1. Chúa Nhật V Mùa Chay
  2. Chúa Nhật Lễ Lá
  3. Lễ Tiệc Ly
  4. Lễ Vọng Phục Sinh
  5. Lễ Phục Sinh - Lễ Ban Ngày
  6. Lễ Phục Sinh - Lễ Ban Ngày
  7. Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Chúa Thương Xót

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người làm chủ trên sự sống, Người là sự sống lại và là sự sống. Vì thế, ai tin Người là Thiên Chúa, thì sẽ được sống. Xác tín điều này, và tin mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Bệnh này là dịp để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, và Con Thiên Chúa được tôn vinh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn dùng mọi hoàn cảnh, dù sống và hay chết, mà bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa.

2.  Thánh Tôma nói: "Chúng ta cũng đi, để cùng chết với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn đồng hành với Chúa Kitô, trợ giúp người bệnh, người nghèo được góp phần đau đớn của mình vào trong cuộc thương khó của Chúa.

3. Chúa phán: "Thầy là sự sống lại, và là sự sống. Ai tin Thầy, dù đã chết, cũng sẽ sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vững tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, và hễ ai kết hợp với Chúa, thì được sống hạnh phúc Nước Trời.

4. Chúa phán: "Nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, luôn kết hợp với Chúa, để đáng được thấy vinh quang Chúa muôn đời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá, chịu chết cho chúng con được sống. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi theo gương Chúa, mà hết lòng phục vụ anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Lễ Lá, Phụng vụ Hội Thánh vừa tung hô Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem, vừa khóc thương Chúa chịu nạn chịu chết. Phụng vụ mời chúng ta bước theo Chúa trên đường thương khó, để được phục sinh vinh hiển. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Thầy sẽ đến nhà ông, để mừng lễ Vượt qua với các môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng được dự phần vào lễ Vượt Qua của Chúa, để cùng được thông phần vào hạnh phúc Nước Trời.

2. Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy chén này mà uống, vì là Máu Thầy, Máu giao ước mới, đổ ra cho nhiều người được tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thiện chí được hưởng ơn cứu chuộc, nhờ tin vào Lễ Vượt Qua của Chúa.

3. Chúa phán: "Lạy Cha, nếu được thì xin cho Con khỏi uống chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn vâng giữ thánh ý Chúa Cha trên hết mọi sự, hầu xứng đáng là con cái Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để không sa chước cám dỗ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn túc trực trong ơn nghĩa Chúa mà cầu nguyện, để giúp nhau vui hưởng ơn Phục Sinh của Chúa.


Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Chúa vinh hiển nhưng phải trải qua cuộc thương khó và chết. Xin Chúa nhận lấy những hành động của Mùa Chay mà chúng con đã thực hiện, góp phần vào cuộc Thương Khó Chúa, cho chúng con được ơn cứu rỗi. Vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ TIỆC LY

LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúa rao giảng Tin Mừng, cứu chữa người đau yếu bệnh tật, xua trừ mọi ảnh hưởng ma quỷ; giờ đây trong bữa Tiệc Ly, Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể, để yêu thương con người trần gian. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người yêu thương họ đến cùng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, nhận biết tình yêu Chúa, trân trọng ơn thánh Chúa, và nên chứng tá của tình yêu Chúa giữa mọi người.

2. Chúa phán: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ chẳng được dự phần với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã dự Tiệc Vượt Qua với Chúa, cũng biết yêu thương phục vụ tha nhân đến lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa, cho mọi người được dự tiệc Nước Trời.

3. Chúa phán: "Không phải tất cả các con đều sạch cả đâu". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, nguội lạnh, có lòng ăn năn sám hối, trở về với tình thương Chúa, để được ơn tha thứ và ơn thánh hoá, hầu đáng được dự phần trong tiệc Vượt Qua của Chúa.

4. Chúa phán: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ hết lòng yêu mến Chúa, trung thành với sứ mạng được Chúa giao phó, chu toàn các bổn phận người mục tử như lòng Chúa mong ước, và nên hiện thân của Chúa Kitô nhân lành.

5. Chúa phán: "Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, để nên một với Chúa Kitô, mà yêu thương phục vụ nhau, giúp nhau tới bữa tiệc Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để chờ đợi chúng con đáp lại tình yêu Chúa. Xin Thánh Thần Chúa làm cho chúng con biết yêu thương nhau, và nên dấu chỉ người môn đệ Chúa, hầu đáng được dự Tiệc Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ VỌNG PHỤC SINH  Lễ Đêm     
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Đêm nay là đêm đại phước cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa đã sống lại thật, Chúa chiến thắng sự chết, và cho loài người được sự sống làm con Thiên Chúa. Vậy, trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng ngợi khen cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, có các phụ nữ đi viếng mộ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vào ngày Chúa nhật, biết tìm gặp Chúa phục sinh, lãnh nhận ơn đức tin và ơn cứu chuộc, để loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

2. Thiên Thần bảo: "Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, biết tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật, được gặp Chúa Kitô Phục Sinh, và được lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3. Thiên Thần bảo: "Các bà hãy về nói với môn đệ Người rằng: Người đã sống lại từ trong cõi chết, Người đi tới Galilêa trước các ông". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu xác tín Chúa đã Phục Sinh, can đảm sống đạo, và loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người.

