1. Chúa Nhật XXIII Thường Niên
  2. Tết Trung Thu
  3. Chúa Nhật XXIV Thường Niên
  4. Lễ Suy Tôn Thánh Giá
  5. Chúa Nhật XXV Thường Niên
  6. Chúa Nhật XXVI Thường Niên

CHÚA NHẬT TUẦN  XXIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Mỗi người chúng ta đều có ơn gọi nên thánh, nghĩa là: chẳng những không phạm tội, mà còn phải giúp nhau chừa tránh tội. Nếu ta không giúp anh chị em mình tránh tội, hay không giúp nhau nên thánh, thì ta cũng không thể nên thánh. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, ngươi hãy đi sửa dạy nó". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tế nhị khi giúp nhau sửa chữa những lầm lỗi của anh chị em mình, và khiêm tốn chân thành sám hối khi tự nhận lỗi mình.

2. Chúa phán: "Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tránh xa dịp tội, giúp nhau sống đạo đức, giúp nhau làm việc lành, việc tông đồ, và giúp nhau nên thánh.

3. Chúa phán: "Nếu hai người trong các con mà hiệp lời cầu xin điều gì, thì Cha Thầy sẽ ban cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, thường xuyên hợp lời hợp sức cầu nguyện cho các thành phần gia đình trong họ đạo được ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn siêng năng đọc kinh chung với nhau trong gia đình, và giúp nhau học hiểu Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em, hầu cho mọi người đạt tới sự thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TẾT TRUNG THU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Các em thiếu nhi thân mến!
Chúa Giêsu yêu thương và chúc lành cho các trẻ em đến với Chúa. Dịp Tết Trung Thu hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ này, Chúa làm cho niềm vui hồn nhiên của các em được tăng lên trong tình Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa, Người ôm chúng vào lòng và chúc lành cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức xã hội, biết theo lương tâm chân chính, mà hướng dẫn các trẻ em tôn trọng công bằng, sự thật và ơn thánh Chúa.

2. Chúa phán: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng". Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, nêu gương sáng đức tin cho con cháu, và làm cho con cháu có đời sống đức tin vững vàng, hiểu biết giáo lý vững chắc, và luôn hiệp thông trong Hội Thánh.

3. Chúa phán: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em, thì không được vào Nước Trời". Chúng ta cho mọi người biết ham muốn những sự trên trời, có lòng tin tưởng phó thác trong Chúa, và quen giúp đỡ những trẻ em bất hạnh, để mọi người cùng được hưởng Nước Trời.

4. "Rồi Người ôm các trẻ em vào lòng và chúc lành cho chúng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết nuôi dưỡng thai nhi, chăm sóc sức khoẻ hồn xác cho các thiếu nhi, tôn trọng phẩm giá con người nơi các thiếu niên, hầu làm cho các thanh thiếu niên đáng được hưởng Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lòng yêu thương các thiếu nhi cách đặc biệt. Xin cho các thiếu nhi luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, hiếu thảo, ngoan ngoãn, để cuộc đời các em luôn sáng đẹp tựa ánh trăng rằm, hầu các em đáng được hưởng Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  TUẦN  XXIV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta phải hết lòng tha thứ cho nhau. Vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ cho những kẻ thật lòng ăn năn. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là con Thiên Chúa, chúng ta phải nên giống Thiên Chúa, luôn tha thứ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Thánh Phêrô nói: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?". Chúng ta cầu nguyện cho các cha giải tội trong Hội Thánh, khiêm tốn thể hiện lòng "nhân từ" và "hay tha thứ" của Thiên Chúa tình thương.

2. Thánh Phêrô nói: "Thưa Thầy, con phải tha thứ cho họ mấy lần, có phải đến bảy lần không?". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội, sớm nhận thấy lòng Chúa nhân từ vô cùng, và mau khiêm tốn trở về cùng Chúa, để được ơn tha thứ.

3. Chúa phán: "Con phải tha thứ cho họ đến bảy mươi lần bảy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu sống yêu thương nhau, hòa thuận với nhau, nhường nhịn và tôn trọng nhau, không chia rẻ giữa nhau, nhưng giúp nhau sống thánh thiện đạo đức.

