CHÚA NHẬT  IV  MÙA CHAY               03/04/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, nhờ việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối, tiến đến nguồn ánh sáng đức tin chân thật. Chúng ta hãy cùng cảm tạ tình thương Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ các hoạt động tích cực của Hội Thánh, mà luôn là hiện thân của Chúa Kitô, là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.

2. Chúa phán: "Không phải do tội của anh ta, hay của cha mẹ anh, mà anh bị mù". Chúng ta cầu nguyện cho những Kitô-hữu đang sống trong tình trạng tội lỗi, sớm có cơ hội nhìn thấy tình thương Chúa, mà trở về, và tận hưởng nguồn ơn cứu rỗi.

3. Chúa phán: "Anh ta bị mù là để cho thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa tỏ hiện". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng lời nói, việc làm, sức khoẻ và tật nguyền của mình mà làm cho danh Chúa được cả sáng.

4. Chúa phán: "Tôi đến thế gian này chính là để cho người không xem thấy, được thấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sáng mắt đức tin, để nhận thấy Chúa ở khắp nơi, và giúp cho nhiều người xem thấy Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, bác ái yêu thương, tin tưởng phó thác nơi Chúa. Xin ban Thánh Thần, giúp chúng con sống trong Chúa, trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  V  MÙA CHAY                 10/04/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Vì Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người làm chủ trên sự sống, Người là sự sống lại và là sự sống. Vì thế, ai tin Người là Thiên Chúa, cũng sẽ được sống. Tin tưởng vào mặc khải này, và tin vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Bệnh này là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, và Con Thiên Chúa được tôn vinh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn dùng mọi hoàn cảnh, sống và chết, mà bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa.

2. Thánh Tôma nói: "Chúng ta cũng đi, để cùng chết với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn cùng đồng hành với Chúa Kitô, cho người bệnh tật, người nghèo khổ, được góp phần đau đớn của mình vào cuộc thương khó Chúa.

3. Chúa phán: "Thầy là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin Thầy, dù đã chết, cũng sẽ sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vững tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, và hễ ai kết hợp với Chúa, thì được sống hạnh phúc Nước Trời.

4. Chúa phán: "Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, luôn kết hợp với Chúa, để đáng được thấy vinh quang Chúa muôn đời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá, chịu chết cho chúng con được sống. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi theo gương Chúa, mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ             17/04/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay Lễ Lá, Phụng vụ Hội Thánh vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem, vừa khóc thương Chúa chịu nạn chịu chết. Phụng vụ mời chúng ta bước theo Chúa trên đường thương khó, để được phục sinh vinh hiển. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Thầy sẽ đến nhà ông, để mừng lễ Vượt qua với các môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng được dự phần vào lễ Vượt Qua của Chúa, để cùng được thông phần vào hạnh phúc Nước Trời.

2. Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy chén này mà uống, vì là Máu Thầy, Máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thiện chí được hưởng ơn cứu chuộc, nhờ tin vào Lễ Vượt Qua của Chúa.

3. Chúa phán: "Lạy Cha, nếu được thì xin cho Con khỏi uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vâng giữ thánh ý Chúa Cha trên hết mọi sự, hầu xứng đáng là con cái Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không sa chước cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn túc trực trong ơn nghĩa Chúa mà cầu nguyện, để giúp nhau vui hưởng ơn Phục Sinh của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa vinh hiển nhưng phải trải qua cuộc thương khó và chết. Xin Chúa nhận lấy những hành động của Mùa Chay mà chúng con đã thực hiện, góp phần vào cuộc Thương Khó Chúa, cho chúng con được ơn cứu rỗi. Vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ TIỆC LY                  21/04/2011

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúa rao giảng Tin Mừng, cứu chữa mọi đau yếu bệnh tật, xua trừ mọi ảnh hưởng ma quỷ; giờ đây trước khi rời khỏi trần gian, Chúa thiết lập một bí tích yêu thương để nên gương cho trần gian. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người yêu thương họ đến cùng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhận biết tình yêu Chúa, trân trọng ơn thánh Chúa, và nên dấu chứng cho tình yêu Chúa đối với mọi người.

2. Chúa phán: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã dự Tiệc Vượt Qua với Chúa, cũng biết yêu thương phục vụ tha nhân đến lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa, cho mọi người được dự tiệc Nước Trời.