4. Chúa phán: "Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin thật Chúa đã phục sinh, và diễn tả đức tin ấy bằng đời sống đạo sốt sắng, mà làm cho nhiều người cùng được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, hầu đáng được gọi là con cái Chúa, và đáng được hưởng sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ BAN NGÀY
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Nhiều người đã không tin Chúa Kitô đã sống lại, các môn đệ Chúa cũng không tin. Nhưng Chúa đã sống lại thật, để chứng thực lời rao giảng của Chúa; để minh chứng Người là Thiên Chúa; và để cho những ai tin Người, thì cũng được sống lại. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết nhìn sự kiện "ngôi mộ trống", mà tin thật Chúa đã sống lại, và giúp cho nhiều người cùng tin mà được ơn cứu chuộc.

2. "Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ Chúa. Cả hai cùng chạy đến mộ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn mau mắn tin Chúa phục sinh, nhiệt thành làm cho nhiều người cùng tin, và sốt sắng làm cho nhiều người cùng lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3. "Hai môn đệ Chúa đi vào trong mộ, các ông đã thấy và đã tin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết nhìn những dấu chỉ thời đại mà tin vào tình thương Chúa, nhìn vào đời sống Hội Thánh mà hy vọng vào hạnh phúc Nước Trời, nhìn vào các bí tích mà nhận ra sự hiện diện của Chúa.

4. "Trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo kinh thánh, Chúa Giêsu phải sống lại từ cõi chết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ học giáo lý, học hỏi Lời Chúa, mà tin thật Chúa đã sống lại từ cõi chết, và nhiệt thành sống đức tin, sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã sống lại để mạc khải cho chúng con về sự sống lại và sự sống đời sau tràn đầy hạnh phúc. Xin cho chúng con vững tin và giúp cho nhiều người cùng tin Chúa sống lại, để mọi người cùng được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - LỄ BAN NGÀY         
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục sinh ban cho chúng ta một sự sống mới, sự sống làm con Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan đón nhận hồng ân trọng đại này, và quyết tâm làm cho ánh sáng Phục sinh bừng cháy lên rạng ngời vinh quang Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa sống lại, hiện ra với các môn đệ, nhằm củng cố đức tin của các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn vững tin và thể hiện đức tin vào Chúa phục sinh, đồng thời biết dùng đời sống mình, mà làm cho nhiều người cùng tin rằng Chúa đã sống lại.

2. Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần và bình an cho các môn đệ. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm sống động đức tin vào Chúa phục sinh, nhờ việc tích cực dự lễ Chúa nhật, lãnh nhận ơn Thánh Thần và ơn bình an.

3. Chúa Phục sinh giải thích Thánh Kinh cho các môn đệ, và cùng đồng bàn với các ông. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, thờ kính mến yêu Thánh Thể Chúa, và hân hoan vui mừng sống đạo Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4. Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, và làm phép rửa cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhiệt thành sống đạo Chúa, nên như muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và giúp cho nhiều người lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

5. Chúa hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, nhờ tin vào Chúa phục sinh, biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người, bằng những việc lành việc đạo cách thiết thực cụ thể.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã phục sinh để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con nhận được nguồn sống mới ấy. Và xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con loan truyền sức sống phục sinh, luôn sống đạo ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH  -   KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa các môn đệ Chúa, để làm cho đức tin của họ thêm vững mạnh. Chúa Giêsu phục sinh cũng bày tỏ sự giàu có về lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng chúc tụng lòng Chúa thương xót, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn là chứng tá của ánh sáng mới, con người mới, sự sống mới của Chúa Phục sinh, và cũng là chứng tá của Lòng Thương Xót Chúa.

2. Các môn đệ họp nhau cầu nguyện, và Chúa phục sinh xuất hiện ở giữa họ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Công Giáo, thường họp nhau đọc kinh chung, trước bàn thờ Chúa trong nhà mình, và thường họp nhau với họ đạo để dâng thánh lễ trong nhà thờ.

3. Chúa Phục Sinh phán: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ sống đức tin vào Chúa phục sinh mà được bình an của Chúa, đồng thời trở nên những chứng nhân của sự bình an, và mang niềm vui đến cho những người đang sống quanh mình.

4. Chúa phán: "Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu không thấy Chúa, nhưng vẫn tin Chúa đang hiện diện trong thánh lễ, trong các bí tích, để biết chứng tỏ đức tin ấy bằng việc chân thành sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận ra lòng thương xót Chúa giữa trần gian hôm nay, hầu cho chúng con nên chứng nhân cho nhiều người tin nhận Chúa, và được cứu rỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.