1. Chúa Nhật II Mùa Vọng B
 2. Chúa Nhật III Mùa Vọng B
 3. Chúa Nhật IV Mùa Vọng B
 4. Lễ Giáng Sinh: Lễ Đêm
 5. Lễ Giáng Sinh: Lễ Rạng Đông
 6. Lễ Giáng Sinh: Lễ Ban Ngày
 7. Lễ Thánh Gia Thất

 

CHÚA NHẬT  II -  MÙA VỌNG B            04/12/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, Chúa Cứu Thế đang đến giữa trần gian, hãy dọn đường, dọn tâm hồn để xứng đáng đón Chúa ngự vào lòng. Theo lời tiên tri Isaia và Gioan Tẩy Giả, thì chúng ta phải có lòng sám hối để đón Chúa. Có Chúa, chúng ta sẽ được cứu độ và bình an. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.      "Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là sứ giả của Chúa Cứu Thế, giúp mọi người nhận biết Chúa, và cùng với mọi người xa tránh tội lỗi.

2.      Có tiếng người hô trong hoang địa: "Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người lắng nghe được lời cảnh tỉnh của Hội Thánh, mà bước đi theo đường lối Chúa, biết tôn trọng sự thật, công bằng và chính trực.

3.      "Gioan Tẩy Giả rao giảng và kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dùng lời nói, việc làm và đời sống mình, mà dọn đường cho Chúa Kitô ngự đến trong tất cả mọi người.

4.      Gioan nói rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi, Người đang đến, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi sám hối tội lỗi mình, cũng giúp anh chị em chừa tội, mà dọn lòng đón Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để đem hạnh phúc thật cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng con dẹp bỏ mọi trở ngại trên con đường của Chúa, xin giúp chúng con thật lòng sám hối ăn năn, để đáng được Chúa đến viếng thăm. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT III -  MÙA VỌNG B           11/12/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, Hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, là Chúa nhật màu hồng, là ngày của niềm vui, bởi vì lễ Giáng sinh đã rất gần. Chúng ta phải mau kết thúc giai đoạn chuẩn bị, phải sẵn sàng trong hân hoan, để đón mừng Chúa đang đến. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.      Thánh Gioan Tẩy Giả đã đến để làm chứng về ánh sáng, ông không phải là ánh sáng. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nên chứng tá của ánh sáng cứu độ, nên môn đệ của Chúa Kitô, và nên mối phước lành cho trần gian.

2.      Người Do Thái sai thuộc hạ đến hỏi Gioan: "Ông là ai?". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm chân lý, gặp được Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, học hỏi và thực hành Lời Chúa dạy, để trở nên người môn đệ của Chúa Kitô, và là con Thiên Chúa.

3.      Thánh Gioan trả lời: "Tôi không phải là Đức Kitô, Người sẽ xuất hiện sau tôi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn rao giảng về Chúa Kitô, nên chứng tá của Đức Tin nơi Chúa Kitô, nhờ lời nói và đời sống mình, cho mọi người được ơn cứu chuộc.

4.      Thánh Gioan quả quyết rằng: "Đấng Cứu Thế đang ở giữa các người, mà các người không biết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nhận ra Chúa Cứu Thế đang đến, và biết dọn lòng mình xứng đáng đón mừng Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, chúng con đang sửa soạn để đón nhận niềm vui của ngày Con Chúa Giáng sinh. Xin ban Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con, biến chúng con thành những chứng tá của Đức Tin, thành niềm vui mừng cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  IV -  MÙA VỌNG B          18/12/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, Hôm nay Chúa nhật thứ Tư Mùa Vọng, phụng vụ Hội Thánh làm nổi bật vị thế Đức Mẹ Maria, là gương mẫu cho những ai muốn đón nhận Chúa Giêsu Cứu thế. Hãy tập sống các nhân đức của Mẹ, ta sẽ được như Mẹ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.      Sứ thần nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết noi gương Đức Maria, luôn làm đẹp lòng Chúa, luôn có Chúa ngự trong lòng mình, và luôn là hiện thân của Chúa.

2.      "Nầy đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu ý thức mình đang mang Chúa Kitô trong mình, luôn cố gắng đem Chúa đến cho mọi người, bằng lời rao giảng và bằng gương sống đạo đức của mình.

3.      Sứ thần nói: "vì đối với Thiên Chúa, thì không có gì mà không thể làm được". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa, là Chúa quyền năng cao cả, Người làm được mọi sự, Người là Chúa đầy lòng yêu thương mọi người.

