CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NĂM ABC
Ga 20, 1-9 : Ngôi mộ trống

Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

1.      Lời Chúa :

"Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Chúa Giê-su thương mến. Bà nói : Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi không biết họ để Ngài ở đâu?"(c 1-2)

2.      Suy niệm :

Có ba điều đáng nói về bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong sự kiên Chúa sống lại :

Thứ nhất, bà viếng mộ từ rất sớm (c 1) : Vì yêu mến, thánh nữ mới hăng hái như thế. Nếu chúng ta có lòng yêu mến, thì chúng ta cũng sẽ làm những điều người đời thường không nghĩ tới.

Thứ hai, hiện trạng ngôi mộ :

-          "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ"(c 2)

-          Ngôi mộ trống chứng tỏ có sự khác thường. Sư khác thường xác nhận Chúa Giê-su đã sống lại.

Thứ ba, thánh nữ chạy về báo tin (c 2) : Cũng vì yêu mến mà thánh nữ  trở nên tích cực. Cứ yêu mến nhiều thì chúng ta sẽ hành động không ngừng nghỉ.

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, xin thêm lòng yêu mến cho chúng con, để chúng con tin mọi điều Chúa dạy, và hăng hái làm tốt những điều Chúa truyền. Amen.

4.      Sống đạo : Tầm quan trọng của lễ Phục sinh

Trong 3 thế kỷ đầu, Phục sinh là lễ trọng nhất. Từ thế kỷ thứ 4, Giáo Hội mới lập các lễ khác, như lễ Giáng sinh, lễ Hiển Linh, lễ Chúa Giê-su lên trời, lễ tôn vinh thánh giá. Nhưng trong các lễ ấy, Giáo Hội luôn qui hướng về lễ Phục sinh.

Lễ Phục sinh cũng là đề tài giảng thuyết đầu tiên. Trong bài giảng đầu tiên, thánh Phê-rô tuyên bố : "Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây : Chúa Giê-su Na-da-rét là người đã được Đức Chúa Cha phái đến với anh em.. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và đã biết trước, Chúa Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ  đóng đinh Ngài vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại"(Cv 2,22-24)

Thứ Hai tuần bát nhật Phục sinh
Mt 28, 8-15 : Chúa Giê-su hiện ra với những người phụ nữ

Lòng dạ của người xấu

1.      Lời Chúa :

"Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh vào thành, báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo : Các anh hãy nói như thế nầy : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, thì các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan, và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện nầy được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay"(c 11-15)

2.      Suy niệm :

Lòng dạ con người không ai có thể lường được :

Trước hết, chúng ta tìm hiểu lòng dạ của các thượng tế :

-          Các thượng tế bịt miệng lính bằng tiền :"Các thượng tế cho lính một số tiền lớn"(c 12)

-          Các thượng tế bày cho lính nói dối :"Các anh hãy nói như thế nầy : Ban đêm trong lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác"(c 13) : Lính canh mà ngủ. Ngủ để người ta lấy mất xác mình có bổn phận canh giữ. Phạm tội nặng như thế mà không bị kết tội thì cũng kể là lạ !

-          Các thượng tế lạm dụng quyền hành để bóp méo sự thật:"Chúng tôi sẽ dàn xếp với quan"(c 14). Dàn xếp đồng nghĩa là bịt miệng, không cho nói sự thật là "Ong Giê-su đã sống lại".

Thứ đến, chúng ta tìm hiểu lòng dạ của lính gác :

"Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy"(c 15) : Lính bị người ta mua chuộc để làm sai sự thật. Ai để cho người khác lái là làm hư chính mình.

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, người xấu thì toan tính những chuyện không tốt. Xin cho chúng con đừng đánh mất chính mình trước đồng tiền, và trước quyền lực. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trung thực và cao thượng. Amen.

4.      Sống đạo :

Cha kể: Khi tôi sắp sửa lên đường, thì 9 giáo dân từ những phủ huyện phía bắc, nghĩa là họ đã phải đi gần 100 dặm để đến gặp tôi. Lúc đó mùa đi lại khó khăn vì đường đất lầy lội. Họ nghe tin tôi phải giam tù và có thể bị nguy đến tính mạng, họ đến để giúp đỡ tôi, đem tiền nong đến cho tôi, vì họ tưởng rằng tôi đang gặp lúc túng bấn.

