1. Chúa Nhật V Mùa Chay
  2. Chúa Nhật Lễ Lá
  3. Lễ Tiệc Ly
  4. Lễ Vọng Phục Sinh
  5. Lễ Phục Sinh - Lễ Ban Ngày
  6. Lễ Phục Sinh - Lễ Ban Ngày
  7. Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Chúa Thương Xót

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người làm chủ trên sự sống, Người là sự sống lại và là sự sống. Vì thế, ai tin Người là Thiên Chúa, thì sẽ được sống. Xác tín điều này, và tin mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Bệnh này là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, và Con Thiên Chúa được tôn vinh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn dùng mọi hoàn cảnh, dù sống và hay chết, mà bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa.

2.  Thánh Tôma nói: "Chúng ta cũng đi, để cùng chết với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn đồng hành với Chúa Kitô, trợ giúp người bệnh, người nghèo được góp phần đau đớn của mình vào trong cuộc thương khó của Chúa.

3. Chúa phán: "Thầy là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin Thầy, dù đã chết, cũng sẽ sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vững tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, và hễ ai kết hợp với Chúa, thì được sống hạnh phúc Nước Trời.

4. Chúa phán: "Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, luôn kết hợp với Chúa, để đáng được thấy vinh quang Chúa muôn đời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá, chịu chết cho chúng con được sống. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi theo gương Chúa, mà hết lòng phục vụ anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Lễ Lá, Phụng vụ Hội Thánh vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem, vừa khóc thương Chúa chịu nạn chịu chết. Phụng vụ mời chúng ta bước theo Chúa trên đường thương khó, để được phục sinh vinh hiển. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Thầy sẽ đến nhà ông, để mừng lễ Vượt qua với các môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng được dự phần vào lễ Vượt Qua của Chúa, để cùng được thông phần vào hạnh phúc Nước Trời.

2. Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy chén này mà uống, vì là Máu Thầy, Máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thiện chí được hưởng ơn cứu chuộc, nhờ tin vào Lễ Vượt Qua của Chúa.

3. Chúa phán: "Lạy Cha, nếu được thì xin cho Con khỏi uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vâng giữ thánh ý Chúa Cha trên hết mọi sự, hầu xứng đáng là con cái Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không sa chước cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn túc trực trong ơn nghĩa Chúa mà cầu nguyện, để giúp nhau vui hưởng ơn Phục Sinh của Chúa.


Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa vinh hiển nhưng phải trải qua cuộc thương khó và chết. Xin Chúa nhận lấy những hành động của Mùa Chay mà chúng con đã thực hiện, góp phần vào cuộc Thương Khó Chúa, cho chúng con được ơn cứu rỗi. Vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ TIỆC LY

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúa rao giảng Tin Mừng, cứu chữa người đau yếu bệnh tật, xua trừ mọi ảnh hưởng ma quỷ; giờ đây trong bữa Tiệc Ly, Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể, để yêu thương con người trần gian. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người yêu thương họ đến cùng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhận biết tình yêu Chúa, trân trọng ơn thánh Chúa, và nên chứng tá của tình yêu Chúa giữa mọi người.

2. Chúa phán: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã dự Tiệc Vượt Qua với Chúa, cũng biết yêu thương phục vụ tha nhân đến lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa, cho mọi người được dự tiệc Nước Trời.

3. Chúa phán: "Không phải tất cả các con đều sạch cả đâu". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, nguội lạnh, có lòng ăn năn sám hối, trở về với tình thương Chúa, để được ơn tha thứ và ơn thánh hoá, hầu đáng được dự phần trong tiệc Vượt Qua của Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ hết lòng yêu mến Chúa, trung thành với sứ mạng được Chúa giao phó, chu toàn các bổn phận người mục tử như lòng Chúa mong ước, và nên hiện thân của Chúa Kitô nhân lành.

5. Chúa phán: "Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để nên một với Chúa Kitô, mà yêu thương phục vụ nhau, giúp nhau tới bữa tiệc Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để chờ đợi chúng con đáp lại tình yêu Chúa. Xin Thánh Thần Chúa làm cho chúng con biết yêu thương nhau, và nên dấu chỉ người môn đệ Chúa, hầu đáng được dự Tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ VỌNG PHỤC SINH  Lễ Đêm     
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Đêm nay là đêm đại phước cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Chúa chiến thắng sự chết, và cho loài người được sự sống làm con Thiên Chúa. Vậy, trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng ngợi khen cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, có các phụ nữ đi viếng mộ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vào ngày Chúa nhật, biết tìm gặp Chúa phục sinh, lãnh nhận ơn đức tin và ơn cứu chuộc, để loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

2. Thiên Thần bảo: "Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, biết tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật, được gặp Chúa Kitô Phục Sinh, và được lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3. Thiên Thần bảo: "Các bà hãy về nói với môn đệ Người rằng: Người đã sống lại từ trong cõi chết, Người đi tới Galilêa trước các ông". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu xác tín Chúa đã Phục Sinh, can đảm sống đạo, và loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

4. Chúa phán: "Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin thật Chúa đã phục sinh, và diễn tả đức tin ấy bằng đời sống đạo sốt sắng, mà làm cho nhiều người cùng được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, hầu đáng được gọi là con cái Chúa, và đáng được hưởng sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ BAN NGÀY