LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU              01/07/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp nhắc ta cảm tạ và chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa. Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm là gồm tóm các việc Chúa làm vì yêu thương nhân loại, là biểu tượng cho việc loài người xúc phạm đến tình yêu Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh là dân ưu tuyển của Chúa, là dân tộc được Chúa yêu thương; chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và Linh mục, được trở nên hiện thân cho Trái Tim yêu thương của Chúa Giêsu đối với mọi người.

2. Có những người kém may mắn, thiếu tình thương gia đình.... Chúng ta cầu nguyện cho những người này, cảm nhận sự dịu ngọt của tình yêu Chúa, được thực hiện qua những nghĩa cử bác ái của những người sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

3. Chúa Giêsu đang mở rộng Trái Tim để yêu thương hết mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, dùng cuộc sống mình mà đáp lại tình yêu Chúa, mà làm cho nhiều người trở về với Chúa.

4. "Một tên lính lấy giáo đâm thủng cạnh sườn Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng và sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, dùng đời sống đạo mà nói cho mọi người biết: Thiên Chúa là Tình yêu.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để biểu lộ tình yêu thương vô cùng, Chúa đã ban Con Một làm người, chịu chết mà chuộc tội thiên hạ; xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con, uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con.Amen.

CHÚA NHẬT                                    03/07/2011
TUẦN  XIV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu quan tâm đến những người đau khổ vất vả, Ngài yêu thương họ và ban bình an cho những ai đến với Ngài. Trong cuộc sống phàm trần ngày nay nhiều vất vả, chúng ta hãy đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn có thời giờ để hợp dâng thánh lễ Chúa nhật, mà ngợi khen và thờ phượng Thiên Chúa.

2. Chúa phán: "Hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho". Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang phải lao đao vất vả, với những gánh nặng của trần đời; xin cho họ tìm đến với Chúa, để được Chúa nâng đỡ yêu thương.

3. Chúa phán: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn học nơi Chúa các nhân đức hiền lành và khiêm nhượng, để nên hiện thân cho tình yêu của Thiên Chúa.

4. Chúa phán: "Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo của chúng ta, biết chấp nhận những khó nhọc, vác thập giá mình hằng ngày, cùng với Chúa Giêsu, để thập giá đó nên nhẹ nhàng.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa mà chúng con dám gọi Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa luôn ngự trong tâm lòng hèn mọn của chúng con, để chúng con luôn sống xứng đáng là con Thiên Chúa, đáng được dự phần vinh quang trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT                                    10/07/2011
TUẦN  XV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Như mưa làm cho ruộng đất tốt tươi, thì lời Chúa cũng làm cho loài người tràn đầy sức sống tốt đẹp, tràn ngập kết quả tốt lành. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người biết lắng nghe lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống mình:

1. "Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn đời sống người tín hữu Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết sử dụng Lời Chúa làm phương châm cho cuộc sống mình, thực hành lời Chúa dạy để tiến tới hạnh phúc đời đời.

2. "Có hạt giống rơi trên vệ đường, chim chóc đến ăn mất". Chúng ta cầu nguyện cho những người cứng lòng tin, những người nguội đạo, xin cho họ được tình yêu Chúa uốn nắn, để trở nên những người tín hữu ngoan đạo của Chúa Kitô.

3. "Có giống rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt". Chúng ta cầu nguyện cho những người quá ham mê lợi lộc trần gian. Xin cho họ nhận biết rằng mọi sự đều chóng qua, chỉ có Chúa mới thường tồn và là hạnh phúc vĩnh cửu.

4. "Có hạt giống rơi vào đất tốt, sinh hoa kết quả, có hạt được gắp trăm". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lắng lời Chúa, can đảm thực hành ý Chúa, để được vững tin vào Chúa, được bình an và hạnh phúc.

