1. Chúa Nhật XVIII Thường Niên B
  2. Lễ Chúa Hiển Dung
  3. Chúa Nhật XIX Thường Niên B
  4. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  5. Chúa Nhật XX Thường Niên B
  6. Chúa Nhật XXI Thường Niên B

CHÚA NHẬT  XVIII           05/08/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Do đó, tự nơi Chúa có sức nuôi sự sống trần gian và nuôi sự sống thiên đàng. Chúng ta tin tưởng tìm đến với Chúa, để được cả hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.      "Đám đông liền xuống các thuyền khác và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, trong mọi hoàn cảnh luôn kết hợp với Chúa Giêsu, để mọi người nhận biết Chúa là nơi hợp nhất các Kitô-hữu.

2.      Chúa phán: "Các ngươi hãy ra công làm việc vì của ăn tồn tại đến muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn chú trọng đến của ăn nuôi dưỡng sự sống đời đời, trong khi vẫn tìm kiếm lương thực và tiện nghi cho sự sống trần gian.

3.      Người Do Thái hỏi: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, thực hành lời Chúa, và tin tưởng vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu Kitô.

4.      Chúa phán: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và hợp nhất với nhau, để cùng nhau được no đầy sức sống của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã nên lương thực nuôi sống chúng con. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, giúp chúng con năng đón nhận bí tích Mình Máu thánh Chúa, cho chúng con được nuôi dưỡng phần hồn và phần xác, cho tới sự sống thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA HIỂN DUNG                 06/08/2012    

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ xem thấy, nhằm làm kiên vững đức tin của các ông, trước khi bước vào đường thương khó. Chính chúng ta hôm nay phải diễn tả sự vững tin vào hạnh phúc thật, bằng đời sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.      "Chúa Giêsu đem các môn đệ đi theo mình, tới một ngọn núi cao". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh: trung thành đi theo Chúa Giêsu, tuân theo Lời Chúa dạy, mà hướng dẫn Dân Chúa tiến lên Núi Thánh Chúa.

2.      Thánh Phêrô nói: "Lạy Chúa, chúng con được ở đây thì thật là quí". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: cảm nghiệm được niềm vinh dự hạnh phúc, khi được chiêm ngưỡng Chúa, khi được tham dự vào phụng vụ của Hội Thánh.

3.      Từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người: lắng nghe được Lời Chúa trong Kinh Thánh, thực hành theo Ý Chúa muốn, và xứng đáng trở nên con Thiên Chúa.

4.      Các môn đệ bàn hỏi nhau xem, ý câu "từ cõi chết sống lại", có nghĩa là gì? Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: hiểu được giá trị của việc "vác thập giá", thấy vinh quang phục sinh được ẩn chứa trong cuộc thương khó của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ hiện vinh quang Chúa, cho chúng con vững tin. Xin cho chúng con khi được làm con Chúa, chúng con biết bày tỏ niềm hạnh phúc hân hoan, mà làm sáng danh Chúa, cho mọi người được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XIX              12/08/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định với chúng ta rằng: "chỉ có ở nơi Chúa, mới có sự sống đời đời". Chúng ta cũng phải tin một cách chắn chắn như vậy, để đến hiệp thông với Chúa, mà được sống đời đời. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.      Hội Thánh là cộng đoàn hiệp thông trong Chúa Kitô, vươn lên tới sự sống đời đời. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, nhờ việc sống Lời Chúa và tích cực tham dự Thánh lễ.

2.      Chúa phán: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, từ trời xuống thế làm người, cứu chuộc nhân loại, và ban sự sống thần linh của Chúa cho Hội Thánh.

3.      Chúa phán: "Ai tin vào Ta, thì được sự sống đời đời, ai ăn Ta, thì khỏi phải chết". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết bày tỏ đức tin của mình vào Chúa, tôn thờ Thánh Thể, thực hành Lời Chúa, và làm cho nhiều người tin thờ Chúa.

