Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật III Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật V Phục Sinh

Chúa Nhật VI Phục Sinh

 

CHÚA NHẬT  II   PHỤC SINH       01/05/2011
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa các môn đệ Chúa, để làm cho đức tin của họ thêm vững mạnh. Chúa Giêsu phục sinh cũng bày tỏ sự giàu có về lòng thương xót Chúa. Hôm nay, dịp phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ cho ánh sáng mới, con người mới, sự sống mới của Chúa Phục sinh, và cũng là dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa.

2. Các môn đệ họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh xuất hiện ở giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Công Giáo, thường họp nhau đọc kinh chung, trước bàn thờ Chúa trong nhà mình, và thường họp nhau với họ đạo để dâng thánh lễ trong nhà thờ.

3. Chúa Phục Sinh phán: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ sống đức tin vào Chúa phục sinh mà được bình an của Chúa, đồng thời trở nên những chứng nhân của sự bình an, và mang niềm vui đến cho những người đang sống quanh mình.

4. Chúa phán: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu không thấy Chúa, nhưng vẫn tin Chúa đang hiện diện trong thánh lễ, trong các bí tích, và biết thể hiện đức tin ấy bằng việc chân thành sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra lòng thương xót Chúa giữa trần gian hôm nay, hầu cho chúng con nên chứng nhân cho nhiều người tin nhận Chúa, và được cứu rỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  III   PHỤC SINH    08/05/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện trong cuộc sống của các môn đệ, làm thay đổi mọi sự: từ tâm trạng u buồn sầu não, trở nên vui mừng phấn khởi hân hoan. Người chưa tin Chúa sẽ u sầu, còn người tin Chúa vững vàng, thì mừng vui khôn xiết. Chúng ta cùng cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhớ rằng Chúa phục sinh đang đồng hành cuộc sống chúng ta, để chúng ta nhận ra Người hằng yêu thương chăm sóc chúng ta.

2. Các môn đệ trả lời: "Chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu vẫn luôn đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh, sẽ cứu chuộc những ai tin tưởng trông cậy nơi Người.

3. Chúa phán: "Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình, rồi mới vào vinh quang của Người sao?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, được thông phần vào cuộc thương khó Chúa, thì cũng được thông phần sự phục sinh vinh hiển của Người.

4. "Hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc nhận ra Chúa thế nào". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi đã nhận biết Chúa, lãnh nhận ơn Chúa, thì cũng biết chia xẻ đức tin cho nhiều anh chị em mình.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con. Chúa muốn mọi người tin Chúa phục sinh mà được ơn cứu rỗi. Xin cho chúng con vừa tin Chúa vững mạnh, vừa loan truyền Tin Mừng phục sinh cho mọi người được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  IV   PHỤC SINH    15/05/2011
CHÚA CHIÊN LÀNH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, là sự bảo vệ và nuôi dưỡng sức sống của dân Kitô-giáo. Chúng ta cùng đặt mình dưới cánh tay yêu thương của Chúa, để được cuộc sống mới và được cuộc sống dồi dào. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là kẻ trộm". Chúng ta cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn là hiện thân của Chúa Giêsu vị Mục tử nhân lành, luôn nhiệt tâm qui tụ mọi tín hữu trong tình yêu Chúa.

 

2. Chúa phán: "Ai qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là Mục tử". Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia, luôn theo gương lãnh đạo của Chúa Giêsu, để hướng dẫn lãnh đạo đất nước ngày càng biết tôn trọng công lý và hoà bình.

 

3. Chúa phán: "Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ tin cậy Chúa là nguồn sống mới, và là Đấng bảo vệ mà năng kết hợp với Chúa, và luôn sống trong Chúa, trong tình yêu Chúa.

 

4. Chúa phán: "Phần Ta, Ta đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để luôn được phần thưởng sự sống dồi dào trên thiên đàng.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chăn chiên nhân lành. Chúa hướng dẫn chúng con hưởng cuộc sống an nhàn thư thái. Xin Chúa mở rộng vòng tay yêu thương đến mọi người, để tất cả nên một ràn chiên theo một Chúa chiên. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  V  PHỤC SINH       22/05/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thương yêu chúng ta, Ngài ra đi để dọn chỗ cho chúng ta, để chúng ta cũng được vinh quang với Ngài. Ngài là "Đường, là Sự Thật và là Sự Sống". Tin vào Ngài như thế và là Đấng cứu độ trần gian, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn được ơn bình an của Chúa, để diễn tả đức tin vào Thiên Chúa, và tin vào Đấng cứu chuộc trần gian.

2. Chúa phán: "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho những người yếu đức tin vào Chúa Phục sinh, sớm gặp được những bằng chứng đức tin, để cùng được cứu rỗi.

3. Chúa phán: "Để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, ở trần gian luôn sống kết hợp với Chúa, thông phần vào cuộc thương khó Chúa, để cùng được dự phần vào sự phục sinh vinh hiển Chúa.

4. Chúa phán: "Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha". Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn nhận ra Chúa phục sinh trong thánh lễ, trong các bí tích, trong kinh thánh, trong người nghèo, và trong vạn vật.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa muốn ban ơn sống thần linh cho chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con chắc chắn đến được với Chúa Cha, là nguồn hạnh phúc muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

CHÚA NHẬT  VI  PHỤC SINH                  29/05/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Ai  mà chân thành tuân giữ các giới răn Chúa, thì người đó có lòng yêu mến Chúa. Mà ai muốn yêu mến Chúa hết lòng, thì người đó cần phải có ơn Bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Nên Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vừa biết tin vững mạnh, vừa biết dùng đời sống mình, mà diễn tả lòng yêu mến Chúa.

2. Chúa phán: "Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con Đấng Bảo Trợ khác". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống hợp nhất với nhau, nhờ chung một lời cầu nguyện của thánh lễ, trong cùng một Chúa Thánh Thần.

3. Chúa phán: "Thế gian không biết Người, còn các con thì biết Người, vì Người ở trong các con". Chúng ta cầu nguyện cho thế gian và các Kitô-hữu, nhận biết ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, để tôn trọng sự thật và xây dựng sự an bình.

4. Chúa phán: "Ai nghe và tuân giữ các điều răn Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để diễn tả lòng yêu mến Chúa, và đáng được sống đời đời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng. Xưa, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ, thì nay, xin Chúa cũng ban Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, đốt lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, và an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.