Chúa Nhật XIV Thường Niên
Chúa Nhật XV Thường Niên
Chúa Nhật XVI Thường Niên
Chúa Nhật XVII Thường Niên

CHÚA NHẬT TUẦN  XIV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu quan tâm đến những người đau khổ vất vả. Ngài yêu thương và ban bình an cho những ai đến với Ngài. Trong cuộc sống phàm trần ngày nay nhiều khổ nhọc, chúng ta hãy đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn có thời giờ để hợp dâng thánh lễ ngày Chúa nhật, mà ngợi khen và thờ phượng Thiên Chúa.

2. Chúa phán: "Hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho". Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang phải lao đao vất vả, với những gánh nặng của trần đời; xin cho họ tìm đến với Chúa, để được Chúa nâng đỡ yêu thương.

3. Chúa phán: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn học nơi Chúa về các nhân đức hiền lành và khiêm nhượng, để trở nên chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa.

4. Chúa phán: "Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo của chúng ta, biết chấp nhận những khó nhọc, vác thập giá mình hằng ngày cùng với Chúa Giêsu, để được êm ái nhẹ nhàng.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa mà chúng con dám gọi Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa luôn ngự trong tâm lòng hèn mọn của chúng con, để chúng con luôn xứng đáng là con Thiên Chúa, đáng được dự phần vinh quang trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Như mưa làm cho ruộng đất tốt tươi, thì lời Chúa cũng làm cho loài người tràn đầy sức sống tốt đẹp, tràn ngập kết quả tốt lành. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người biết lắng nghe lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống mình:

1. "Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn đời sống người tín hữu Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết sử dụng Lời Chúa làm phương châm cho cuộc sống mình, thực hành lời Chúa dạy để tiến tới hạnh phúc đời đời.

2. "Có hạt giống rơi trên vệ đường, chim chóc đến ăn mất". Chúng ta cầu nguyện cho những người cứng lòng tin, những người nguội đạo, xin cho họ được tình yêu Chúa uốn nắn, để trở nên những người tín hữu ngoan đạo của Chúa Kitô.

3. "Có hạt giống rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt". Chúng ta cầu nguyện cho những người quá ham mê lợi lộc trần gian. Xin cho họ nhận biết rằng mọi sự đều chóng qua, chỉ có Chúa mới thường tồn và là hạnh phúc vĩnh cửu.

4. "Có hạt giống rơi vào đất tốt, sinh hoa kết quả, có hạt được gắp trăm". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lắng nghe lời Chúa, can đảm thực hành ý Chúa, để được vững tin vào Chúa, được bình an và hạnh phúc.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban Ngôi Lời Chúa xuống trần gian. Xin cho chúng con năng đọc lời Chúa, chăm chú lắng nghe lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa, cho chúng con đáng được gọi là con Chúa, và đáng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XVI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, Ngài hằng tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa tốt, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta phải luôn là người tốt, cho dù phải sống giữa các việc xấu. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nước Trời giống như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, khi nhận những hồng ân tốt lành của Chúa, thì cũng biết trao tặng sự tốt lành là ơn cứu rỗi cho mọi người.

2. "Cứ để cả hai (lúa và cỏ) cùng lớn lên cho tới mùa gặt". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dầu đang sống giữa trần gian thế tục, vẫn luôn sống đạo tốt, dám thực thi đức bác ái, và dám làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng cứu rỗi.

3. "Nước Trời giống như chuyện hạt cải, khi gieo thì nhỏ bé, khi lớn lên, thì thành cây to". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ý thức rằng sức sống đức tin trong Hội Thánh, tuy đơn giản vô hình, nhưng rất mãnh liệt dồi dào ơn thánh Chúa.

4. "Nước Trời như chuyện nắm men trong bột, âm thầm nhưng liên tục làm cho tất cả bột dậy men". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết khiêm tốn sống đức tin, mà làm cho mọi người cùng được ơn cứu rỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng con hoán cải, để Chúa tha thứ. Xin cho chúng con luôn tin tưởng thờ phượng Chúa, kết hợp mật thiết với Con Chúa, đáng được nên con Chúa ở đời này, và đời sau được lên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XVII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:
  Anh chị em thân mến,
Với các dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta biết Nước Trời quả thật là một kho tàng vô cùng quý trọng, được vào Nước Trời thì không gì hạnh phúc bằng. Mọi người đều ước mong được hạnh phúc Nước Trời. Vậy, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết quý trọng sự sống của Chúa trong mình, để nuôi dưỡng gìn giữ và bảo vệ sự sống ấy cho tới hạnh phúc trên trời.

2. "Nước Trời giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc quý". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, sớm nhận được ơn cứu rỗi của Chúa trong Hội Thánh, nhờ những chứng tá đức tin, những việc bác ái của các Kitô-hữu.

3. "Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, được đủ thứ cá". Chúng ta cầu nguyện cho những người thành tâm thiện chí, biết chọn việc tốt để làm, chọn đạo thật để theo, dám bỏ những giá trị đời này, để chọn giá trị đời sau.

4. "Như kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời, biết chọn lựa những giá trị hơn trong kho của mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết khôn ngoan chọn những việc thiện phải làm, những lời hay phải nói, để nên chứng nhân của kho tàng Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc vô biên, chúng con cảm tạ Chúa vì đã hứa ban Nước Trời cho ai thờ Chúa. Con Một Chúa mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin giúp chúng con sống xứng đáng là con Chúa, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen