CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Đời sống trần gian thật sự đầy dẫy những đau khổ và vất vả. Mọi người ở mọi nơi mọi thời đều muốn được giải thoát khỏi đau khổ. Ai có thể đáp ứng được yêu cầu này? Chỉ mình Chúa Giêsu mới giải thoát con người khỏi mọi phiền muộn ấy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện

1. "Ra khỏi hội đường, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, hợp nhất mật thiết với nhau trong Chúa Thánh Thần, và cho mọi gia đình Kitô-hữu hiệp thông trong yêu thương.

2. "Bà nhạc mẫu ông Phêrô được Chúa đỡ dậy và cho lành bệnh, bà liền tiếp đãi các ngài". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết trân trọng sự trợ giúp của người khác, và nhiệt thành đón tiếp những sứ giả của Tin Mừng.

3. "Người ta mang đến cho Chúa mọi bệnh nhân và người bị quỷ ám; và Chúa đã chữa lành tất cả". Chúng ta cầu nguyện cho những ai lao nhọc vất vả, kẻ đau yếu bệnh tật, kẻ theo đường tà, sớm được Chúa Giêsu an ủi và chữa trị.

4. Chúa phán: "Chúng ta hãy đi nơi khác, Thầy còn rao giảng ở đó nữa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng dự lễ đọc kinh, thực thi các giáo huấn Chúa, và loan truyền ơn Chúa cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa đã ban Đức Giêsu làm gương mẫu sống đời Kitô-hữu. Xin cho chúng con dám theo gương Chúa Giêsu: kính mến Chúa và yêu thương người, xứng danh là môn đệ Chúa Kitô, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ. Trong lúc loài người đi tìm con đường giải thoát, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đem ơn cứu chuộc đến cho nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và cùng cầu nguyện cho mọi người tìm đến với Chúa Giêsu

1. Chúa phán: "Con hãy đi trình diện với tư tế". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, rộng tay đón nhận nhiều thành phần được cứu độ vào Hội Thánh, nuôi dưỡng và săn sóc đoàn chiên Chúa, nhờ các Bí tích và nhờ Lời Chúa.

2. Người bị phong cùi thưa với Chúa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, nơi thân xác hay tâm hồn, biết tìm đến Chúa Giêsu, để được chữa lành các bệnh tật.

3. Chúa phán: "Ta muốn, con hãy khỏi bệnh". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sau khi đã được Chúa cứu chuộc, biết chừa tránh mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, và tránh mọi sự lây nhiễm của bệnh tật hồn xác.

4. "Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng đường lối giáo dục gia đình, mà làm cho nhiều người cùng tìm đến với Chúa để được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa ban Ngôi Lời của Chúa làm người để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn mọi người đến với Con Một Chúa, hầu được chữa lành mọi bệnh tật hồn xác, và được hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN 

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, Ngài hằng tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Chúng ta luôn cảm nhận được điều này, khi đang mắc tội mà tìm gặp gỡ được Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. "Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người bất toại, có 4 người khiêng". Chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử của Hội Thánh, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến với Chúa, quảng đại trong việc ban bí tích Giải tội cho các hối nhân.

2. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói: "Tội con đã được tha". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, được nhờ sự trợ giúp của Hội Thánh, mà sớm ăn năn trở lại với Chúa để nhận ơn tha thứ.

3. "Mọi người đều thán phục Chúa Giêsu, và tôn vinh Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người ra sức ngăn chặn những việc làm tội lỗi, trái lại luôn giúp nhau sống thánh thiện, để cùng nhau làm cho danh Chúa được cả sáng.

4. "Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn thán phục tình thương tha thứ của Chúa, để dám xin Chúa tha tội và dám quyết tâm chừa tránh tội lỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chúng con nài xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con biết nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, mà tìm đến gặp Chúa Giêsu Kitô, để lãnh ơn tha tội, và quyết tâm tuân giữ các huấn lệnh Chúa, cho ngày sau đặng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ TRO

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Khởi đầu Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta sống lại lệnh truyền này của Chúa cách thiết thực hơn. Chúng ta hãy cùng sống Lời Chúa dạy, và cùng dâng lời cầu nguyện cho mọi người:

1. Bước vào Mùa Chay, Hội Thánh muốn thông phần cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết hãm mình, chịu cực chịu khó vì lòng mến Chúa, và giúp đỡ những người thiếu thốn.

2. Mùa Chay là mùa BỐ THÍ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu luôn có lòng quảng đại, biết chia sẻ của cải vật chất và lương thực linh hồn cho những ai đang túng thiếu.

3. Mùa Chay là mùa CẦU NGUYỆN. Chúng ta cầu nguyện dân Kitô-giáo, biết dành nhiều thời giờ hơn cho việc tham dự Thánh lễ, suy gẫm, đọc kinh sáng, kinh tối và sống kết hợp với Chúa Giêsu nhờ bí tích Thánh Thể.

4. Mùa Chay là mùa GIỮ CHAY, hãm mình chịu khó. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kiêng bớt những thú vui trần gian, cùng chịu khó vác thập giá với Chúa, cảm thông và giúp đỡ người già, người bệnh, thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu thương khó vì chúng con. Xin cho chúng con biết sống Mùa Chay theo ý Chúa, hầu làm giảm bớt gánh nặng nơi Chúa Kitô, và để chúng con xứng đáng vui mừng đón nhận ơn Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Kêu mời: Anh chị em thân mến, 

Trong Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta gia tăng việc hy sinh, hãm mình, chịu khó với Chúa Giêsu, gia tăng việc cầu nguyện và sống kết hợp với Chúa nhờ các bí tích. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người sống thánh thiện hơn trong Mùa Chay cả này:

1. Chúa Giêsu rao giảng: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh biết chân thành sám hối mọi tội lỗi mình, chăm chỉ nghe giảng dạy giáo lý, làm tăng triển đức tin vào Tin Mừng.

2. "Thần Trí Chúa thúc đẩy Người vào hoang địa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang phải sống xa cách Chúa, vì đau bệnh hoặc vì tội lỗi, sớm khám phá lòng nhân hậu của Chúa vô biên, để sớm trở về với Chúa.

3. "Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi giữ chay và hãm mình, biết làm việc bác ái giúp đỡ những người túng thiếu, về vật chất hoặc về tinh thần.

4. Chúa phán: "Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, khi bị cám dỗ, biết nhớ đến với Chúa Giêsu, để nhờ sức mạnh Chúa mà không sa ngã phạm tội.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để cầu nguyện và chịu cám dỗ. Chúng con nài xin Chúa cũng ban Thánh Thần hướng dẫn chúng con bước vào Mùa Chay Thánh và được trở nên một với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.