1. Chúa Nhật IV Thường Niên
  2. Chúa Nhật V Thường Niên
  3. Chúa Nhật VI Thường Niên
  4. Thứ Tư Lễ Tro
  5. Lễ Tất Niên
  6. Mồng Một Tết: Cầu Bình An Năm Mới
  7. Mùng Hai Tết: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên
  8. Mùng Ba Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
  9. Chúa Nhật I Mùa Chay

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Từ khi tội lỗi xuất hiện trong trần gian, thì loài người thường chiều theo quỷ thần. Khi Đấng Cứu Thế Giêsu đến, Ngài giảng dạy như Đấng có quyền, Ngài khoá miệng lưỡi của quỷ thần, Ngài cứu loài người ra khỏi quỷ thần. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     "Ngày sabbát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành giữ ngày Chúa nhật: tham dự thánh lễ, học hỏi - giảng dạy và thực hành các giáo huấn của Chúa Kitô.

2.     "Mọi người ngạc nhiên về lời dạy của Chúa Giêsu, vì như Đấng có uy quyền". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, làm cho mọi người thán phục về đời sống đạo, về cách giáo dục đức tin và nhân phẩm trong gia đình mình.

3.     Chúa Giêsu quát mắng quỷ thần: "Hãy câm đi và xuất khỏi người này". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, dưới quyền lực ma quỷ, sớm được Hội Thánh dẫn đưa họ đến với Chúa Giêsu để được ơn giải thoát.

4.     "Lập tức, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn ra mọi nơi, khắp vùng lân cận". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng nề nếp giáo dục gia đình Công Giáo, mà loan truyền danh Chúa chiếu sáng khắp nơi.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn chúng con đón nhận giáo huấn Đức Kitô, xa lánh ma quỷ. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn miệng lưỡi chúng con biết loan báo Tin Mừng, dám nói những điều đẹp lòng Chúa, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  V  THƯỜNG NIÊN        

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Đời sống trần gian thật sự đầy dẫy những đau khổ và vất vả. Mọi người ở mọi nơi mọi thời đều muốn được giải thoát khỏi đau khổ. Ai có thể cứu rỗi nhân loại? Chỉ mình Chúa Giêsu mới giải thoát con người khỏi mọi phiền muộn ấy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     "Ra khỏi hội đường, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh hợp nhất với nhau trong Chúa Thánh Thần, và cho mọi gia đình đón tiếp Chúa Giêsu bằng tình yêu thương nhau.

2.     "Bà nhạc mẫu ông Phêrô được Chúa đỡ dậy và cho lành bệnh, bà liền tiếp đãi các ngài". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết trân trọng sự trợ giúp của người khác, và nhiệt thành đón tiếp những sứ giả của Tin Mừng.

3.     "Người ta mang đến cho Chúa mọi bệnh nhân và người bị quỷ ám; và Chúa đã chữa lành tất cả". Chúng ta cầu nguyện cho những ai lao nhọc vất vả, kẻ đau yếu bệnh tật, kẻ theo đường tà, sớm được Chúa Giêsu an ủi và chữa trị.

4.     Chúa phán: "Chúng ta hãy đi nơi khác, Thầy còn rao giảng ở đó nữa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng dự lễ đọc kinh, thực thi các giáo huấn của Chúa, và loan truyền ơn Chúa cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con dám bước theo Ngài, để kính thờ Chúa và yêu thương mọi người, xứng danh là môn đệ Chúa Kitô, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Trong lúc loài người đi tìm con đường giải thoát, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đem ơn cứu chuộc đến cho nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và cùng cầu nguyện cho mọi người đón nhận Chúa Giêsu:

1.     Chúa phán: "Con hãy đi trình diện với tư tế". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, rộng tay đón nhận nhiều thành phần được cứu độ vào Hội Thánh, nuôi dưỡng và săn sóc đoàn chiên Chúa, nhờ các Bí tích và nhờ Lời Chúa.

2.     Người bị phong cùi thưa với Chúa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, nơi thân xác hay tâm hồn, biết tìm đến Chúa Giêsu, để được chữa lành các bệnh tật.

3.     Chúa phán: "Ta muốn, con hãy khỏi bệnh". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sau khi đã được Chúa cứu chuộc, biết chừa tránh mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, và tránh mọi sự lây nhiễm của bệnh tật hồn xác.