3. Chúa phán: "Không phải tất cả các con đều sạch cả đâu". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, nguội lạnh, có lòng ăn năn sám hối, trở về với tình thương Chúa, để được ơn tha thứ và ơn thánh, đáng dự phần trong tiệc bữa Vượt Qua của Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ hết lòng yêu mến Chúa, trung thành với sứ mạng được Chúa giao phó, chu toàn các bổn phận người mục tử như lòng Chúa mong ước, và nên hiện thân của Chúa Kitô nhân lành.

5. Chúa phán: "Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để nên một với Chúa Kitô, mà yêu thương phục vụ nhau tới bữa tiệc Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để chờ đợi chúng con đáp lại tình yêu Chúa. Xin Thánh Thần Chúa làm cho chúng con biết yêu thương nhau, và nên dấu chỉ người môn đệ Chúa, hầu đáng được dự Tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ VỌNG PHỤC SINH  Lễ Đêm     23/04/2010

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm đại phước cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Chúa chiến thắng sự chết, và cho loài người được sự sống làm con Thiên Chúa. Vậy, trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng ngợi khen cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, có các phụ nữ đi viếng mộ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vào ngày Chúa nhật, biết tìm gặp Chúa phục sinh, lãnh nhận ơn đức tin và ơn cứu chuộc, để loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

2. Thiên Thần bảo: "Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, biết tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật, được gặp Chúa Kitô Phục Sinh, và được lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3. Thiên Thần bảo: "Các bà hãy về nói với môn đệ Người rằng: Người đã sống lại từ trong cõi chết, Người đi tới Galilêa trước các ông". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu xác tín Chúa đã Phục Sinh, can đảm sống đạo, và loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

4. Chúa phán: "Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tin thật Chúa đã phục sinh, và diễn tả đức tin ấy bằng đời sống đạo sốt sắng, mà làm cho nhiều người cùng được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, hầu đáng được gọi là con cái Chúa, và đáng được hưởng sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ BAN NGÀY             sáng 24/04/2011

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Nhiều người đã không tin Chúa Kitô đã sống lại, kể cả các môn đệ Chúa. Chúa sống lại để xác nhận lời rao giảng của Chúa là thật; để minh chứng Người là Thiên Chúa thật; và để cho những ai tin vào Người thì cũng được sự sống ấy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết nhìn sự kiện Chúa phục sinh mà tin thật Chúa đã sống lại, và giúp cho nhiều người cùng tin mà được ơn cứu chuộc.

2. "Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ Chúa. Cả hai cùng chạy đến mộ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn mau mắn tin Chúa phục sinh, nhiệt thành làm cho nhiều người cùng tin, và sốt sắng làm cho nhiều người cùng lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3. "Hai môn đệ Chúa đi vào trong mộ, các ông đã thấy và đã tin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết nhìn những dấu chỉ thời đại mà tin vào tình thương Chúa, nhìn vào đời sống Hội Thánh mà hy vọng vào hạnh phúc Nước Trời, nhìn vào các bí tích mà nhận ra sự hiện diện của Chúa.

4. "Trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo kinh thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ học giáo lý, học hỏi kinh thánh, Lời Chúa, mà tin thật Chúa đã sống lại từ cõi chết, và nhiệt thành sống đức tin, sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã sống lại để mạc khải cho chúng con về sự sống lại và sự sống đời sau, tràn đầy hạnh phúc. Xin cho chúng con tin và giúp cho nhiều người cùng tin Chúa sống lại, để mọi người cùng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ BAN NGÀY             chiều 24/04/2011

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta một sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này, và quyết tâm làm cho ánh sáng Phục sinh bừng cháy lên rạng ngời vinh quang Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa sống lại, hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn vững tin và thể hiện đức tin vào Chúa phục sinh, đồng thời biết dùng đời sống mình, mà làm cho nhiều người cùng tin rằng Chúa đã sống lại.

2. Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm sống động đức tin vào Chúa phục sinh, nhờ việc tích cực dự lễ Chúa nhật, lãnh nhận ơn Thánh Thần và ơn bình an.

3. Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, thờ kính mến yêu Thánh Thể Chúa, và hân hoan vui mừng sống đạo Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, và làm phép rửa cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa, nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và giúp cho nhiều người lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

5. Chúa hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ tin vào Chúa phục sinh, biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người, bằng những việc lành việc đạo cách thiết thực, cụ thể.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con được nguồn sống mới ấy. Và xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con loan truyền sức sống phục sinh, sống đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.