1. Lễ Minh Niên Cầu Bình An Cho Năm Mới
 2. Mùng 2 Tết: Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
 3. Mùng 3: Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm
 4. Chúa Nhật V Quanh Năm
 5. Chúa Nhật VI Quanh Năm
 6. Chúa Nhật VII Quanh Năm
 7. Chúa Nhật VIII Quanh Năm 

LỄ TẤT NIÊN : CHIỀU 30 TẾT (02/02/2011)

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống thể xác và sự sống linh hồn. Trong giờ phút cuối năm này, chúng ta cùng cảm nghiệm những ơn Chúa đã ban, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa:

 1. Chúa là chủ mọi thời gian, là chủ mọi thời tiết mùa màng, là chủ vạn vật, Chúa an bài cho chúng con hưởng dùng. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng hồng ân Chúa, biết sử dụng chúng sao cho hợp ý Chúa.
 2. Trong năm Canh Dần đang gần qua, có nhiều kết quả tốt như: bình an, hạnh phúc, và thành đạt.  Đó là nhờ chính Chúa đã thương ban, đã an bài cho chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa.
 3. Trong năm Canh Dần đang gần qua, cũng có những thất bại, đau bịnh, khổ cực, túng thiếu... Xin cho chúng con biết nhận ra sự yếu kém của mình, mà luôn trông cậy vào Chúa, và dự phần vào cuộc thương khó của Chúa.
 4. Trong năm Canh Dần đang gần qua, chúng con có nhiều lỗi phạm: không dự lễ đọc kinh, không xưng tội chịu lễ, không vâng giữ luật Chúa, không tròn chữ hiếu và không yêu thương anh em. Chúng con chân thành sám hối.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Toàn năng chí thánh, Chúa đã cho chúng con sống một năm bằng yên, thì xin Chúa cũng tha thứ những tội lỗi bất xứng của chúng con. Và khi Chúa lại ban năm mới cho chúng con, thì xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MINH NIÊN: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
03/02/2011      (Bộ lễ Mẫu A)

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng kỳ diệu, nơi Chúa có tất cả hiện tại và tương lai, có cả hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng ta tin thờ Chúa. Trong giờ phút linh thiêng của ngày Đầu Năm, chúng ta xin ơn bình an, hãy ngợi khen Chúa, và hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Các con chớ áy náy lo lắng: sẽ ăn gì? Hay lấy gì mà mặc?". Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang vui hưởng những Ngày Tết Nguyên Đán, luôn tin tưởng thờ phượng Chúa, hầu cho họ được bình an và hạnh phúc trong năm mới này.
 2. Chúa phán: "Tiên vàn, các con hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam thân yêu, cho mỗi gia đình chúng ta, biết sắp xếp công việc trần gian cách thuận lợi, cho việc lãnh nhận và nuôi dưỡng sự sống Nước Trời.
 3. Chúa phán: "Tiên vàn các con hãy tìm kiếm sự công chính của Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người phải Ăn Tết xa gia đình, xa quê hương, được thông dự vào sự sống của Chúa, nhờ Thánh lễ mừng Năm mới, mà được hưởng niềm vui trong Chúa.
 4. Chúa phán: "Chúa Cha biết rõ những điều chúng con cần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy, giúp đỡ nhau thờ phượng Chúa, phó thác mọi sự vào lòng thương xót Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Con Chúa đã dạy chúng con đừng lo lắng thái quá, một hãy tìm kiếm Nước Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa đổi mới hồn xác chúng con, giúp chúng con xây dựng Nước Trời, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙNG HAI TẾT:      04/02/2011
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Trong những ngày Tết, người Việt Nam sum họp gia đình, kính nhớ tổ tiên và mừng tuổi ông bà cha mẹ. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, hợp với thánh ý Chúa. Chúng ta cố gắng gìn giữ truyền thống tốt lành này. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. "Các ngài là những người đạo hạnh, công đức các ngài không chìm vào quên lãng". Chúng ta cầu nguyện cho các thế hệ con cháu, biết làm rạng danh đạo hạnh và công đức của các bậc tiền nhân mình, nhờ đời sống bác ái của mình.
 2. "Phúc thay, cho bạn nào kính sợ Chúa, và ăn ở theo đường lối Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, đều chu toàn bổn phận làm con cháu: luôn hiếu kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình, luôn biết thờ Chúa và sống theo đường lối Chúa.
 3. "Bậc làm cha mẹ hãy thay mặt Chúa mà khuyên răn và sửa dạy". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc ông bà cha mẹ, biết sống theo đường lối Chúa, biết dùng Lời Chúa mà giáo dục con cháu, và nêu gương sáng cho con cháu noi theo.
 4. "Kẻ làm con, phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tuân giữ luật Chúa mà vâng lời cha mẹ, cho tròn đạo hiếu, và nên gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin ban Thần Trí Chúa hướng dẫn chúng con biết hiếu kính tổ tiên, theo như ý Chúa, hầu ngày sau được hội ngộ cùng tổ tiên chúng con, trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙNG BA TẾT:05/02/2011
THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Các việc Chúa làm đều tốt lành. Loài người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, có công ăn việc làm. Muốn công việc làm ăn của chúng ta đạt kết quả tốt, chúng ta cần xin Chúa chúc lành thánh hoá. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện một người sắp đi xa, giao của cải mình cho đầy tớ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, tận tâm sử dụng mọi tài năng Chúa ban, mà đạt tới thành quả trong Nước Trời.
 2. "Ông giao cho người này năm nén vàng, người kia hai nén, tuỳ khả năng mỗi người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết vận dụng tài năng Chúa ban cho mình, sống công bình bác ái, làm việc thiện, mà đạt tới Nước thiên đàng.
 3. "Ông chủ nói: Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết cộng tác với ơn Chúa, ra sức làm việc đắc lực, công tâm, liêm chính, mà đạt được kết quả tốt đẹp cho cuộc sống gia đình mình.
 4. "Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu gặp cảnh thuận lợi hay không, vẫn luôn trung thành sống đạo, kính mến Chúa và thương yêu người.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng. Chúa sáng tạo mọi loài mọi vật tốt lành. Xin thánh hoá mọi công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này, theo thánh ý Chúa, cho chúng con đạt thành quả tốt đẹp ở đời này, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  V  QUANH NĂM - 06/02/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu gọi các Kitô-hữu là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Vậy để xứng danh là Kitô-hữu, chúng ta cần phải cố gắng trở nên hiện thân của Chúa Kitô, nhờ các việc lành, việc tốt ở giữa trần gian. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng những lời cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Chính các con là muối cho đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn thể hiện bản chất người Kitô-hữu ở giữa đời, là 'muối' cho đời, là chất giữ cho đời khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ.
 2. Chúa phán: "Nếu muối lạt đi, thì biết lấy gì mà muối nó cho mặn lại". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp mật thiết với Mình Thánh Chúa, và sống Lời Chúa, để luôn được thấm nhuần bản chất Kitô-giáo.
 3. Chúa phán: "Chính các con là ánh sáng cho trần gian". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm việc lành, nên gương sáng cho mọi người, hầu làm cho mọi người thấm nhuần ánh sáng đức tin, đức trông cậy, và đức bác ái Kitô-giáo.
 4. Chúa phán: "Ánh sáng của các con cũng phải được chiếu giải trước mặt thiên hạ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng cuộc sống, lời nói và việc làm của mình, mà làm cho mọi người nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa là Mặt trời Công chính cho trần gian. Xin cho chúng con biết đón nhận chân lý cứu độ cho mình, và biết loan truyền ơn cứu rỗi ấy cho trần gian. Hầu làm cho toàn thế giới biết tìm đến tận nguồn ánh sáng cứu rỗi đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VI  QUANH NĂM - 13/02/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người được ơn cứu rỗi, không trừ ai. Chẳng những không được sửa đổi lề luật Chúa, mà còn phải tuân giữ cách vẹn toàn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Ta đến không phải để huỷ bỏ lề luật, mà là để kiện toàn lề luật". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sắp xếp các công việc của mình, hầu luôn tuân giữ các giới răn của Chúa.
 2. Chúa phán: "Ai tuân giữ và dạy người ta giữ các giới răn Chúa, thì được kể là lớn trong Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa cách vẹn toàn, hầu cho mọi người được vào Nước Trời.
 3. Chúa phán: "Con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em trước đã". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người luôn sống hoà thuận với nhau, giúp nhau dâng lễ vật lên trước tôn nhan Chúa tình thương.
 4. Chúa phán: "Hễ điều gì có thì nói là có, không thì nói là không". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá con người, và biết tôn thờ Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm gương mẫu trong việc tuân giữ lề luật. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con chu toàn hết mọi giới răn Chúa ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.     