4.     "Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đường lối giáo dục gia đình, mà làm cho nhiều người cùng tìm đến với Chúa để được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa ban Ngôi Lời của Chúa làm người để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn mọi người đón nhận Con Một Chúa, hầu được chữa lành mọi bệnh tật hồn xác, và được hưởng vinh phước muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ TRO

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Khởi đầu Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống lại lệnh truyền này của Chúa cách thiết thực hơn. Chúng ta hãy thực hành Lời Chúa dạy, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.     Vào Mùa Chay, Hội Thánh muốn góp phần mình vào cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết kiêng bớt, hãm mình, chịu cực, chịu khó vì lòng mến Chúa, và giúp đỡ những người thiếu thốn.

2.     Mùa Chay là mùa BỐ THÍ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn có lòng quảng đại, khoan dung, biết chia sẻ của cải vật chất và lương thực linh hồn, cho những ai đang nghèo đói túng thiếu.

3.     Mùa Chay là mùa CẦU NGUYỆN. Chúng ta cầu nguyện cho dân Kitô-giáo, biết dành nhiều thời giờ hơn cho việc đạo đức: tham dự Thánh lễ, suy gẫm, đọc kinh sáng, kinh tối và sống kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

4.     Mùa Chay là mùa GIỮ CHAY, hãm mình chịu khó. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kiêng bớt những thú vui trần gian, giúp đỡ những người túng thiếu, góp phần mình vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa ban Con Chúa chịu thương khó vì chúng con. Xin cho chúng con sống Mùa Chay theo ý Chúa, hầu làm bớt đau đớn nơi vai Chúa Kitô, và để chúng con được vui mừng đón nhận ơn Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ TẤT NIÊN: CHIỀU 30 TẾT

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống thể xác và sự sống linh hồn. Trong giờ phút cuối năm này, chúng ta cùng cảm nghiệm những ơn Chúa đã ban, để cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa:

1.     Chúa là chủ mọi thời gian, là chủ vạn vật, Chúa an bài cho chúng con hưởng dùng tất cả trong một năm qua. Xin cho chúng con biết trân trọng những hồng ân Chúa, biết sử dụng ơn Chúa, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp.

2.     Năm Giáp Ngọ đang gần qua, có nhiều kết quả tốt như: bình an, sức khoẻ, và thành đạt.... Đó là nhờ chính Chúa đã thương ban, đã an bài cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa.

3.     Năm Giáp Ngọ đang gần qua, cũng có những thất bại, khổ đau, bệnh tật, đói nghèo ... Xin cho chúng con biết nhận ra sự yếu kém, sự giới hạn của mình, mà luôn trông cậy vào Chúa, và biết góp phần vào cuộc thương khó của Chúa.

4.     Năm Giáp Ngọ đang gần qua, chúng con có nhiều lỗi phạm: không dự lễ đọc kinh, không xưng tội chịu lễ, không vâng giữ luật Chúa, không tròn chữ hiếu và không yêu thương giúp đỡ anh em. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Toàn năng chí thánh, Chúa đã cho chúng con sống một năm bằng yên, thì xin Chúa cũng tha thứ những tội lỗi bất xứng của chúng con. Và khi Chúa lại ban năm mới cho chúng con, thì xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ MINH NIÊN: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
Bộ lễ Mẫu B

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng thánh thiện vô cùng. Chúa muốn mọi người được nên thánh, biết yêu thương nhau. Mỗi người hãy trở nên trọn lành như Chúa dạy. Trong Lễ Đầu Năm, chúng ta cầu xin ban ơn bình an, ơn hiệp nhất, ơn sức khoẻ theo thánh ý Chúa:

1.     Chúa phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con". Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc đang vui hưởng Ngày Tết Nguyên Đán, luôn chân thành yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù mình, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi  mình.

2.     Chúa phán: "Như vậy, các con mới được trở nên con cái của Cha trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho đồng bào Việt Nam, cho gia đình mình, biết hoá giải những bất hoà trong gia đình: biết yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh.

3.     Chúa phán: "Nếu chỉ yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì nào có công chi". Chúng ta cầu nguyện cho những người phải Ăn Tết ở xa gia đình, cũng được thông phần vui Tết trong nhà Chúa, nhờ dự Thánh lễ Minh Niên, được khang an trong Chúa.

