1. Lễ Thánh Giuse Lao Công
  2. Chúa Nhật III Phục Sinh
  3. Chúa Nhật IV Phục Sinh
  4. Chúa Nhật V Phục Sinh
  5. Chúa Nhật VI Phục Sinh

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã dày công lao động để nuôi sống Thánh Gia Thất, xây dựng mái ấm tình thương và hạnh phúc gia đình. Ngài là gương mẫu cho các thợ thuyền và gia trưởng. Nhờ lời cầu bàu của Ngài, chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ sự bàu chữa của thánh Giuse, được nên như một đại gia đình luôn hiệp nhất với nhau, sống thánh thiện và yêu thương nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, biết tôn trọng nhân phẩm, công lý, mà phục vụ đời sống con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình, thành một mái ấm yêu thương, nhiều hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức kính thờ Chúa.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng trong họ đạo chúng ta, đặc biệt tôn kính Thánh Giuse, hướng dẫn gia đình đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa, và giúp nhau tận hưởng tình yêu Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người hưởng sự sống gia nghiệp Chúa; và Chúa chọn Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, thì xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Nhân, mà cho chúng con đặng giữa đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện trong cuộc sống của các môn đệ, làm thay đổi mọi sự: từ tâm trạng u buồn sầu não, trở nên vui mừng phấn khởi hân hoan. Người chưa tin Chúa thì "u sầu", còn người tin Chúa, thì "mừng vui khôn xiết". Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhớ rằng Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành trong cuộc sống nhân loại, Chúa luôn yêu thương nâng đỡ và hằng giải thoát mọi người.

2. Các môn đệ trả lời: "Chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu vẫn luôn đặt niềm tin, niềm hy vọng và lòng yêu mến nơi Chúa Kitô phục sinh, để được hưởng ơn cứu rỗi muôn đời.

3. Chúa phán: "Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình, rồi mới vào vinh quang của Người sao?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dám góp phần mình vào cuộc thương khó Chúa, để được thông phần vào sự phục sinh vinh hiển của Người.

4. "Hai ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc nhận ra Chúa thế nào". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi đã nhận biết Chúa, lãnh nhận ơn Chúa, thì cũng biết chia xẻ đức tin cho các anh chị em mình.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con. Chúa muốn mọi người tin vào Chúa phục sinh để được ơn cứu rỗi. Xin cho chúng con vừa tin Chúa vững mạnh, vừa loan truyền Tin Mừng phục sinh cho mọi người, để mọi người cùng được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  IV   PHỤC SINH
CHÚA CHIÊN LÀNH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, nghĩa là sức bảo vệ, sức sống và nguồn nuôi dưỡng dân Kitô-giáo. Chúng ta cùng đặt mình dưới cánh tay yêu thương của Chúa, để được sự sống mới, sự sống làm con Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là kẻ trộm". Chúng ta cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn là hiện thân của Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, luôn nhiệt tâm qui tụ mọi tín hữu trong tình yêu Chúa.

2. Chúa phán: "Ai qua cửa mà vào chuồng chiên, người đó là Mục tử". Chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia, luôn theo gương lãnh đạo của Chúa Giêsu, để hướng dẫn đất nước ngày càng biết tôn trọng nhân phẩm, công lý và hoà bình.

3. Chúa phán: "Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ năng kết hợp với Chúa mà được sức sống mới, được bảo vệ khỏi sự dữ, được sống trong Chúa và được Chúa yêu thương.

4. Chúa phán: "Phần Ta, Ta đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được phần thưởng sự sống dồi dào trên thiên đàng.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chăn chiên nhân lành. Chúa hướng dẫn chúng con hưởng cuộc sống an nhàn thư thái. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay, đem yêu thương của Chúa đến cho mọi người, để tất cả được trở nên một ràn chiên, đi theo một Chúa chiên. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  V  PHỤC SINH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu thương yêu chúng ta, Ngài ra đi để dọn chỗ cho chúng ta, để chúng ta cũng được vinh quang với Ngài. Ngài là "Đường, là Sự Thật và là Sự Sống". Chúng ta hãy luôn đi trên con đường Chúa, để hưởng sự thật và sự sống của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn được ơn bình an của Chúa, để diễn tả đức tin vào Thiên Chúa, và tin vào Đấng cứu chuộc trần gian.

2. Chúa phán: "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho những người yếu đức tin vào Chúa Phục sinh, sớm gặp được những bằng chứng đức tin, để cùng được cứu rỗi.

3. Chúa phán: "Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trên trần gian luôn kết hợp với Chúa, thông phần vào cuộc thương khó Chúa, để cùng được dự phần vào sự phục sinh vinh hiển Chúa.

 4. Chúa phán: "Ai xem thấy Thầy là xem thấy Chúa Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn nhận ra Chúa phục sinh trong thánh lễ, trong các bí tích, trong kinh thánh, trong người nghèo, và trong vạn vật.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa muốn ban sự sống thần linh cho chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con chắc chắn đến được với Chúa Cha, là nguồn hạnh phúc muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

CHÚA NHẬT  VI  PHỤC SINH

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Ai chân thành tuân giữ các giới răn Chúa, thì người đó có lòng yêu mến Chúa. Ai muốn yêu mến Chúa hết lòng, thì người đó cần phải có ơn Bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Nên Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ các điều răn của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, vừa tin vững mạnh nơi Chúa, vừa biết dùng đời sống mình mà diễn tả lòng yêu mến Chúa.

2. Chúa phán: "Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con Đấng Bảo Trợ khác". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống hợp nhất với nhau, nhờ chung một lời cầu nguyện của thánh lễ, trong cùng một Chúa Thánh Thần.

3. Chúa phán: "Thế gian không biết Người, còn các con thì biết Người, vì Người ở trong các con". Chúng ta cầu nguyện cho thế gian và các Kitô-hữu, nhận biết ơn phù trợ của Chúa Thánh Thần, để tôn trọng sự thật và xây dựng sự an bình.

4. Chúa phán: "Ai nghe và tuân giữ các điều răn Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để diễn tả lòng yêu mến Chúa, và đáng được sống đời đời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng. Xưa, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông đồ, thì nay, xin Chúa cũng ban Thánh Thần lại xuống, đốt lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, và an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.