòng mến Chúa, và giúp đỡ những người thiếu thốn.

2. Mùa Chay là mùa BỐ THÍ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn có lòng quảng đại, biết chia sẻ của cải vật chất và lương thực linh hồn cho những ai đang trong tình trạng túng thiếu.

3. Mùa Chay là mùa CẦU NGUYỆN. Chúng ta cầu nguyện cho các kitô-hữu, biết dành nhiều thời giờ hơn cho việc tham dự Thánh lễ, suy gẫm, đọc kinh sáng, kinh tối và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

4. Mùa Chay là mùa GIỮ CHAY, hãm mình chịu khó. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kiêng bớt những thú vui trần gian, cùng chịu vác thập giá với Chúa, cảm thông và giúp đỡ người già, người bệnh để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu thương khó vì chúng con. Xin cho chúng con biết sống Mùa Chay theo ý Chúa, hầu làm giảm bớt gánh nặng nơi Chúa Kitô, và để chúng con xứng đáng vui mừng đón nhận ơn Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  I  MÙA CHAY                    13/03/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Mùa Chay thánh là thời gian thuận tiện để người Kitô-hữu chúng ta sám hối tội lỗi, quay về với Chúa và sống thân tình với Chúa - chia sẻ cảm thông với anh em. Với quyết tâm sống đời làm con Thiên Chúa và sống thánh, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. "Đức Giêsu được Thần Trí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh được ơn Thánh Thần hướng dẫn mà chiến thắng mọi cơn cám dỗ, là những gian nan thử thách của trần gian.

2. Chúa phán: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết nhận định giá trị của các sự việc, để nhờ thực hành Lời Chúa mà thắng mọi cơn cám dỗ.

3. Chúa phán: "Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị thử thách, biết chạy đến với Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa, sống trong Chúa, để cùng với Chúa vượt qua những cám dỗ.

4. Chúa phán: "Ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mà thôi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám trung thành thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ và là Đấng chí thánh, Chúa ban ơn tha thứ tội chúng con và mời chúng con sống thân tình với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện, mà làm cho chúng con biết hy sinh chịu khó cùng với Chúa Kitô, và chia sẻ các ơn phúc của Chúa cho anh chị em mình. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ THÁNH GIUSE                           19/03/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa đã chọn Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã chu toàn các bổn phận Chúa trao phó cách tuyệt hảo, xứng đáng là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ ơn bàu chữa của thánh Giuse, mà được nên như một đại gia đình, luôn hiệp nhất, sống thánh thiện, và đầy yêu thương.

2. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết theo gương Thánh Giuse, ân cần trìu mến Chúa Kitô trong cuộc sống mình, nên chứng nhân và là môn đệ đích thật của Chúa Kitô ở giữa trần gian.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản thánh Gia Thất xưa. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết theo gương Thánh Giuse, ra sức xây dựng gia đình mình thành một mái ấm yêu thương, nhiều hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, theo gương Thánh Giuse, vững lòng tin cậy Chúa trên hết mọi sự, dù cuộc sống phải thiếu thốn vật chất, nhưng vẫn vững vàng tôn thờ Chúa.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, khi ban Con Chúa xuống thế làm người, Chúa chọn Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ. Xin cho chúng con khi sống trong trần gian này, cũng biết chạy đến cùng Thánh Giuse, nhờ sự trợ giúp của ngài, cho chúng con được phước thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  II  MÙA CHAY                   20/03/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô bày tỏ vinh quang của Chúa cho chúng ta được vững lòng tin mà bước vào Mùa Chay, vào đường thương khó Chúa. Vì đang sống trên trần gian đầy dẫy những khó khăn đau khổ, nên chúng ta dễ làm mất lòng tin vào Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1. "Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhờ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, được Chúa Giêsu biến đổi nên vinh sáng, và giúp mọi người được nên như con Chúa.

2. "Dung mạo Người sáng chói như Mặt Trời, và y phục Người trở nên trắng tinh sáng chói". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu được Chúa Giêsu chiếu sáng các việc lành thánh của họ, để họ nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian.

3. Phêrô thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thật là hạnh phúc". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết nhờ các nghi lễ phụng vụ thánh, mà vững tin vào Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, để được hạnh phúc thật đời đời.

4. "Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết thực thi lời Chúa dạy, để trở nên giống Chúa Giêsu và cũng trở nên con yêu dấu của Chúa Cha trên trời.

 

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa mời gọi chúng con vâng nghe lời Con Chúa, để được vinh quang. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững chắc, để dầu cho có nhiều khó khăn, đau khổ, chúng con vẫn vững một lòng trông cậy nơi Chúa, mà được vinh quang Nước Trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY                 27/03/2011

 

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc mọi người. Chúa ban Con Một đến trần gian để những ai tiếp nhận Người thì được cứu độ, nơi họ vọt lên mạch nước trường sinh. Như người phụ nữ trong Tin Mừng, chúng ta khao khát Nước Trường sinh, vậy chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

 

1. Chúa nói: "Chị ơi, cho tôi xin chút nước uống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh biết sám hối trở về với Chúa, để hưởng ơn tha thứ của Chúa, làm thoả mãn lòng khao khát ban Nước trường sinh cho nhân loại.

2. Chúa phán: "Nếu chị nhận ra ơn huệ Chúa ban, và tin Người, thì Người ban cho chị nước hằng sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhất là những ai đói khổ, vất vả, bệnh tật, ốm đau, có dịp nhận ra mọi ân huệ Chúa ban, để tin Người.

3. Chúa phán: "Ai uống nước Ta ban, sẽ không bao giờ khát nữa". Chúng ta cầu nguyện cho những người khao khát sự công chính, cho các Kitô-hữu, luôn được thoả mãn mọi khát vọng trong tình thương Chúa, qua các bí tích Chúa.

4. Chúa phán: "Các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Trí và sự thật". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành thờ phượng Thiên Chúa nhờ thánh lễ, và các việc phụng vụ của Hội Thánh.

 

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã rảo bước khắp nơi để thông ban nước cứu độ trường sinh cho thế giới. Xin Người lưu lại trong chúng con, giúp chúng con xứng đáng thờ phượng Chúa trong Thánh Thần và Sự Thật, để nhờ đó mà chúng con đạt tới sự sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen