Trang chủ » Lời Nguyện Giáo Dân

Lời Nguyện Giáo Dân

Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện giữa các tín hữu, để nâng đỡ đức tin yếu kém của họ. Chúa Giêsu phục sinh cũng bày tỏ về sự giàu lòng thương xót của Chúa Cha, nên chúng ta tuyên xưng: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài"
 

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 3/2016

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 3/2016

Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, hằng tha thứ cho những người con dám quyết định trở về với cha. Tất cả chúng ta là những người con thường làm phiền lòng Cha....

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 01/2016

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 01/2016

Khi chiêm ngắm “Thiên Chúa là Tình Yêu”, chúng ta còn biết: “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót”. Nếu chúng ta có thể yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương, thì chúng...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 12/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 12/2015

Anh chị em thân mến, Mùa Vọng khởi đầu Năm Phụng Vụ, là thời gian giúp dọn lòng chúng ta sẵn sàng và xứng đáng ra đón Chúa Giêsu. Vậy, Chúa nói với chúng ta rằng: “Phải...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 11/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 11/2015

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh. Hôm nay chúng ta hướng đến các Kitô-hữu đang hưởng phước...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 10/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 10/2015

Khi dâng lên Chúa và xin Chúa thánh hoá đời sống cộng đoàn sống đời thánh hiến, thì Hội Thánh cũng muốn xin Chúa thánh hoá đời sống cộng đoàn sống đời hôn nhân, gia đình....

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 9/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 9/2015

Cộng đồn sống đời thánh hiến cịn được gọi là cộng đồn tu trì, là những người tận hiến đời sống mình cho Chúa, đi theo Chúa, hoạt động với Chúa và hoạt động vì...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 8/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 8/2015

Giáo xứ là cộng đoàn những người tin theo Chúa Kitô. Đức tin của người này ảnh hưởng đến người kia, và tuỳ thuộc vào hoàn cảnh văn hoá địa phương. Đức tin đó cần...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 7/2015

Lời Nguyện Giáo Dân - Tháng 7/2015

Giáo xứ là cộng đoàn dân Chúa, được hướng dẫn bởi các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Muốn Tân Phúc Âm Hoá Giáo Xứ, trước tiên cần canh tân đời sống và...

Xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 6 năm 2015

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 6 năm 2015

Vì cùng tận hưởng Lòng Thương Xót Chúa, nên Hội Thánh cũng là cộng đoàn hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót. Vì thế, Hội Thánh vừa cảm tạ Chúa, vừa diễn tả tình thương...

Xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 5 năm 2015

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 5 năm 2015

Giáo Xứ: Cộng Đoàn Hội Thánh Tông Truyền Được Dưỡng Nuôi Bằng Lời

Xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 4 năm 2015

Lời Nguyện Tín Hữu Tháng 4 năm 2015

Hội Thánh là dấu chỉ và là khí cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau. Giáo xứ cũng chính là Hội Thánh hiệp thông trong việc thờ phượng...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 3 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 3 Năm 2015

Giáo xứ là cộng đoàn thừa sai với những người sống chứng tá Tin Mừng giữa đời, và những người sống đời thánh hiến. Đời sống thánh hiến thì chuyên...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  02 Năm 2015

Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống thể xác và sự sống linh hồn.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 01 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  01 Năm 2015

Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, năm 2015, là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng ngợi khen chúc...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 12 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  12 Năm 2014

Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Hội Thánh dạy chúng ta phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi Chúa đang đến. Sẵn sàng như đang tỉnh thức đợi chủ về, như dân Do Thái đang...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 11 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  11 Năm 2014

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  09 Năm 2014

Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em,...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 08 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  08 Năm 2014

Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một của Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh nhân và phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ng...

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cuối

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html