CHÚA NHẬT  VII  QUANH NĂM - 20/02/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa, sống trong xã hội phải yêu thương nhau, không hận thù, không chiến tranh, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, phải sống yêu thương theo mẫu gương Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Ai xin thì con hãy cho". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người, luôn sẵn sàng giúp mọi người tìm được hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
 2. Chúa phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu được sống trong cộng đồng xã hội đầy yêu thương, không kẻ thù, không bất công và không kỳ thị chia rẽ nhau.
 3. Chúa phán: "Nếu các con yêu thương kẻ yêu thương các con, thì nào có công chi". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn trở nên hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau hưởng ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: "Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết sống lời Chúa, năng lãnh nhận các bí tích, sống đạo lý Chúa Kitô, mà được nên thánh trong Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người nên hoàn thiện như Chúa là Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con thực thi những điều Con Chúa dạy bảo: là xoá bỏ thù hận, gieo tình bác ái, và sống thánh thiện, mà làm chứng cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VIII  QUANH NĂM - 27/02/2011

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha sáng tạo mọi loài, Ngài an bài cho mọi loài hưởng vinh quang Chúa. Vì thế chúng ta tin tưởng và trông cậy nơi Chúa hết lòng. Cho dầu có vất vả khó nhọc trong cuộc sống, chúng ta vẫn một mực tín thác nơi Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành thờ phượng và kính mến Thiên Chúa, hết lòng, hết sức và trên hết mọi sự.
 2. Chúa phán: "Sự sống không quý trọng hơn của ăn, thân thể không trọng hơn áo mặc sao". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết giá trị của từng sự vật khác nhau, để chọn điều cao quý hơn, nhất là chọn ưu tiên cho phần rỗi linh hồn.
 3. Chúa phán: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm các việc lành, việc đạo đức, việc tông đồ, hầu tích luỹ cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên Quê Trời.
 4. Chúa phán: "Đừng lo lắng quá về ngày mai". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đặt trọn niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, để hân hoan sống đạo Chúa mọi nơi mọi lúc, dù gặp nhiều gian lao khổ nhọc.

Kết thúc: Lạy Chúa, khi Chúa sáng tạo và quan phòng là Chúa muốn mọi loài đều được hưởng phước vinh quang Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin chúng con thêm chắc chắn, đức cậy thêm vững vàng, và đức mến thêm tha thiết, để chúng con đáng được vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.