1. Chúa Nhật XIII Thường Niên
  2. Chúa Nhật XIV Thường Niên
  3. Chúa Nhật XV Thường Niên
  4. Chúa Nhật XVI Thường Niên
  5. Chúa Nhật XVII Thường Niên

CHÚA NHẬT  XIII               01/07/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Tất cả những ai đến với Chúa Giêsu, mà tin Người là Thiên Chúa, thì đều được Chúa giải thoát khỏi mọi đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và sự chết. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. "Chúa Giêsu đi thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông dân chúng tụ lại quanh Người". Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, luôn được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô, và làm chứng cho một đức tin duy nhất, là tin vào Chúa Giêsu Kitô.

2. Ông Giai-a van xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trọn niềm tin nơi Chúa Giêsu, giúp nhau được ơn phần rỗi đời đời.

3. Chúa nói với bà ta: "Lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và lành bệnh". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn gìn giữ ơn Chúa, luôn phấn khởi tâm hồn mà sống đạo, và luôn tuân giữ Lời Chúa.

4. Chúa Giêsu nói với ông ta: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dầu gặp những thử thách khác thường, luôn tin tưởng vào Lời Chúa, và trung thành giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa Cứu chuộc chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con tin tưởng vững vàng, và làm cho chúng con can đảm tuân giữ Lời Chúa, hầu đáng được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XIV   08/07/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Có nhiều nguyên nhân khiến cho những người đồng hương của Chúa Giêsu không tin Chúa, nhưng Chúa muốn cho mọi người được cứu độ nhờ tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ tình thương Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. "Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, và biết diễn tả đức tin ấy bằng việc làm trong đời sống thường ngày.

2. "Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, học biết giáo lý của Chúa, nhờ đời sống đạo của các Kitô-hữu, và nhờ lời giảng dạy của các mục tử trong Hội Thánh Chúa.

3. Người ta thắc mắc: "Bởi đâu Đức Giêsu được như thế?". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, không hoài nghi về giáo lý đức tin, và biết diễn tả đức tin mình, tin vững mạnh vào Chúa Giêsu, dù phải chịu nhiều thử thách trong cuộc sống.

4. Chúa phán: "Ngôn sứ có bị khinh rẻ, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dù đã được thuộc về gia đình Chúa, vẫn không coi thường Chúa, nhưng luôn kính thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa yêu thương mọi người, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con tin nơi Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, cho chúng con được hưởng phước trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XV                15/07/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu gọi các Tông đồ lại, và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ và chữa bệnh cho mọi người. Nhờ có những người làm việc tông đồ như thế, mà ngày nay chúng ta được biết giáo lý đức tin, được Cứu chuộc. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm của Hội Thánh, luôn hợp nhất với nhau về giáo lý đức tin, và luôn ý thức mình được Chúa sai đi, đến với mọi người.

2. "Chúa Giêsu ban cho các Tông đồ quyền trừ quỷ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, cố gắng lánh xa các dịp tội, chiến thắng các chước cám dỗ của ma quỷ, và loại trừ các gương xấu ra khỏi cuộc sống của mình.

3. Chúa Giêsu chỉ thị cho các Tông đồ: "Các con cứ ở lại đó, cho đến lúc ra đi". Chúng ta cầu nguyện cho các giáo dân đang làm việc tông đồ, luôn khiêm tốn và nhẫn nại trong công việc, phó thác mọi kết quả trong thánh ý Chúa.

4. "Nơi nào không đón tiếp và không nghe lời các con, thì hãy giũ bụi chân lại". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong họ đạo chúng ta, luôn sẵn sàng đón tiếp những sứ giả của Chúa, biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.


Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa nhập thế làm Đấng cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con tiếp nối việc tông đồ của Con Chúa, mà làm cho nhiều người cùng được ơn cứu chuộc, đáng được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XVI               22/07/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Các Tông đồ hăng say làm việc cho Nhà Chúa, đến nỗi không có thời giờ nghỉ ngơi; dân chúng thì tấp nập đến với Chúa, để được Chúa giảng dạy và yêu thương. Chúng ta cũng muốn được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chuộc, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì". Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được mạnh hồn khoẻ xác, tràn đầy ơn Thánh Thần, để hướng dẫn các thành phần dân Chúa đến quê hương bình an.

2. "Các Tông đồ kể lại cho Chúa nghe biết, mọi điều các ông đã làm và đã giảng dạy". Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang làm việc Tông đồ Giáo dân, luôn hăng say nhiệt thành Tông đồ, mang về những kết quả tốt đẹp cho Nước Chúa.

3. "Nhiều người từ khắp nơi, theo đường bộ, chạy đến nơi trước để đón gặp Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho các dân tộc, những người thành tâm tìm kiếm Nước Trời, có cơ hội để gặp gỡ Chúa Kitô, mà tin nhận Ngài là Đấng Cứu độ trần gian.

4. "Thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn là con ngoan của Chúa: theo Chúa, nghe lời Chúa và thực hành ý Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành ý Chúa, mọi nơi mọi lúc trong đời sống chúng con, hầu cho tất cả chúng con cùng được cứu chuộc, được hưởng vinh phước trong Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT  XVII             29/07/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Đông đảo dân chúng tuôn đến với Chúa Giêsu, họ được Chúa chữa lành các bệnh tật và được no nê lương thực hằng ngày, bằng những phương tiện thánh thiêng, lạ lùng. Chúng ta có thể nhận biết các điềm lạ đó trong việc sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Chúa Giêsu ngước mắt lên, nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình". Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh, đạt nhiều kết quả, làm cho nhiều người tìm đến với Chúa Kitô, và nhiều người được ơn cứu chuộc.

2. Chúa hỏi Philipphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?". Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo đói túng thiếu, khi gặp được sự trợ giúp chân thành nơi các Kitô-hữu, thì cũng gặp được lương thực hằng sống nơi Chúa Giêsu Kitô.

3. "Một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết góp phần nhỏ bé của mình vào Hy tế Thánh lễ, góp phần xây dựng Hội Thánh, sống Lời Chúa để góp phần loan báo Tin Mừng cho mọi người.

4. "Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, tích cực tham dự Thánh Lễ, sốt sắng tôn thờ Thánh Thể Chúa, và áp dụng Lời Chúa dạy ở khắp mọi nơi mọi lúc.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Một Chúa sống giữa trần gian biểu lộ quyền năng và tình thương vô cùng của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con nhận biết, thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự, hầu ngày sau được hưởng phước Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.