THÁNG BA / 2015

 

1. Lời nguyện chung tháng 3

2. Lời nguyện Chúa nhật II Mùa Chay

3. Lời nguyện Chúa nhật III Mùa Chay

4. Lời nguyện Chúa nhật IV Mùa Chay

5. Lời nguyện Lễ Thánh Giuse

6. Lời nguyện Chúa nhật V Mùa Chay

7. Lời nguyện Lễ Truyền Tin

8. Lời nguyện Chúa Nhật Lễ Lá

 

 

GIÁO XỨ:


CỘNG ĐOÀN THỪA SAI VỚI CHỨNG TỪ CỦA ĐỜI THÁNH HIẾN

 

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Giáo xứ là cộng đoàn thừa sai với những người sống chứng tá Tin Mừng giữa đời, và

những người sống đời thánh hiến. Đời sống thánh hiến thì chuyên lo rao giảng Tin

Mừng hơn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.    Chúa phán: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi thành phần Hội Thánh ý thức sứ mạng thừa sai của mình, để mọi nơi mọi lúc luôn làm cho mọi người được cứu rỗi.

2.    Chúa phán: “Con hãy về kể lại cho người nhà con biết Chúa đã yêu thương con. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, luôn nói cho nhau nghe những kỳ công tình thương Chúa.

3.    “Con Trẻ theo cha mẹ về Nagiarét, càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và ân nghĩa Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ quan tâm nuôi dưỡng chăm sóc những cộng đoàn sống đời thánh hiến.

4.    Chúa phán: “Các con hãy đến mà xem”. ‘Họ đã sống với Ngài suốt ngày hôm ấy’. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu, và tận tâm rao giảng Tin Mừng bằng cách riêng của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người thực hiện sứ mạng thừa sai. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến chúng con nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, cho mọi người được ơn cứu rỗi.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT  II  MÙA CHAY        01/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

 Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu biến hình sáng chói vinh hiển, cho các môn đệ Người thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Người, để củng cố đức tin và kiên vững lòng trông cậy của các ông, giúp các ông chấp nhận cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu đem các môn đệ đi theo Người lên núi cao . Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh trong Mùa Chay này, biết gia tăng các việc lành, hãm mình chịu khó, và năng kết hợp với Chúa nhờ cầu nguyện và các bí tích.

2. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, mau quay trở về với lòng Chúa khoan dung, tắm giặc mình trong Máu Con Chiên, và đáng được hưởng niềm vui trong Lễ Phục Sinh.

3. Tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn thực hành Lời Chúa, trở nên hiện thân của Chúa Kitô, trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống mình.

4. Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con được ở đây thì quý lắm ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết kính mến Chúa, thích ngưỡng mộ Chúa, thích đọc, học hiểu và sống Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa tỏ vinh quang Chúa để củng cố đức tin của các môn đệ. Xin nâng đỡ đức tin non yếu của chúng con, để khi gặp gian truân thử thách trong đời sống đạo, chúng con dám cùng vác thập giá với Chúa, hầu được vinh hiển trong Nước Trời.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Amen.

CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY                08/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa làm Người, là Đền thờ Thiên Chúa ngự, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên Dân Tư Tế thờ Thiên Chúa. Chúng ta phải thanh tẩy mình để xứng đáng là ngôi đền Thiên Chúa ngự. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. “Chúa Giêsu thấy trong Đền Thờ, có những kẻ mua bán, và đổi tiền ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết tự nhận mình là kẻ có tội, biết sám hối mà chừa bỏ tội lỗi, để sống đạo đức, trở nên đền thờ của Thiên Chúa.

2. “Chúa Giêsu lấy dây làm roi, mà xua đuổi tất cả những bất xứng ra khỏi đền thờ ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức cởi bỏ những bất xứng, cởi bỏ tội lỗi, để gia tăng nhiều việc xứng hợp của Mùa Chay theo ý Chúa.

3. Chúa phán: “Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi mua bán ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp với Chúa Kitô, nhiệt tâm xây dựng Nhà Chúa, bằng những việc đạo đức: hãm mình, chịu khó, cầu nguyện và sống Lời Chúa.

4. Chúa phán: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu: sống thánh thiện, và đánh đuổi mọi tội lỗi ra khỏi đời mình.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn ngự trong thân xác phàm hèn của chúng con. Xin cho chúng con kết hợp nên một với Chúa Kitô chịu thương khó, để được thanh tẩy cả hồn và xác, mà đáng dự phần vào vinh quang phục sinh trong Nước Trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

CHÚA NHẬT  IV  MÙA CHAY                15/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chính Chúa Giêsu đã dạy cho ta biết Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ tình yêu Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Con Một Thiên Chúa . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn thể hiện đức tin của mình nhờ những việc đạo, những việc lành, nhờ cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

2. Thiên Chúa đã yêu thế gian . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong thế gian, khám phá và tái khám phá tình yêu của Thiên Chúa, nhờ chứng tá đời sống của các Kitô-hữu, để mọi người cùng tin vào Con Một Thiên Chúa.

3. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết . Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu Kitô, biết luôn nuôi dưỡng đức tin của mình nhờ các việc đạo đức, việc thờ phượng Chúa, nhờ tham dự thánh lễ, học giáo lý và lãnh nhận các bí tích.

4. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kính mến Chúa nhờ việc tuân giữ lề luật Chúa, biết thương người nhờ các việc bác ái và phục vụ tha nhân.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa cho trần gian tin, mà được cứu chuộc. Xin cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, và làm cho chúng con được xứng đáng với tình yêu Chúa, được sống đời đời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

LỄ THÁNH GIUSE                 19/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời :  Anh chị em thân mến,

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã làm tròn sứ vụ tốt đẹp, trở nên gương mẫu cho các người lao động và các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh . Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, được trở nên như một đại gia đình hiệp thông và hiệp nhất trong Chúa Kitô, luôn sống thánh thiện, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo . Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, cho những người lao động, tìm được việc làm thích hợp, công bình chính trực, để phục vụ cuộc sống và tôn trọng phẩm giá con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con . Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình, biết ra sức làm cho nhà mình trở thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, đạo đức và thánh thiện.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô . Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, quen họp mặt trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, quen giúp nhau tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn loài người được hưởng phước thiên đàng; Chúa đã chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời Thánh Giuse cầu bàu, cho các gia đình được ơn bình an ở đời này, và được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.

CHÚA NHẬT  V  MÙA CHAY        22/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

 Kêu mời : Anh chị em thân mến,

Khi biết những người Hy lạp muốn gặp Chúa, thì Chúa nói về Ơn Cứu Chuộc là kết quả của cuộc khổ nạn mà Chúa sắp chịu. Chúng ta đang được vinh dự thông phần với Chúa nhờ các việc của mùa Chay. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Khi Chúa chịu chết trên thánh giá, là lúc Chúa được tôn vinh . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, thông phần cuộc thương khó với Chúa, biết hy sinh từ bỏ chính mình, để lôi kéo thêm nhiều người tôn vinh Thiên Chúa.

2. Ở Giêrusalem, có vài người Hy lạp muốn gặp Chúa Giêsu, họ đến nhờ ông Philipphê giúp. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm chân lý, nhờ sự hướng dẫn của Hội Thánh, họ gặp được Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc thật.

3. Chúa phán: “Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh nhiều hạt khác ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang vất vả lầm than, tìm được nguồn an ủi nơi lễ tế của Chúa Giêsu, dám chịu khó hy sinh hãm mình để được ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: “Khi nào Ta được treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận mình, để đưa mọi người trong cộng đoàn họ đạo lên với Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa muốn mọi người được cứu độ nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Con Chúa. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Kitô, dám hy sinh hãm mình đền tội, giữ trọn mùa chay thánh, để cùng được vui hưởng ơn phục sinh với Chúa Kitô,

Là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Amen.

 

LỄ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN              25/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc trần gian, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Vâng lệnh Chúa Giêsu, Hội Thánh luôn cầu nguyện: “Xin vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết thực hành thánh ý Chúa, trước hết mọi sự và trên hết mọi sự.

2. Khi Đức Mẹ thưa “xin vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền phải biết vâng theo ý Chúa, hầu cho thế giới được sống trong hoà bình.

3. Thiên thần nói với Đức Maria: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị mất đức tin, được theo gương Đức Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và không nghi ngờ.

4. Đức Maria đáp: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin tưởng Chúa, vâng theo ý Chúa, luôn mến Chúa trên hết mọi sự, để luôn làm sáng danh Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời “xin vâng” của Đức Mẹ mà Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ cầu bàu, xin cho chúng con tự nguyện vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con cũng góp phần đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Amen.

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ             29/03/2015

         

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,Hôm nay Lễ Lá, dân Do Thái long trọng đón rước Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta được mời dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cũng được dự phần vào sự phục sinh của Người. Vậy chúng ta hãy cám ơn Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm điều Cha muốn ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn ưu tiên tuân theo thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.

2. Chúa phán: “Chính là một người trong nhóm Mười Hai đây sẽ nộp Thầy ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết cách vượt qua những trở ngại, để có thể tham dự tuần thánh này, và xa tránh những cám dỗ phản nộp Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong sự chịu khó, trong cuộc sống và trong việc lãnh nhận các bí tích.

4. Chúa phán: “Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lánh xa các dịp tội, để làm nhẹ bớt nỗi đau của Chúa, và sốt sắng trong các việc đạo, mà tỏ lòng mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người; xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa, dự phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Amen.