1. Chúa Nhật IX Thường Niên (Lễ Chúa Ba Ngôi)
  2. Chúa Nhật X Thường Niên (Lễ Mình Máu Chúa Kitô)
  3. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  4. Chúa Nhật XI Thường Niên
  5. Chúa Nhật XII Thường Niên
  6. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

 

CHÚA NHẬT  IX  THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI    03/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Trên trời dưới đất chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Không có Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đơn độc, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa có Ba Ngôi. Chúa muốn ban tình yêu Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

1 "Hạnh phúc thay Dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp". Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, luôn biểu lộ niềm hạnh phúc được làm dân riêng Chúa, nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, và nên chứng nhân loan báo Tin Mừng.

2.Môisen nói: "Anh em giữ các lệnh truyền của Chúa, anh em sẽ hạnh phúc và sống lâu". Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần gia đình, đều giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa, hiệp thông trong tình yêu Chúa, và dự phần sự sống của Chúa.

3.Chúa phán: "Các con hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sống đoàn kết yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, và ra sức thực thi lệnh truyền của Chúa, mà làm cho mọi người tin nhận ơn Chúa cứu chuộc.

4. Chúa phán: "Các con hãy dạy cho muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, trung thành tuân giữ Lời Chúa, và ra sức giúp nhau người thực thi mọi điều Chúa dạy.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa chí thánh. Dù là Ba Ngôi Vị, nhưng vẫn luôn là Một Chúa. Người nêu gương sống thông hiệp cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau lãnh nhận ơn cứu chuộc, ơn hiệp thông hằng sống trên Nước Thiên Đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  X THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ      10/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Trong bữa tiệc Vượt qua của Chúa, lương thực được dọn ra cho chúng ta là chính Mình Máu Thánh Chúa, để nuôi chúng ta đến sự sống đời đời. Chúng ta hãy hết lòng thờ kính mến yêu Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi Kitô-hữu, ý thức mình là một chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, luôn yêu mến Thánh Thể, tích cực tham dự Thánh Lễ, nhất là sốt sắng chầu Chúa và Rước lễ cách xứng đáng.

2.Chúa dạy ta cầu nguyện: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, khi biết tìm lương thực nuôi thể xác, thì cũng biết tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn, nhờ Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.

3.Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy mà ăn, nầy là Mình Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi hiệp lễ trong Chúa, biết thông chia sức sống thần linh, và tiền của vật chất cho những người đang túng thiếu.

4.Chúa phán: "Nầy là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới và vĩnh cửu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo, trung thành giữ giao ước Thánh Lễ, chú tâm sống Lời Chúa dạy, và luôn hợp nhất trong một Nhiệm Thể Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã ở lại cùng chúng con mọi ngày trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con năng hiệp dâng Thánh Lễ, sống Thánh Thể mỗi ngày; hầu tất cả chúng con được hưởng trọn Tình yêu Chúa trên Nước Thiên Đàng. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU                15/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

"Ngôi Lời đã làm người", là dấu chỉ biểu lộ Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. "Thánh Tâm Chúa bị đâm thâu", là dấu hiệu cho loài người thấy Tình yêu lạ lùng ấy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta khám phá và đáp lại Tình yêu Chúa:

1. Chúa phán: "Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn diễn tả tình yêu Chúa đối với mọi người trong đời sống mình, hầu làm cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu.

2. "Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, dù trong hoàn cảnh nào, đều nhận biết Thiên Chúa luôn đầy lòng yêu thương họ, để họ biết sử dụng đời sống mình mà làm cho danh Chúa được hiển sáng.

3. "Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi được hiệp thông trong Chúa Kitô, cũng biết sẵn sàng thể hiện tình yêu Chúa, biết chịu khó và hy sinh, mà giúp cho nhiều người được ơn cứu độ.

