Trang chủ » Lời Nguyện Giáo Dân

Lời Nguyện Giáo Dân

Hội Thánh là dấu chỉ và là khí cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau. Giáo xứ cũng chính là Hội Thánh hiệp thông trong việc thờ phượng Thiên Chúa và hiệp nhất trong cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:
 

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 3 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 3 Năm 2015

Giáo xứ là cộng đoàn thừa sai với những người sống chứng tá Tin Mừng giữa đời, và những người sống đời thánh hiến. Đời sống thánh hiến thì chuyên...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  02 Năm 2015

Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: Người ban sự sống của Người cho chúng ta, Người cũng ban mọi nhu cầu cho sự sống thể xác và sự sống linh hồn.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 01 Năm 2015

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  01 Năm 2015

Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch, năm 2015, là ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cũng là ngày lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng ngợi khen chúc...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 12 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  12 Năm 2014

Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến, Hội Thánh dạy chúng ta phải có thái độ sẵn sàng chờ đợi Chúa đang đến. Sẵn sàng như đang tỉnh thức đợi chủ về, như dân Do Thái đang...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 11 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  11 Năm 2014

Tháng Mười Một là thời gian Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông trong Chúa Kitô và giữa các thành phần Hội Thánh.

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  09 Năm 2014

Lạy Chúa là Đấng Chí Thánh, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời; xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi mình, và tế nhị sửa lỗi anh em,...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 08 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  08 Năm 2014

Thiên Chúa là tình yêu, Người ban Con Một của Người đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành các bệnh nhân và phân phát lương thực cho tất cả những ai đến với Ng...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 07 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  07 Năm 2014

Chúa Giêsu quan tâm đến những người đau khổ vất vả. Ngài yêu thương và ban bình an cho những ai đến với Ngài. Trong cuộc sống phàm trần ngày nay nhiều khổ nhọc, chúng ta hãy...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  06 Năm 2014

Chúa phán: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo, dù hoàn cảnh...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  05 Năm 2014

Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện trong cuộc sống của các môn đệ, làm thay đổi mọi sự: từ tâm trạng u buồn sầu não, trở nên vui mừng phấn khởi hân hoan. Người chưa tin Chúa...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2014

Chúa Giêsu chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Người làm chủ trên sự sống, Người là sự sống lại và là sự sống. Vì thế, ai tin Người là Thiên Chúa, thì sẽ được sống

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng  03 Năm 2014

Thiên Chúa Cha sáng tạo mọi loài, là để cho mọi loài hưởng vinh quang Chúa. Vì thế chúng ta tin tưởng và trông cậy nơi Chúa hết lòng. Cho dầu có nhiều vất vả khó nhọc trong cuộc...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2014

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 02 Năm 2014

Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng mở cửa Thiên đàng. Chúa đi đến đâu, thì nhiều người liền vây quanh Chúa. Chúa dạy có tám mối phước thật để được lên Thiên...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 09 Năm 2013

Lạy Chúa, là nguồn sống và là nguồn phúc cho mọi loài. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con biết hưởng dùng những ơn Chúa ban ở đời này, mà đạt tới sự sống vinh phúc vĩnh...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 06 Năm 2013

Là Kitô hữu, chúng ta mang trong mình Sự Sống của Chúa, cần được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực đặc biệt, chính là Mình Máu Chúa Kitô. Chúng ta phải năng sốt sắng đón nhận...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 05 Năm 2013

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã hoàn thành sứ mạng thật đẹp lòng Chúa, Ngài là gương mẫu cho các gia trưởng và các...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 04 Năm 2013

Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang hiện diện giữa các tín hữu, để nâng đỡ đức tin yếu kém của họ. Chúa Giêsu phục sinh cũng tự bày tỏ về sự giàu lòng thương xót Chúa, để...

Xem thêm

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2013

Lời Nguyện Giáo Dân Tháng 03 Năm 2013

Thiên Chúa là Đấng nhân từ và hay tha thứ, Ngài sai Con Một đến trần gian, không phải để kết án, nhưng là để thứ tha tội lỗi trần gian.

Xem thêm
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | Cuối
13:29:26 - Ngày: 02-04-2015
Tìm kiếm:

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/03 – 25/03/2015 - Máu thánh Gennaro hóa lỏng trước mặt ĐTC

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html