4. Chúa phán: "Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?".  Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, khi ăn năn sám hối và khi tha thứ cho nhau.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ vô cùng, Chúa hằng rộng lượng tha thứ cho chúng con, dù chúng con đã phạm nhiều tội lỗi nặng nề. Xin cho chúng con biết thực hành lời dạy của Con Chúa, là hết lòng tha thứ cho nhau, để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

SUY TÔN THÁNH GIÁ

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, đã dùng cuộc khổ nạn thập giá mình mà đem lại vinh quang và ơn cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu Kitô chịu chết trên cây thánh giá. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết chịu khó hy sinh, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.

2. "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới, khi nhìn ngắm cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô, thì nhận ra tình yêu Thiên Chúa, để được cùng tin mà được sống đời đời.

3. Chúa phán: "Hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết nối kết các khổ nhọc của mình, vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được cứu chuộc và được vinh quang.

4. Chúa phán: "Đức Kitô phải chịu treo lên thập giá, chịu chết, rồi mới sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của thập giá, của hy sinh, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người trong gia đình mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa phải chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, và để bày tỏ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày, mà gieo vãi tình yêu Chúa, cho mọi người được hưởng Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XXV  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta là Chúa Tình Yêu, Người muốn mời mọi người vào Hội Thánh để tận hưởng tình yêu của Người, và tận hưởng sự sống vĩnh cửu của Người. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì chúng ta đang ở trong Hội Thánh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, ra thuê người làm vườn nho mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết mời gọi nhiều người vào Hội Thánh, sống đạo và làm việc lành mà xây dựng Hội Thánh.

2. "Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho Ta, Ta sẽ trả công xứng đáng". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức dấn thân vào công cuộc truyền giáo bằng đời sống tốt đời đẹp đạo, hầu làm cho nhiều người đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa.

3. "Hãy gọi những người làm thuê, mà trả tiền công cho họ, từ người làm sau, đến người làm trước". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu ra sức hoạt động tông đồ, cộng tác xây dựng Hội Thánh, để xứng đáng hưởng phần phước Nước Trời.

4. Chúa phán: "Nầy bạn, tôi không có xử bất công với bạn đâu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn cảm nhận được lòng yêu thương của Chúa, để không ngừng cảm tạ Chúa, và luôn làm chứng cho Tình yêu của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng rộng lượng từ bi, giàu tình thương và thành tín: Chúa luôn đối xử cách quảng đại và khoan dung với hết mọi loài. Xin cho chúng con đáp lời Chúa gọi: sống trong Hội Thánh, tích cực hoạt động truyền giáo, và xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT TUẦN  XXVI  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Đường lối của Thiên Chúa là công minh chính trực. Loài người phải vâng theo đường lối Thiên Chúa để được công chính hoá. Điều quan trọng không phải là vâng theo ý Chúa bằng lời nói suông, mà phải là làm theo ý Chúa bằng hành động. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Các ông nghĩ sao: người con thưa không đi, nhưng sau nó hối hận và đi làm?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn có những suy nghĩ, lời nói và việc làm đều tuân theo thánh ý Chúa.

2. Chúa phán: "Các ông nghĩ sao về người con thưa: vâng con đi, nhưng nó lại không đi?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu khi đã thưa với Chúa, hứa với Chúa làm một việc thiện gì, thì phải cố gắng chu toàn điều mình đã hứa với Chúa.

3. Chúa phán: "Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người sống trong tội, những người nguội đạo, bê tha việc Chúa, sớm được ơn hoán cải, bỏ đàng tội lỗi mà trở về trong tình yêu Chúa.

4. Chúa phán: "Còn các ông, tại sao các ông cố chấp, các ông không hối hận mà tin Ngài". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên xét mình, nhận lỗi mình, ăn năn sám hối, và tin vào tình thương tha thứ của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con bỏ con đường tội lỗi, mà sống thánh thiện. Xin cho chúng con biết từ bỏ nếp sống cũ bất xứng, để bước đi trong đường lối Chúa, hầu xứng đáng làm con Chúa ở đời này và đáng được hưởng gia nghiệp vĩnh cửu đời sau trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.