Kết thúc: Lạy Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã ban Lời Chúa xuống trần gian. Xin cho chúng con năng đọc lời Chúa, chăm chú lắng nghe lời Chúa, suy gẫm để biết và thi hành thánh ý Chúa, cho chúng con đáng được gọi là con Chúa, và đáng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                                                17/07/2011
TUẦN  XVI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, Ngài hằng tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải luôn là người tốt, cho dù phải sống giữa các việc xấu. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nước Trời giống như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, khi nhận những hồng ân tốt lành của Chúa, thì cũng biết trao tặng sự tốt lành là ơn cứu rỗi cho mọi người.

2. "Cứ để cả hai (lúa và cỏ) cùng lớn lên cho tới mùa gặt". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dầu đang sống giữa trần gian tục hoá, vẫn luôn sống đạo tốt, dám thực thi đức bác ái yêu thương, và làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng.

3. "Nước Trời giống như chuyện hạt cải, khi gieo thì nhỏ bé, khi lớn lên, thì thành cây to". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức rằng sức sống đức tin trong Hội Thánh, tuy đơn giản vô hình, nhưng rất mãnh liệt dồi dào ơn thánh Chúa.

4. "Nước Trời như chuyện nắm men trong bột, âm thầm nhưng liên tục làm cho tất cả bột dậy men". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết khiêm tốn sống đức tin, mà làm cho mọi người cùng được ơn cứu rỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng con hoán cải, để Chúa tha thứ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng thờ phượng Chúa, kết hợp mật thiết với Con Chúa, đáng được làm con Chúa ở đời này, và đời sau trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                                                24/07/2011
TUẦN  XVII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Với các dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta biết Nước Trời quả thật là một kho tàng vô cùng quý trọng, được vào Nước Trời thì không gì hạnh phúc bằng. Mọi người đều ước mong được hạnh phúc Nước Trời. Vậy, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết quý trọng sự sống của Chúa trong mình, để nuôi dưỡng gìn giữ và bảo vệ sự sống ấy cho tới hạnh phúc trên trời.

2. "Nước Trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc quý". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, sớm nhận được ơn cứu rỗi của Chúa trong Hội Thánh, nhờ những chứng tá đức tin, những việc bác ái của các Kitô-hữu.

3. "Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, được đủ thứ cá". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, biết chọn việc tốt để làm, chọn đạo thật để theo, dám bỏ những giá trị đời này, để chọn giá trị đời sau.

4. "Như kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời, biết chọn lựa những giá trị hơn trong kho của mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết khôn ngoan chọn những việc phải làm, những lời phải nói, để nên chứng nhân của Tin Mừng Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc vô biên, chúng con cảm tạ Chúa vì đã hứa ban Nước Trời cho ai thờ Chúa. Chúa đã ban Con Một Chúa mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn Thánh Thần, giúp chúng con sống xứng đáng là con Chúa, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                                    31/07/2011
TUẦN  XVIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một của Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh nhân và phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ngài. Chúng ta hãy cảm nhận tình yêu của Chúa, và giờ đây hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nghe biết Chúa Giêsu xuống thuyền đi, đông đảo dân chúng đi bộ mà theo Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành đi theo Chúa đến cùng, kết hợp với Chúa luôn, dầu phải nhiều vất vả ở trần gian.

2. "Chúa Giêsu trông thấy đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, được gặp thấy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế trong Hội Thánh, gặp Chúa trong thánh lễ và trong các bí tích.

3. Chúa phán: "Họ không cần phải đi đâu, chính các con hãy cho họ ăn". Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, nên hiện thân của tình yêu Chúa, dám dấn thân ban phát ơn phần rỗi cho những ai tìm kiếm Nước Trời.

4. "Mọi người đều được ăn bánh và đều được no nê". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tìm đến nhu cầu lương thực phần hồn là bí tích Mình Thánh Chúa, quan tâm giúp nhau lãnh nhận các ơn sủng của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã yêu thương chúng con quá bội. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con tìm đến với Con Chúa, bước đi theo Ngài và góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Ngài, mà làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen.