Trang chủ » Lời Nguyện Giáo Dân

Lời Nguyện Giáo Dân

Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, năm 2015, là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng ngợi khen chúc tụng Chúa, tôn vinh Mẹ Maria, xin ơn bình an, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người
 

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 12 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  12 Năm 2014

Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Hội Thánh dạy chúng ta phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi Chúa đang đến. Sẵn sàng như đang tỉnh thức đợi chủ về, như dân Do Thái đang...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 11 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  11 Năm 2014

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  09 Năm 2014

Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em,...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 08 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  08 Năm 2014

Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một của Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh nhân và phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ng...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 07 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  07 Năm 2014

Chúa Giêsu quan tâm đến những người đau khổ vất vả. Ngài yêu thương và ban bình an cho những ai đến với Ngài. Trong cuộc sống phàm trần ngày nay nhiều khổ nhọc, chúng ta hãy...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  06 Năm 2014

Chúa phán: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo, dù hoàn cảnh...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  05 Năm 2014

Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện trong cuộc sống của các môn đệ, làm thay đổi mọi sự: từ tâm trạng u buồn sầu não, trở nên vui mừng phấn khởi hân hoan. Người chưa tin Chúa...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2014

Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người làm chủ trên sự sống, Người là sự sống lại và là sự sống. Vì thế, ai tin Người là Thiên Chúa, thì sẽ được sống

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  03 Năm 2014

Thiên Chúa Cha sáng tạo mọi loài, là để cho mọi loài hưởng vinh quang Chúa. Vì thế chúng ta tin tưởng và trông cậy nơi Chúa hết lòng. Cho dầu có nhiều vất vả khó nhọc trong cuộc...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2014

Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng mở cửa Thiên đàng. Chúa đi đến đâu, thì nhiều người liền vây quanh Chúa. Chúa dạy có tám mối phước thật để được lên Thiên...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2013

Lạy Chúa, là nguồn sống và là nguồn phúc cho mọi loài. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con biết hưởng dùng những ơn Chúa ban ở đời này, mà đạt tới sự sống vinh phúc vĩnh...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2013

Là Kitô hữu, chúng ta mang trong mình Sự Sống của Chúa, cần được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực đặc biệt, chính là Mình Máu Chúa Kitô. Chúng ta phải năng sốt sắng đón nhận...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2013

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã hoàn thành sứ mạng thật đẹp lòng Chúa, Ngài là gương mẫu cho các gia trưởng và các...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2013

Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện giữa các tín hữu, để nâng đỡ đức tin yếu kém của họ. Chúa Giêsu phục sinh cũng tự bày tỏ về sự giàu lòng thương xót Chúa, để...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2013

Thiên Chúa là Đấng nhân từ và hay tha thứ, Ngài sai Con Một đến trần gian, không phải để kết án, nhưng là để thứ tha tội lỗi trần gian.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2013

Lạy Chúa là Cha Toàn năng và nhân ái, Chúa đã thương ban cho chúng con được một năm bằng yên, thì xin Chúa cũng vui nhận những lời tạ ơn chúng con dâng lên Chúa

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 01 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 01 Năm 2013

Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa lại ban Thánh Thần giúp chúng con đón nhận Thánh Thể Chúa, Lời Chúa, Ơn Cứu Rỗi Chúa, hầu làm cho...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 12 Năm 2012

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 12 Năm 2012

Chúa phán: "Các con phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn". Chúng ta cầu xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng đọc kinh sáng tối, năng tham dự Thánh lễ, rước lễ, và...

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | Cuối
21:21:33 - Ngày: 27-01-2015
Tìm kiếm:

Giáo Hoàng Thăm Philippines

 

 

 

 

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html