1. Lễ Các Thánh Nam Nữ
  2. Chúa Nhật XXXII Thường Niên
  3. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
  4. Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
  5. Chúa Nhật I Mùa Vọng B

 

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ   01/11/2009

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh. Hôm nay chúng ta hướng đến các Kitô-hữu đang được hưởng phước trên thiên đàng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau:

1.     Chúa phán: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh chăm chỉ sống lời Chúa dạy, để cùng được hạnh phúc với các thánh nam nữ trong Nước Trời.

2.     Chúa phán: "Phúc cho những ai khao khát lẽ công chính, vì họ sẽ được no thoả". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn hướng lòng về những sự nên thánh, để làm nhiều việc lành mà giúp cho nhiều người cùng được nên thánh.

3.     Chúa phán: "Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết chọn cho mình những việc làm có giá trị trong Nước Trời, xứng danh là con Thiên Chúa.

4.     Chúa phán: "Các con hãy vui mừng, vì phần thưởng dành cho các con thật lớn ở trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết noi gương các thánh nam nữ, mà làm sáng danh đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, và nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cùng được lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                06/11/2011
TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa đã mời tất cả loài người vào hưởng phước Nước Trời. Chúa Giêsu mở cửa Thiên đàng cho chúng ta. Nhưng Chúa gọi chúng ta đúng vào lúc mà chúng ta không biết trước được. Vậy chúng ta phải sẵn sàng với các điều kiện cần có. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tùy theo chức phận mình trong Hội Thánh, mà luôn sống xứng đáng đón mừng Chúa Kitô quang lâm.

2.     Chúa phán: "Có những cô khờ dại, chỉ mang đèn mà không đem dầu theo". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn sống xứng danh là con Chúa, là hiện thân Chúa Kitô, tích cực giúp mọi người được tham dự vào bữa tiệc trên trời.

3.     Chúa phán: "Có những cô khôn ngoan, đã mang đèn, mà còn mang dầu đầy bình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu sốt sắng sống đạo để được cứu rỗi, và giúp cho nhiều người khác cũng được hưởng phước trong Nước Chúa.

4.     Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì các con không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn gìn giữ và nuôi dưỡng ơn cứu rỗi Chúa trong tâm hồn mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức sẵn sàng, trong khi chờ đợi ngày Quang lâm của Chúa, để chúng con được hưởng phước muôn đời. Xin giúp chúng con luôn có ơn cứu rỗi, để khi Chúa đến, chúng con hết thảy được tiến thẳng vào Nước Thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                13/11/2011
TUẦN XXXIII - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúng ta biết Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng là con người như chúng ta, nhưng các Ngài đã kính mến Chúa trên hết mọi sự; đồng thời các Ngài cũng tận trung với Tổ quốc và Giáo Hội, tận nghĩa với đồng bào. Chúng ta cảm phục các ngài, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính minh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết từ bỏ ý riêng mình mà theo thánh ý Chúa, dám chịu khó hy sinh vì đạo Chúa, dám làm chứng cho tình yêu Chúa giữa mọi người.

2.     "Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh đức tin cho các Kitô-hữu". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu thử thách vì đức tin; xin cho họ biết theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vững tin vào Chúa, trung thành sống đạo Chúa luôn.

3.     Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Chúng ta cầu nguyện cho người Công giáo Việt Nam, biết diễn tả lòng tin-mến-Chúa bằng các việc đạo đức, các việc bác ái từ thiện, và bằng việc chịu khó nhọc hằng ngày.

4.     Chúa phán: "Ai liều mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống ấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trông cậy vững vàng vào lời Chúa hứa, mà can đảm sống đạo, và làm chứng cho sự sống đời sau.

Kết thúc: Lạy Chúa, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng tuyên xưng đức tin, và diễn tả lòng mến Chúa, nêu gương cho chúng con sống đạo hôm nay; xin giúp chúng con nhiệt thành tin-cậy-mến Chúa, hầu ngày sau được cùng các Thánh hưởng phước thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT                20/11/2011
TUẦN XXXIV -    CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ VUA

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vua, là vị mục tử tốt lành, Ngài đến để cho dân Ngài được hưởng sự sống dồi dào. Vào ngày tận thế, Chúa sẽ phán xử công minh theo những mối hiệp thông với Chúa và với anh em đồng loại, mà mình đã có khi còn sống. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1.     "Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, các vị mục tử và đoàn chiên, luôn đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau hưởng hạnh phúc Nước Trời, và giúp nhau tránh xa tội lỗi.

2.     Đức Vua phán với những người bên phải: "Hãy vào hưởng sự vui mừng, vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết yêu thương giúp đỡ nhau, cả về phần hồn, và cả về phần xác, để cùng hưởng vui mừng trên trời.

3.     Đức Vua phán với những người bên trái rằng: "Hãy đi cho khuất mắt Ta, vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong trần gian, biết chia sẻ của cải vật chất cho những người thiếu thốn, bất hạnh, để mọi người được sống trong bình an của Chúa.

4.     "Những người công chính sẽ được lên trời hưởng phước trường sinh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn mến Chúa và yêu người bằng những hành động cụ thể, bằng đời sống chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi mà thôi.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương vô cùng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng yêu mến mà đối xử với nhau, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B 27. 11. 2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Hội Thánh dạy chúng ta phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi Chúa đang đến. Sẵn sàng giống như tỉnh thức, mà dân Do Thái phải có khi mong đợi Đấng Cứu Thế Giáng sinh. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     Chúa phán: "Điều Thầy nói với các con, Thầy cũng nói với mọi người, là: Hãy tỉnh thức". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, thực sự là một cộng đoàn luôn tỉnh thức, luôn chu toàn bổn phận Chúa giao, và sẵn sàng đón mừng Chúa đến.

2.     Chúa phán: "Các con phải tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào ngày ấy đến". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn túc trực trong các bổn phận làm con Chúa, luôn tuân giữ các giới răn Chúa, và luôn thực hành Lời Chúa.

3.     Chúa phán: "Các con phải tỉnh thức, kẻo khi chủ đến bắt gặp các con đang ngủ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn siêng năng trong việc tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các Bí tích, nhất là các bí tích Thánh Thể và Giải Tội.

4.     Chúa phán: "Thầy nói với các con và mọi người là: Phải tỉnh thức". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, chuẩn bị mọi việc trong ngoài để mừng Chúa Giáng Sinh, như: chừa bỏ thói xấu, sống đạo đức, và kết hợp với Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho mỗi người chúng con một trách nhiệm trong gia đình, trong họ đạo, trong đất nước, và dạy chúng con phải lo chu toàn những bổn phận ấy. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng, để đón mừng ngày Chúa đến. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.