1. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 2. Lễ Hiển Linh
 3. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
 4. Chúa Nhật II Thường Niên
 5. Chúa Nhật III Thường Niên

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, năm 2015, là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng ngợi khen chúc tụng Chúa, tôn vinh Mẹ Maria, xin ơn bình an, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa phán: "Chúng sẽ kêu cầu Danh Ta trên Dân của Ta, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn là mối phước lành cho mọi dân nước, nhờ việc cử hành Phụng vụ, và nhờ những hoa trái thánh thiện.

 2. "Anh em không còn là nô lệ, mà là con Thiên Chúa, là người thừa kế". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, noi gương Đức Maria: biết lắng nghe, suy gẫm và sống Lời Chúa, trở nên con Chúa và đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời.
 3. Những ai nghe đều ngạc nhiên, còn Maria thì ghi nhớ những điều ấy, và suy niệm trong lòng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đều được nghe nói về Đức Giêsu là Chúa Cứu Thế, biết được ý Chúa, và thực hành Lời Chúa.

 4. "Các mục đồng trở về nhà, họ tôn vinh Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, cảm nghiệm được tình thương và quyền năng của Chúa trong đời sống mình, mà cùng với Đức Maria, hết lòng tôn thờ Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn phúc bình an. Trong ngày đầu năm mới này, xin ban hoà bình cho thế giới chúng con. Xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con đặng mọi ơn phước ở đời này, và được sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ HIỂN LINH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Ngày xưa, trong ngày Chúa Hiển Linh, Chúa dùng ánh sáng sao lạ để hướng dẫn Ba Vua tìm đến với Chúa Cứu Thế. Ngày nay, Chúa dùng Hội Thánh như phương tiện để cứu rỗi thế giới. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Các con là ánh sáng của trần gian". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhờ đời sống đạo đức, luôn trở nên như "ánh sáng" dẫn đưa muôn dân đến thờ lạy Chúa và để họ lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.
 2. Ba Vua hỏi: "Vua dân Do Thái mới sinh, hiện đang ở đâu?". Chúng ta cầu nguyện cho lương dân chưa nhận biết Chúa, nhờ thấy những gương sống đạo của Hội Thánh Chúa, mà tìm đến với Chúa Cứu Thế, để cùng hưởng ơn cứu chuộc.
 3. Ba Vua nói: "Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người, nên chúng tôi đến thờ lạy Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, các cộng đoàn gia đình trong họ đạo, thật sự hợp nhất trọn vẹn, để làm cho sáng danh Chúa.

 4. Ba Vua lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn biết dùng lời nói, việc làm và đời sống đạo đức của mình, trở nên như những lễ vật để dâng tiến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi mọi người. Xin biến đổi chúng con nên như những ngôi sao sáng giữa thế gian, để làm cho mọi người tìm gặp Chúa Kitô, mà được cứu chuộc và được gia nhập vào đại gia đình của Thiên Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ KÍNH CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Đấng thánh không phạm tội, nhưng phải mang gánh tội trần gian, mặc lấy thân phận tội nhân. Chúa đến với Gioan xin phép rửa tỏ lòng sám hối thay cho trần gian. Chúng ta hãy xa lánh tội lỗi, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Hội Thánh là cộng đoàn những người đã chịu phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hợp nhất yêu thương nhau, nên như dấu chỉ của đại gia đình những người con Thiên Chúa.
 2. Thánh Gioan nói: "Có Đấng quyền thế hơn tôi, Người sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng đời sống gương sáng của mình, mà giới thiệu Chúa Cứu thế cho mọi người trong họ đạo mình.
 3. Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời mở ra. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sau khi chịu phép Rửa Tội, luôn hướng mọi sự trong cuộc sống trần gian này, đến hạnh phúc thật trên Nước Trời.

 4. Có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong đại gia đình họ đạo chúng ta, luôn yêu thương nhau, và giúp nhau sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương sám hối để được ơn tha tội, và để được nên con Thiên Chúa. Xin cho tất cả chúng con, là những người đã lãnh bí tích Rửa tội, luôn thật lòng sám hối, biết gìn giữ những ơn cao trọng của bí tích, và sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  II  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Nhờ Hội Thánh, chúng ta biết Chúa Cứu Thế. Nhờ Hội Thánh, chúng ta đến với Chúa, được trở nên người môn đệ Chúa, trở nên con Thiên Chúa, được thông phần sự sống của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

 1. Thánh Gioan nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là dấu chỉ ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, là người giới thiệu cho muôn dân nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng xoá tội trần gian.
 2. Nghe Chúa gọi, Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết lắng nghe Lời Chúa mời gọi, và cũng biết mau mắn đáp lại lời Chúa, trở nên môn đệ Chúa Kitô.
 3. Chúa bảo họ: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến, và ở lại với Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn bền lòng sống trong gia đình Hội Thánh, hợp nhất một lòng với nhau trong cùng một phép rửa, một đức tin, và một đức mến.

 4. Chúa nói với Phêrô: "Con là Simôn, con ông Gioan, con phải được gọi là Phêrô". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết nhớ tên thánh của mình, sống trọn bổn phận làm con Chúa, và kính mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang kêu mời chúng con đến với Chúa, làm môn đệ Chúa, sống với Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con biết trung thành với ơn gọi làm Kitô-hữu, và dẫn đưa anh chị em mình đến gia nhập vào đại gia đình Nhà Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  III  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã khai mở Triều Đại Nước Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta phải sám hối tội lỗi, và phải tin vào Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì đã mở rộng cửa thiên đàng cho chúng ta tiến vào Nhà Chúa. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Thời kỳ đã mãn, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành sống trong Triều Đại Nước Thiên Chúa, và luôn góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.
 2. Chúa phán: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ xem thấy các hoạt động của Hội Thánh, mà họ dám hoán cải, bỏ đàng tội lỗi, để học biết giáo lý và tin vào Chúa Kitô.
 3. Chúa phán: "Các con hãy đi theo Ta". Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các Kitô-hữu được hợp nhất trọn vẹn, được thông phần sự sống của Chúa Kitô, như một đàn chiên cùng đi theo một Chủ Chiên nhân lành.

 4. Chúa phán: "Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đời sống đạo, việc đọc kinh tối chung, nên như phương cách giáo dục nhân bản và đức tin.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa không bỏ mặc chúng con cho sự dữ thống trị, Chúa đã sai Con Chúa mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin cho chúng con dám thực hành Lời Chúa, hầu làm cho nhiều người vui sống đạo Chúa ở đời này, và được hạnh phúc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.