1. Chúa Nhật VIII Quanh Năm
  2. Thứ Tư Lễ Tro
  3. Chúa Nhật I Mùa Chay
  4. Chúa Nhật II Mùa Chay
  5. Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria
  6. Chúa Nhật III Mùa Chay
  7. Lễ Truyền Tin
  8. Chúa Nhật IV Mùa Chay

CHÚA NHẬT  VIII  QUANH NĂM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa Cha sáng tạo mọi loài, là để cho mọi loài hưởng vinh quang Chúa. Vì thế chúng ta tin tưởng và trông cậy nơi Chúa hết lòng. Cho dầu có nhiều vất vả khó nhọc trong cuộc sống, chúng ta vẫn một mực tín thác nơi Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn trung thành thờ phượng và kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và trên hết mọi sự.

2. Chúa phán: "Sự sống không quý trọng hơn của ăn, thân thể không trọng hơn áo mặc sao". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết giá trị của từng sự vật khác nhau, để chọn điều cao quý hơn, nhất là chọn ưu tiên cho phần rỗi linh hồn.

3. Chúa phán: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm các việc lành, việc đạo đức, việc tông đồ, hầu tích luỹ cho mình một kho tàng vĩnh cửu trên Quê Trời.

4. Chúa phán: "Đừng quá lo lắng về ngày mai". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết đặt trọn niềm tin cậy vào lòng thương xót Chúa, để hân hoan sống đạo Chúa mọi nơi mọi lúc, dù gặp nhiều gian lao khổ nhọc.

Kết thúc: Lạy Chúa, khi sáng tạo và quan phòng là Chúa muốn cho mọi loài được hưởng phước vinh quang Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin chúng con thêm chắc chắn, đức cậy thêm vững vàng, và đức mến thêm thiết tha, để chúng con đáng hưởng vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

THỨ TƯ LỄ TRO

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khởi đầu Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Hội Thánh mời gọi chúng ta sống lại lệnh truyền này của Chúa cách thiết thực hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng sống Lời Chúa dạy, và cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Bước vào Mùa Chay, Hội Thánh muốn được thông phần vào cuộc thương khó Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết hãm mình, chịu khó vì lòng mến Chúa, và giúp đỡ những người thiếu thốn.

2. Mùa Chay là mùa BỐ THÍ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn có lòng quảng đại, biết chia sẻ của cải vật chất và lương thực linh hồn cho những ai đang trong tình trạng túng thiếu.

3. Mùa Chay là mùa CẦU NGUYỆN. Chúng ta cầu nguyện cho các kitô-hữu, biết dành nhiều thời giờ hơn cho việc tham dự Thánh lễ, suy gẫm, đọc kinh sáng, kinh tối và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

4. Mùa Chay là mùa GIỮ CHAY, hãm mình chịu khó. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kiêng bớt những thú vui trần gian, cùng chịu vác thập giá với Chúa, cảm thông và giúp đỡ người già, người bệnh để thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu thương khó vì chúng con. Xin cho chúng con biết sống Mùa Chay theo ý Chúa, hầu làm giảm bớt gánh nặng nơi Chúa Kitô, và để chúng con xứng đáng vui mừng đón nhận ơn Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Mùa Chay thánh là thời gian thuận tiện để người Kitô-hữu chúng ta sám hối tội lỗi, quay về với Chúa và sống thân tình với Chúa, chia sẻ cảm thông với anh em. Với quyết tâm sống đời làm con Thiên Chúa và sống thánh thiện, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Đức Giêsu được Thần Trí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh được ơn Thánh Thần hướng dẫn mà chiến thắng mọi cơn cám dỗ, là những gian nan thử thách của trần gian.

2. Chúa phán: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết nhận định giá trị của các sự việc, để nhờ thực hành Lời Chúa mà thắng mọi cơn cám dỗ.

3. Chúa phán: "Ngươi chớ thử thách Đức Chúa  là Thiên Chúa của ngươi". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang bị thử thách, biết chạy đến với Chúa, tin tưởng phó thác nơi Chúa, sống trong Chúa, để cùng với Chúa vượt qua những cám dỗ.

4. Chúa phán: "Ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mà thôi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, giúp nhau trung thành thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ và là Đấng chí thánh, Chúa ban ơn tha thứ tội chúng con và mời chúng con sống thân tình với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện, mà làm cho chúng con biết hy sinh chịu khó cùng với Chúa Kitô, và chia sẻ các ơn phước của Chúa cho anh chị em mình. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. men.

CHÚA NHẬT  II  MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô bày tỏ vinh quang của Chúa cho chúng ta được vững lòng tin mà bước vào Mùa Chay, vào đường thương khó Chúa. Vì đang sống trên trần gian đầy dẫy những khó khăn đau khổ, nên chúng ta dễ mất lòng tin vào Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhờ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, được Chúa Giêsu biến đổi nên vinh sáng, và giúp mọi người được nên như con Chúa.

2. "Dung mạo Người sáng chói như Mặt Trời, và y phục Người trở nên trắng tinh sáng chói". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu được Chúa Giêsu chiếu sáng các việc lành thánh của họ, để họ nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian.

3. Phêrô thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thật là hạnh phúc". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết nhờ các nghi lễ phụng vụ thánh, mà vững tin vào Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, để được hạnh phúc thật đời đời.