4. "Một tên lính lấy ngọn giáo, đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu, nước và máu chảy ra". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, và thực hành những lệnh truyền Chúa dạy.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa qua Trái Tim Con Chúa bị đâm thâu. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết noi theo gương yêu thương của Chúa, mà mến Chúa yêu người, hầu đáng được lên Thiên đàng, tận hưởng tình yêu Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XI THƯỜNG NIÊN                 17/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh, truyền sức sống của Chúa cho Hội Thánh, và dẫn đưa Hội Thánh đến Nước Thiên Chúa. Là một Kitô-hữu, chúng ta phải hiệp thông sự sống trong Hội Thánh, phải hoạt động những sứ vụ của Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống như chuyện người gieo hạt giống". Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần Hội Thánh đều hoạt động theo một đức tin, một đức ái, và một sức sống do Chúa Thánh Thần.

2. Chúa phán: "Đêm hay ngày, Nước Thiên Chúa vẫn sống, vẫn nẩy mầm và mọc lên". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu vẫn luôn sống đức tin Kitô-giáo, liên lỉ cầu nguyện, và hăng say rao giảng Nước Thiên Chúa.

3. Chúa phán: "Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé, khi lớn lên, thành cây to nhất". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, hiểu biết giá trị của các việc đạo đức bác ái, tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng có giá trị rất lớn trong Nước Trời.

4 "Người dùng nhiều dụ ngôn mà giảng dạy Lời Chúa cho họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết dùng nhiều cách lời nói việc làm, mà giảng dạy đạo lý Chúa cho mọi người chung quanh.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được thông phần sự sống của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Người hoạt động trong chúng con, làm cho chúng con nên những phần tử sống động của Dân Thiên Chúa, cho chúng con tận hưởng Nước Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XII THƯỜNG NIÊN              24/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Sống giữa trần gian hôm nay, chúng ta phải đương đầu với biết bao nghịch cảnh, sự dữ, thiên tai và những cám dỗ của ma quỷ. Sức chống trả của con người có hạn, nên người ta chỉ có thể trông cậy vào quyền năng Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo sĩ trong Hội Thánh, nhiệt thành lãnh đạo đoàn Dân Chúa, vượt qua những sóng gió trần gian, mà đạt tới bờ bến thiên đàng.

2. "Một trận cuồng phong nổi lên, sóng gió ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang bị chao đảo mất đức tin, sớm được thức tỉnh mà trở lại cùng Chúa và Hội Thánh, được vững tin và bình an.

3. Chúa phán: "Sao nhát thế? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, dù phải chịu nhiều khổ nhọc, nhiều thử thách và cám dỗ, họ vẫn luôn vững tin vào quyền năng và tình thương Chúa.

4. Các ông nói với nhau: "Vậy Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, luôn thờ một Thiên Chúa, và tuân giữ các giới răn Người.

Kết thúc: Lạy Chúa là sức mạnh vững vàng của chúng con. Xin cho chúng con khi đã đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa, thì được vững tin, được bình an, được hân hoan ở đời này, và đời sau được hưởng ơn phần rỗi trong Nước Thiên đàng đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 29/06/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thánh Phêrô và Phaolô, là những vị Tông đồ được Chúa chọn làm nền tảng xây dựng Hội Thánh, vì các ngài đã tin và mến Chúa hết lòng. Cùng với Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng lễ kính các ngài, chúng ta cảm tạ Chúa. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu phán với Phêrô: "Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, luôn cùng một đức tin và một lòng mến như Phêrô, để tận tình phục vụ Dân Thánh Chúa.

2. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hỏi Phêrô: "Con có yêu mến Ta hơn người khác không?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu có được lòng yêu mến Chúa như thánh Phêrô, để trung thành giữ đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ giáo dân.

3. Chúa hỏi Phaolô: "Sao ngươi đi bắt bớ Ta?". Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và những người chống đối Chúa Kitô, được ánh sáng lời Chúa chiếu soi, và được ơn ăn năn trở lại, mà cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa.

4. Thánh Phaolô dạy: "Vợ chồng hãy yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình Kitô-hữu, trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết đồng lòng yêu thương nhau, giúp nhau thờ phượng và kính mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con khi đón nhận giáo lý của các Tông đồ, cũng làm sống dậy đức tin của mình, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà xây dựng và mở rộng Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.