4.      Đức Maria nói: "Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói". Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết theo gương Mẹ Maria, mà luôn xin vâng theo thánh ý Chúa trong hết mọi sự.

Kết thúc: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con, giúp chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu như Mẹ Maria đã đón nhận, biết loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người như Mẹ đã loan truyền. Nhờ đó mọi người cùng được hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ ĐÊM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đã ban Con Một Ngài giáng trần, để ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời". Chúng ta vui mừng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người trọn tin vào Người mà được cứu độ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. ."Trong lúc ông bà đang ở đó, bà Maria đã tới ngày sinh nở, bà đã hạ sinh con trai". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết dùng mọi hoàn cảnh, nơi chỗ, khả năng mình đang có, mà giới thiệu tình thương của Chúa.
 2. Thiên thần bảo: "Đây Ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt, cũng là cho muôn dân". Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, đều thật sự hưởng được niềm vui mừng ơn cứu độ trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh.
 3. Thiên Thần bảo: "Hôm nay, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các ngươi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế, và biết loan truyền Tin Mừng ấy đến cho anh chị em mình.
 4. Thiên Thần bảo: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được ơn bình an của Chúa, được trở nên dấu chỉ bình an Chúa giữa trần gian.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin nơi Người mà được sống muôn đời.Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ RẠNG ĐÔNG

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đã ban Con Một Ngài giáng trần, để ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời". Chúng ta vui mừng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người trọn tin vào Người mà được cứu độ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Các mục tử nói: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta biết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nên chứng tá ơn cứu rỗi của Chúa, và lên tiếng kêu mời mọi người đến với Chúa.
 2. "Họ hối hả tới nơi, và gặp thấy Maria, Giuse, và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang đang tìm lẽ sống, nhờ các chứng tá đức tin sống động, họ sớm được gặp thấy Chúa giáng sinh cứu thế.
 3. "Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay những lời đã báo về Hài Nhi". Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí, sớm gặp được Lời Chúa hướng dẫn, sớm hiểu được Lời Chúa, và vui mừng lãnh nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế.
 4. "Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và thấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cùng đón nhận đức tin cứu rỗi, biết dùng đời sống mình mà ca ngợi Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin nơi Người mà được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. LỄ BAN NGÀY

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đã ban Con Một Ngài giáng trần, để ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống muôn đời". Chúng ta vui mừng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm Người. Xin cho mọi người trọn tin vào Người mà được cứu độ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. "Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa, Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, nên chứng tá cho sự sống và sự sáng của Chúa.
 2. "Ngôi Lời đã đến nhà gia nhân Người. Phàm ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ nên con Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trên thế giới, đều có được những cơ hội đón nhận Chúa Giêsu Cứu Thế.
 3. "Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng mọi khả năng mình, mà làm cho trần gian nhận biết sự hiện diện của Chúa Cứu Thế, và ơn cứu rỗi của Người.
 4. "Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta tiếp nhận từ ơn nầy tới ơn khác". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đón nhận Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, như những ơn huệ cao trọng từ trời ban xuống.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống thế làm người trong gia đình nhân loại. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con đón tiếp Người vào trong tâm hồn, trong gia đình, trong họ đạo chúng con, để mọi người cùng tin nơi Người mà được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ THÁNH GIA THẤT        30/12/2011     

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã được sinh ra trong gia đình Thánh, đã làm cho Thánh Gia Thất trở nên cung thánh của sự sống, của tình thương và của sự vâng phục ý Chúa. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta đặc biệt hướng lòng trí về các gia đình, và hiệp ý cầu nguyện:

 1. "Bà Maria và ông Giuse se đem con Giêsu lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần của đại gia đình Hội Thánh, luôn được hợp nhất với nhau, để nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa trần gian.
 2. "Ông bà cũng lên Đền Thờ, để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo, biết tận tâm giáo dục con cái mình, xây dựng cộng đồng xã hội thành một mái ấm yêu thương.
 3. "Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người". Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người đỡ đầu và người bảo hộ, hiểu được tâm lý lứa tuổi của con cái, để hướng dẫn chúng đến với Chúa Hài Nhi.
 4. "Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và ân nghĩa Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn ý thức mình có trách nhiệm tạo lập hạnh phúc gia đình, trong sự tuân phục ý Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con nguyện, mà ban các ơn thánh xuống gia đình chúng con, nhờ đó, mọi thành phần trong gia đình đều thương yêu giúp đỡ nhau, làm cho gia đình mình trở nên Cung Thánh của sự sống, của tình thương, và của sự vâng phục ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.