4. "Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết thực thi lời Chúa dạy, để trở nên giống Chúa Giêsu, và cũng trở nên con yêu dấu của Chúa Cha trên trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa mời gọi chúng con vâng nghe lời Con Chúa, để được vinh quang. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững chắc, để dầu có nhiều khó khăn đau khổ, chúng con vẫn vững một lòng trông cậy nơi Chúa, mà được vinh quang Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. men.

LỄ THÁNH GIUSE                      

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa đã chọn Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Thánh Giuse đã chu toàn các bổn phận Chúa trao phó cách tuyệt hảo, xứng đáng là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ ơn bàu chữa của thánh Giuse, được nên như một đại gia đình, luôn hiệp nhất, luôn sống thánh thiện, và tràn đầy tình yêu thương.

2. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết theo gương Thánh Giuse, ân cần trìu mến Chúa Kitô trong cuộc sống mình, nên chứng nhân và là môn đệ đích thật của Chúa Kitô ở giữa trần gian.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản thánh Gia Thất xưa. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết theo gương Thánh Giuse, ra sức xây dựng gia đình mình thành một mái ấm yêu thương, nhiều hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, theo gương Thánh Giuse, vững lòng tin cậy Chúa trên hết mọi sự, dù cuộc sống phải thiếu thốn vật chất, nhưng vẫn vững vàng tôn thờ Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm Đấng bảo trợ Con Chúa làm người. Xin cho chúng con khi sống trong trần gian này, cũng biết chạy đến cùng Thánh Giuse, nhờ sự trợ giúp của ngài, cho chúng con được hưởng phước thiên đàng. húng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc mọi người. Chúa ban Con Một đến trần gian để những ai tiếp nhận Người thì được cứu độ, nơi họ vọt lên mạch nước trường sinh. Như người phụ nữ trong Tin Mừng, chúng ta khao khát Nước Trường sinh, vậy chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa nói: "Chị ơi, cho tôi xin chút nước uống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh biết sám hối trở về với Chúa, để hưởng ơn tha thứ của Chúa, làm thoả mãn lòng khao khát Chúa, chia sẻ Nước trường sinh cho nhân loại.

2. Chúa phán: "Nếu chị nhận ra ơn huệ Chúa ban, và tin Người, thì Người ban cho chị nước hằng sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhất là những ai đói khổ, vất vả, bệnh tật, ốm đau, có dịp nhận ra mọi ân huệ Chúa ban, để tin Người.

3. Chúa phán: "Ai uống nước Ta ban, sẽ không bao giờ khát nữa". Chúng ta cầu nguyện cho những người khao khát sự công chính, cho các Kitô-hữu luôn được thoả mãn mọi khát vọng trong tình thương Chúa, nhờ qua các bí tích của Chúa.

4. Chúa phán: "Các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Trí và sự thật". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành thờ phượng Thiên Chúa nhờ thánh lễ, và các việc phụng vụ của Hội Thánh.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã rảo bước khắp nơi để thông ban nước cứu độ trường sinh cho thế giới. Xin Người lưu lại trong chúng con, giúp chúng con xứng đáng thờ phượng Chúa trong Thánh Thần và Sự Thật, để nhờ đó mà chúng con đạt tới sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ  TRUYỀN TIN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh luôn cầu nguyện: "Xin cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, các gia đình Công Giáo luôn biết thực hành ý Chúa trên hết mọi sự, và trong mọi hoàn cảnh.

2. "Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn ý thức mình là hiện thân của Con Chúa, luôn mang nơi mình sức sống của Chúa, biết lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính, mà sống theo thánh ý Chúa.

3. Thiên thần nói: "Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được". Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị lung lạc đức tin, xin cho họ noi theo gương Đức Mẹ Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin tưởng, cậy trông nơi Thiên Chúa.

4. Đức Maria đáp: "Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn vâng theo thánh ý Chúa, luôn là người con hiếu thảo của Chúa, để làm cho danh Chúa được cả sáng.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, là Con Đức thánh trinh nữ Maria, Chúa nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Xin nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, cho chúng con luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa, góp phần đem ơn Chúa đến cho mọi người. Hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  IV  MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Thật vậy, nhờ việc Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, Chúa dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối, tiến đến nguồn ánh sáng đức tin chân thật. Chúng ta hãy cùng cảm tạ tình thương Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, nhờ các hoạt động tích cực của Hội Thánh, mà luôn là hiện thân của Chúa Kitô, là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.

2. Chúa phán: "Không phải do tội của anh ta, hay của cha mẹ anh, mà anh bị mù". Chúng ta cầu nguyện cho những Kitô-hữu đang sống trong tình trạng tội lỗi, sớm có cơ hội nhìn thấy tình thương Chúa, mà trở về, và tận hưởng nguồn ơn cứu rỗi.

3. Chúa phán: "Anh ta bị mù là để cho thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa tỏ hiện". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết dùng lời nói, việc làm, sức khoẻ và tật nguyền của mình mà làm cho danh Chúa được cả sáng.

4. Chúa phán: "Tôi đến thế gian này chính là để cho người không xem thấy, được thấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn sáng mắt đức tin, để nhận thấy Chúa ở khắp nơi, và giúp cho nhiều người xem thấy Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, bác ái yêu thương, tin tưởng phó thác nơi Chúa. Xin ban Thánh Thần, giúp chúng con sống trong Chúa, trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.