Lễ Tất Niên
Lễ Minh Niên (Mẫu B)
Lễ Minh Niên (Mẫu C)
Mùng 2 Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên
Mùng 3 Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm

LỄ TẤT NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống vật chất và sự sống thần linh. Trong giờ phút cuối năm này, chúng ta cùng cảm nghiệm những ơn Chúa đã ban, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa:

- Chúa đã dựng nên thời tiết, thời giờ, năm tháng, cho chúng con hưởng dùng; Chúa lại ban Con Chúa cứu độ chúng con, đã dùng Lời Chúa dạy chúng con sống đạo. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Trong năm Bính Tuất đang gần qua, có nhiều kết quả tốt như: bình an, hạnh phúc, và thành đạt. Đó là nhờ chính Chúa đã thương ban, đã an bài cho chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Trong năm Bính Tuất đang gần qua, cũng có những thất bại, đau bịnh, khổ cực, túng thiếu. Xin cho chúng con biết nhận ra sự yếu kém của mình, mà luôn trông cậy vào Chúa, và thông phần vào cuộc thương khó của Chúa. Xin Chúa...

- Trong năm Bính Tuất đang gần qua, chúng con có nhiều lỗi phạm: không dự lễ đọc kinh, không xưng tội chịu lễ, không vâng giữ luật Chúa, không tròn chữ hiếu và không yêu thương anh em. Chúng con chân thành sám hối. Xin Chúa ...

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Toàn năng chí thánh, Chúa đã cho chúng con sống một năm bằng yên, thì xin Chúa cũng tha thứ những tội lỗi bất xứng của chúng con. Và khi Chúa lại ban năm mới cho chúng con, thì xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MINH NIÊN:
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
(Bộ lễ Mẫu B)

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa hằng sống đã tác tạo và điều khiển mọi loài. Người ban phát mọi điều tốt lành cho tất cả mọi loài. Trong giây phút linh thiêng của ngày Đầu Năm, chúng ta chúc tụng ngợi khen Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho năm mới:

- Chúa phán: " Này đây, Ta sáng tạo trời mới đất mới, thiên hạ sẽ vui mừng vì những gì Ta sáng tạo " . Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang vui hưởng Ngày Tết Nguyên Đán, được lãnh nhận mọi ơn lành, khi họ biết tôn thờ Chúa.

- Có tiếng phán: " Đây là Nhà Tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại " . Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người Công Giáo Việt Nam, mỗi gia đình Kitô-hữu, trong năm mới này, biết sống Lời Chúa, và trở thành nơi Thiên-Chúa-ở-cùng-loài-người.

- Đ ấng ngự trên ngai phán: " Này đây Ta đổi mới mọi sự " . Chúng ta cầu nguyện cho những người Ăn Tết xa quê, người nghèo vô gia cư, người già neo đơn, trẻ em mồ côi ... xin cho họ được hưởng niềm an ủi và bình an nơi tình yêu Chúa.

- Chúa phán: " Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy, giúp đỡ nhau sống Đạo, và nên thánh như Cha trên trời.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa là nguồn hạnh phúc cho mọi loài mọi vật. Xin ban BÌNH AN, HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG cho tất cả chúng con trong năm mới này, cho chúng con biết hưởng nhờ ơn Chúa, mà đạt tới sự viên mãn trong Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MINH NIÊN:
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
(Bộ lễ Mẫu C)

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa. Và ai sống trong Thiên Chúa, thì được bình an viên mãn. Trong giờ phút linh thiêng của ngày Đầu Năm, cầu xin ơn bình an, chúng ta cùng ngợi khen Chúa, và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

- Chúa phán: " Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy " . Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang vui hưởng Ngày Tết Nguyên Đán, được lòng yêu mến Chúa Giêsu, biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa dạy bảo, và được bình an.

- Chúa phán: " Ai giữ lời Thầy, thì Cha Thầy sẽ yêu mến, và ở trong người ấy " . Chúng ta cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta, cho gia đình chúng ta, biết sống Lời Chúa, và trở thành nơi Thiên-Chúa-ở-cùng-loài-người.

- Chúa phán: " Thầy ban cho anh em bình an của Thầy " . Chúng ta cầu nguyện cho những người phải Ăn Tết xa gia đình, xa quê hương, được hiệp thông vào sự sống mới của Chúa Kitô, được hưởng niềm an vui của quê hương trên trời.

- Chúa phán: " Lòng các con đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy, giúp đỡ nhau sống Đạo, và trông cậy vững vàng vào tình yêu Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Đức Giêsu Kitô, Con Chúa đã ban bình an của Chúa cho chúng con. Xin Thánh Thần tình yêu Chúa thúc đẩy chúng con biết sống trong tình yêu, để được Thiên Chúa ở cùng, và được hưởng bình an muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙNG HAI TẾT:
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Trong những ngày Tết, người Việt Nam sum họp gia đình, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Đó là truyền thống đặc sắc tốt đẹp của người Việt Nam , hợp với thánh ý Chúa. Chúng ta cố gắng gìn giữ truyền thống tốt lành này. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

- " Các ngài là những người đạo hạnh, công đức các ngài không chìm vào quên lãng " . Chúng ta cầu nguyện cho các thế hệ con cháu, biết làm rạng danh đạo hạnh và công đức của các bậc tiền nhân mình, nhờ đời sống đạo đức của mình.

- " Phúc thay, cho bạn nào kính sợ Chúa, và ăn ở theo đường lối Người " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi con người, đều chu toàn bổn phận làm con cháu: luôn hiếu kính cha mẹ - ông bà - tổ tiên mình, thờ Chúa và sống theo đường lối Chúa.

- " Bậc làm cha mẹ hãy thay mặt Chúa mà khuyên răn và sửa dạy " . Chúng ta cầu nguyện cho các bậc ông bà cha mẹ, biết sống trong đường lối Chúa, biết dùng Lời Chúa mà giáo hoá con cháu, và nên gương sáng cho con cháu noi theo.

- " Kẻ làm con, phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tuân giữ luật Chúa mà vâng lời cha mẹ, cho tròn đạo hiếu, và nên gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin ban Thần Trí Chúa hướng dẫn chúng con biết hiếu kính tổ tiên, theo như ý Chúa, hầu ngày sau được hội ngộ cùng tổ tiên chúng con, trên Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙNG BA TẾT:
THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng luôn hoạt động, và các công việc Chúa làm đều đạt kết quả tốt lành. Loài người chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa, mỗi người chúng ta đều có việc làm. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm của chúng ta:

- Chúa phán: " Nước Trời giống như chuyện một người sắp đi xa, giao của cải mình cho họ " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, chăm chú sử dụng mọi tài năng Chúa ban, mà đạt tới kết quả trong Nước Trời.

- " Ông giao cho người này năm nén vàng, người kia hai nén, tuỳ khả năng mỗi người " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết mình được Chúa ban nhiều khả năng khác nhau, và biết vận dụng các tài năng mình, mà đạt tới kết quả Nước Trời.

- " Ông chủ nói: Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết cộng tác với ơn Chúa, ra sức làm việc đắc lực, công tâm, liêm chính, và đạt thành quả tốt đẹp do chính khả năng mình làm ra.

- " Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi " . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành sống đạo trong mọi hoàn cảnh công ăn việc làm, giúp nhau giữ luật Chúa, và đạt tới Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa sáng tạo mọi loài mọi vật tốt lành. Xin thánh hoá mọi công việc làm ăn của chúng con trong năm mới này, và theo ý Chúa, cho chúng con đạt tới thành quả tốt đẹp ở đời này, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.