4.      Chúa phán: "Bánh Ta sẽ ban, chính là Mình Ta đây, để cho thế gian được sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ và Rước Lễ, giúp nhau trung thành sống đạo, và chia sẻ lương thực hằng sống.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người được hằng sống trong Chúa. Xin ban Thánh Thần đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con sống Lời Chúa, và sốt sắng kết hợp với Thánh Thể của Con Chúa để được hằng sống trong Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI        15/08/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa thưởng ban cho Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Chúa cũng hứa ban Nước Trời cho những ai được cứu chuộc, những ai thi hành Thánh Ý Chúa. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý dâng những lời cầu nguyện cho mọi người:

1.      Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Hội Thánh, là gương mẫu đời sống làm con Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: chăm lo tập luyện các nhân đức tuyệt hảo của Đức Mẹ Maria, và cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa.

2.      "Lên thiên đàng cả hồn và xác" là phần thưởng, và là hy vọng lớn nhất của các Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trên trần gian, noi theo các nhơn đức của Mẹ Maria, mà qui hướng mọi sự của cuộc sống đời này về hạnh phúc thiên đàng.

3.      Đức Maria nói: "Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là Thánh". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, ý thức mình là con Chúa, được mời gọi nên thánh, luôn luôn sống đúng danh tánh của người con Chúa.

4.      Đức Maria thưa: "Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết luôn kính mến Đức Mẹ Maria, luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, và luôn vâng giữ Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban cho Đức Maria đặc ân lên trời cả hồn và xác, vì Đức Mẹ đã tin vào Lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria: luôn tin tưởng vào quyền năng và tình thương Chúa, thực thi thánh ý Chúa; để ngày sau cùng được phước thiên đàng với Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XX               19/08/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Bánh hằng sống từ trời xuống. Cho nên những ai muốn được sống đời đời, thì phải đón nhận Chúa. Chúng ta là những con người trần gian, rất muốn được sống thần linh, chúng ta phải năng kết hợp với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.      Chúa phán: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: luôn là chứng tá sáng ngời cho muôn dân nhận biết: "Chúa Giêsu là Bánh hằng sống từ trời xuống".

2.      Chúa phán: "Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được sống". Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người tin nhận Chúa Giêsu, dám diễn tả đức tin bằng việc sống đạo, sống Lời Chúa, và bằng việc tích cực dự phần vào Lễ Tế của Chúa.

3.      Chúa phán: "Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, biết chăm lo nuôi dưỡng sự sống thần linh, và biết tích trữ cho kho tàng ở trên trời.

4.      Chúa phán: "Ta là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: nhận biết giá trị thật của Bí tích Thánh Thể, để tôn thờ và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban sự sống và ơn cứu chuộc của Chúa cho trần gian. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống để giúp chúng con hiểu biết lời Con Chúa dạy bảo, tin tưởng và lãnh nhận Bánh hằng sống; hầu cho chúng con và mọi người được sống hằng sống trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXI              26/08/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Đấng duy nhất ban sự sống thần linh, và ban lương thực thần linh cho trần gian. Chúa đã ban Lời Chúa và các Bí tích cho Hội Thánh, để Hội Thánh phân phát sự sống ấy cho trần gian. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.      Hội Thánh là cộng đoàn những người cùng tuyên xưng đức tin của các Tông đồ. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh: hợp nhất trong cùng một đức tin duy nhất, một đức trông cậy vững bền, và một đức mến thiết tha.

2.      "Có vài môn đệ phàn nàn về Lời Chúa chướng tai họ quá, và bỏ Chúa mà ra đi". Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu nguội lạnh, lạc xa đàng Chúa: mau trở về nguồn sống muôn đời, mà tận hưởng hạnh phúc và tình yêu Chúa.

3.      Thánh Phêrô đáp: "Chỉ nơi Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu mạnh tin, mà kết hợp mật thiết với Chúa, trở nên chứng tá trung thành, lôi kéo mọi người đến với Chúa.

4.      Thánh Phêrô đáp: "Chúng con tin và nhận biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện các mọi người trong họ đạo chúng ta dám tuyên xưng đức tin của Hội Thánh, nhờ việc sống đạo, và nhờ thực hành Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con hằng trung thành đi theo Chúa Giêsu Kitô, hầu đáng được sự sống và hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.