CHÚA NHẬT 04/09/2011
TUẦN  XXIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Mỗi người chúng ta đều có ơn gọi nên thánh, chẳng những không phạm tội, mà còn phải giúp nhau chừa tránh tội. Nếu ta không giúp anh chị em mình tránh tội, hay không giúp nhau nên thánh, thì ta cũng không thể nên thánh. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, ngươi hãy đi sửa dạy nó". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tế nhị khi giúp nhau sửa chữa những lầm lỗi của anh chị em mình, và khiêm tốn chân thành sám hối khi nhận lỗi mình.

2. Chúa phán: "Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tránh xa dịp tội, giúp nhau sống đạo đức, giúp nhau làm việc lành, việc tông đồ, và giúp nhau nên thánh.

3. Chúa phán: "Nếu hai người trong các con mà hiệp lời cầu xin điều gì, thì Cha Thầy sẽ ban cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, thường xuyên hợp lời hợp sức cầu nguyện cho các thành phần gia đình trong họ đạo được ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn siêng năng đọc kinh chung với nhau trong gia đình, và giúp nhau tham dự thánh lễ.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em, hầu cho mọi người đạt tới sự thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT 11/09/2011
TUẦN  XXIV THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta phải hết lòng tha thứ cho nhau. Vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho những kẻ thật lòng ăn năn. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là con Thiên Chúa, chúng ta phải nên giống Thiên Chúa, luôn tha thứ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Thánh Phêrô nói: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?". Chúng ta cầu nguyện cho các cha giải tội trong Hội Thánh, khiêm tốn thể hiện lòng 'nhân từ' và 'hay tha thứ' của Thiên Chúa tình thương.

2. Thánh Phêrô nói: "Thưa Thầy, con phải tha thứ cho họ mấy lần, có phải đến bảy lần không?". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội, sớm nhận thấy lòng Chúa nhân từ vô cùng, và mau khiêm tốn trở về cùng Chúa, để được ơn tha thứ.

3. Chúa phán: "Con phải tha thứ cho họ đến bảy mươi lần bảy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống yêu thương nhau, hòa thuận với nhau, nhường nhịn và tôn trọng nhau, không chia rẻ giữa nhau, nhưng giúp nhau sống thánh thiện đạo đức.

4. Chủ nợ hỏi: "Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, khi tha thứ cho nhau và khi ăn năn sám hối.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, Chúa hằng rộng lượng tha thứ cho chúng con, dù chúng con đã phạm rất nhiều tội nặng nề. Xin cho chúng con biết thực hành lời dạy của Con Chúa, là hết lòng tha thứ cho nhau, để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TẾT TRUNG THU 12/09/2011

Kêu mời: Anh chị em thân mến, Các em thiếu nhi thân mến!
Chúa Giêsu yêu thương và chúc lành cho các trẻ em đến với Chúa. Dịp Tết Trung Thu đêm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ này, làm niềm vui hồn nhiên của các em được tăng lên gấp bội trong tình Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa, Người ôm chúng vào lòng và chúc lành cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức xã hội, biết theo lương tâm chân chính, mà hướng dẫn các trẻ em tôn trọng công bằng, sự thật và ơn thánh Chúa.

2. Chúa phán: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, nêu gương sáng đức tin cho con cháu, và làm cho con cháu có đời sống đức tin vững vàng, hiểu biết giáo lý vững chắc, và luôn hiệp thông trong Hội Thánh.

3. Chúa phán: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em, thì không được vào Nước Trời". Chúng ta cho mọi người biết ham muốn những sự trên trời, có tinh thần tin-phó thác trong Chúa, và quen giúp đỡ những trẻ em bất hạnh, để mọi người cùng được hưởng Nước Trời.

4. "Rồi Người ôm các trẻ em vào lòng và chúc lành cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết nuôi dưỡng thai nhi, chăm sóc sức khoẻ hồn xác cho các thiếu nhi, tôn trọng phẩm giá con người nơi các thiếu niên, hầu làm cho các thanh thiếu niên đáng được hưởng Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lòng yêu thương các thiếu nhi cách đặc biệt. Xin cho các thiếu nhi luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, hiếu thảo, ngoan ngoãn, để cuộc đời các em luôn sáng đẹp tựa ánh trăng rằm, hầu các em đáng được hưởng Nước Trời.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.  Amen.

CHÚA NHẬT 18/09/2011
TUẦN  XXV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta là Chúa Tình Yêu, Người muốn mời mọi người vào Hội Thánh để tận hưởng tình yêu của Người, và tận hưởng sự sống vĩnh cửu của Người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì chúng ta đang ở trong Hội Thánh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, ra thuê người làm vườn nho mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết mời gọi nhiều người vào Hội Thánh, sống đạo và làm việc lành mà xây dựng Hội Thánh.

2. "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho Ta, Ta sẽ trả công xứng đáng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức dấn thân vào công cuộc truyền giáo bằng đời sống tốt đời đẹp đạo, hầu làm cho nhiều người đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

3. "Hãy gọi những người làm thuê, mà trả tiền công cho họ, từ người làm sau, đến người làm trước". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu ra sức hoạt động tông đồ, cộng tác xây dựng Hội Thánh, để xứng đáng hưởng phần phước Nước Trời.

4. Chúa phán: "Nầy bạn, tôi không có xử bất công với bạn đâu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn cảm nhận được lòng yêu thương của Chúa, để không ngừng cảm tạ Chúa, và làm chứng cho Tình yêu của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng rộng lượng từ bi, giàu tình thương và thành tín: Chúa luôn đối xử cách quảng đại và khoan dung với hết mọi loài. Xin cho chúng con đáp lời Chúa gọi: sống trong Hội Thánh, tích cực hoạt động truyền giáo, và xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  25/09/2011
TUẦN  XXVI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Đường lối của Thiên Chúa là công minh chính trực. Loài người phải vâng theo đường lối Thiên Chúa để được công chính hoá. Điều quan trọng không phải là vâng theo ý Chúa bằng lời nói suông, mà phải là làm theo ý Chúa bằng hành động. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Các ông nghĩ sao: người con thưa không đi, nhưng sau nó hối hận và đi làm?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn có những suy nghĩ, lời nói và việc làm đều tuân theo thánh ý Chúa.

2. Chúa phán: "Các ông nghĩ sao về người con thưa: vâng con đi, nhưng nó lại không đi?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã thưa với Chúa, hứa với Chúa làm một việc thiện gì, thì phải cố gắng chu toàn điều mình đã thưa với Chúa.

3. Chúa phán: "Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người sống trong tội, những người nguội đạo, bê tha việc Chúa, sớm được ơn hoán cải, bỏ đàng tội lỗi mà trở về trong tình yêu Chúa.

4. Chúa phán: "Còn các ông, các ông cố chấp, các ông không hối hận mà tin Ngài". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên xét mình, nhận lỗi mình, ăn năn sám hối, và tin vào tình thương tha thứ của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con bỏ con đường tội lỗi, mà sống thánh thiện. Xin cho chúng con biết từ bỏ nếp sống cũ bất xứng, để bước đi trong đường lối Chúa, hầu xứng đáng làm con Chúa ở đời này và đáng hưởng gia nghiệp vĩnh cửu đời sau trên trời.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.