4.     Chúa phán: "Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết yêu thương nhau theo Lời Chúa dạy, giúp nhau nên trọn lành, và thông truyền đức tin cho các đời con cháu.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh và giàu lòng thương xót. Xin ban Thánh Thần Chúa trên chúng con, đổi mới hồn xác chúng con, giúp chúng con tiến triển trên đường nên thánh, hầu cho chúng con được chắc chắn bước vào nhà Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MÙNG HAI TẾT:       
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Trong những ngày Tết, người Việt Nam sum họp gia đình, kính nhớ tổ tiên và mừng tuổi ông bà cha mẹ. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, hợp với thánh ý Chúa. Chúng ta cố gắng gìn giữ truyền thống tốt lành này. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     "Các ngài là những người đạo hạnh, công đức các ngài không chìm vào quên lãng". Chúng ta cầu nguyện cho các thế hệ con cháu, biết làm rạng danh đạo hạnh và công đức của các bậc tiền nhân, nhờ đời sống hiếu thảo của mình.

2.     "Phúc thay, cho bạn nào kính sợ Chúa, và ăn ở theo đường lối Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đều chu toàn bổn phận làm con cháu: luôn hiếu kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình, luôn biết thờ Chúa và sống theo đường lối Chúa.

3.     "Bậc làm cha mẹ hãy thay mặt Chúa mà khuyên răn và sửa dạy". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc ông bà cha mẹ, biết sống theo đường lối Chúa, biết dùng Lời Chúa mà giáo dục con cháu, và nêu gương sáng cho con cháu noi theo.

4.     "Kẻ làm con, phải vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết tuân giữ luật Chúa mà vâng lời cha mẹ, cho tròn đạo hiếu, và nên gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúa dạy chúng con phải thảo hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin ban Thần Trí Chúa hướng dẫn chúng con biết hiếu kính tổ tiên, theo như ý Chúa, hầu ngày sau được hội ngộ cùng tổ tiên chúng con trên Thiên Đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

MỪNG BA TẾT
THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nên các việc Chúa làm đều tốt lành. Loài người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, có công ăn việc làm. Muốn công việc lao động của chúng ta đạt kết quả tốt, chúng ta cần xin Chúa chúc lành thánh hoá. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.     Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện một người sắp đi xa, giao của cải mình cho đầy tớ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, tận tâm tận lực sử dụng mọi tài năng Chúa ban, mà đạt tới thành quả là hạnh phúc trong Nước Trời.

2.     "Ông giao cho người này năm nén vàng, người kia hai nén, tuỳ khả năng mỗi người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết vận dụng tài năng Chúa ban cho mình, sống công bình bác ái, làm việc lành, mà đạt tới Nước thiên đàng.

3.     "Ông chủ nói: Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết sử dụng ơn Chúa, cố gắng làm việc đắc lực, theo công tâm, liêm chính, mà đạt được kết quả tốt đẹp cho hạnh phúc gia đình.

4.     "Giỏi lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu gặp cảnh thuận lợi hay không, vẫn luôn trung thành sống đạo, kính mến Chúa và thương yêu người.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng. Chúa sáng tạo mọi loài mọi vật tốt lành. Xin thánh hoá mọi công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này, theo thánh ý Chúa, cho chúng con đạt thành quả tốt đẹp ở đời này, và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  I  MÙA CHAY      

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Trong Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta gia tăng việc hy sinh, hãm mình, chịu khó với Chúa Giêsu, gia tăng việc cầu nguyện và sống kết hợp với Chúa nhờ các bí tích. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người sống thánh thiện đạo đức hơn, trong Mùa Chay này:

1.     Chúa Giêsu rao giảng: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh biết chân thành sám hối mọi tội lỗi mình, chăm chỉ nghe giảng dạy giáo lý, làm tăng triển đức tin vào Tin Mừng Chúa.

2.     "Thần Trí Chúa thúc đẩy Người vào hoang địa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phải sống xa cách Chúa, vì đau bệnh hoặc vì tội lỗi, có dịp cảm nhận lòng nhân hậu Chúa, để tin tưởng và sớm trở về cùng Chúa.

3.     "Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi giữ chay và hãm mình, biết làm việc bác ái giúp đỡ những người túng thiếu, về vật chất hoặc về tinh thần.

4.     Chúa phán: "Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi bị cám dỗ, biết chạy đến với Chúa Giêsu, để nhờ sức mạnh Chúa mà không sa ngã phạm tội.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để cầu nguyện và chịu cám dỗ. Chúng con nài xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con bước vào Mùa Chay Thánh và được trở nên một với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.