Tôi để độc giả tưởng tượng, nghĩa cử đó làm tôi cảm động đến thế nào. Tôi hết lòng cảm ơn họ và từ chối những đồ vật họ mang đến cho tôi, vì nhờ ơn Chúa tôi chưa cần đến. Thấy tôi từ chối, họ xin dâng những của đó để trợ cấp cho giáo dân trong vùng và cả mạng sống của họ, họ cũng muốn hy sinh để giúp những người đang phải bách hại vì Đức tin (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

Đạo tốt tạo nên những con người lòng dạ tốt.

Thứ Ba tuần bát nhật Phục sinh
Ga 20, 11-18 : Chúa Giê-su hiện ra với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

"Đừng chạm đến Ta vì Ta chưa về cùng Chúa Cha" (c 17)

1.      Lời Chúa :

"Chúa Giê-su bảo bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na : Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Thôi, hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi báo cho các môn đệ : Tôi đã thấy Chúa và bà kể lại những điều Ngài đã nói với bà"(c 17-18)

2.      Suy niệm :

Về câu 17, có những bản dịch không cùng một ý nghĩa :

-         Nhóm Giờ kinh Phụng vụ (GKPV) và tác giả No-en Két-xông (Noel Quesson) dịch là "Đừng giữ Ta lại". Nhóm khác thì dịch là "Đừng đụng đến Ta" : Hai cách dịch không cùng một nghĩa.

-         Kiểu nói nầy có nghĩa là chúng ta phải tinh luyện thứ tình cảm "chiếm hữu", chỉ dành cho riêng mình.

-         Theo một tác giả khác, thì câu đó cũng có nghĩa là hãy đi báo tin, hãy lên đường truyền giáo.

Một câu hỏi khác cũng cần được giải đáp là Chúa Giê-su sống lại để làm gì ?

Ngài sống lại để chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Ngài sống lại để củng cố niềm tin của các tông đồ và của mọi người.

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con nhận ra rằng chúng con yếu kém về Thánh Kinh, để chúng con cố gắng học hỏi hơn, và qua đó, chúng con hiểu Chúa hơn và sẽ sống tốt hơn. Amen.

4.      Sống đạo : Đạo Chúa đổi đời

(Cuộc đối thoại giữa một người mới trở lại và một người không tin Chúa )

-   Anh muốn trở lại với Chúa Kitô à ?

-   Phải anh ạ .

-   Chắc anh biết nhiều về Ngài. Nói cho tôi biết : Ngài sinh ra ở xứ nào vậy ?

-   Tôi không biết .

-   Ngài chết lúc bao nhiêu tuổi ?

-   Tôi không biết .

-   Ngài đã giảng bao nhiêu bài vậy ?

-   Tôi không biết.

-   Anh muốn trở lại đạo mà anh biết thật quá ít về Đức Ki-tô.

-    Thật đúng vậy, tôi hổ thẹn vì biết quá ít về Ngài. Nhưng không sao, tôi biết rõ một điều :

Cách đây ba năm, tôi rượu chè, tôi ngập nợ nần, gia đình tôi tan nát. Mỗi ngày,vợ con tôi đều sợ lúc tôi trở về nhà. Bây giờ, tôi đã bỏ rượu, chúng tôi không còn công nợ, gia đình tôi hạnh phúc. Mỗi ngày con cái tôi đều nóng lòng đợi tôi về nhà. Tất cả những điều đó, Chúa Kitô đã làm cho tôi. Đấy, tôi biết về Ngài như vậy đấy .

Thứ Tư tuần bát nhật Phục sinh
Lc 24, 13-35 : Chúa Giê-su hiện ra với 2 môn đệ trên đường Em-mau

Chúa ở bên chúng ta

1.      Lời Chúa :

"Cũng ngày hôm đó, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc vừa mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, nên không nhận ra Ngài"(c 13-16)

2.      Suy niệm :

Trước hết, chúng ta thấy các tông đồ thất vọng như không có Chúa :

-         Chúa chết thì xem như Chúa bất lực.

-         Người lành bị hại cũng làm ta mất lòng tin nơi Chúa.

-         Thái độ Chúa im lặng dễ bị con người xúc phạm. Ong Xác (Sartre) nói : "Có đổ nát, có người chết, có than khóc, chỉ vắng bóng Chúa".

Tuy nhiên, hãy vui lên, đừng thất vọng vì Chúa luôn ở bên chúng ta : "Đang lúc họ trò chuyện và bà tán, thì chính Chía Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, nên không nhận ra Ngài"(c 15-16)

Chúa ở gần chúng ta hơn bất cứ ai, nhưng điều chính yếu là chúng ta có nhận ra Ngài không ?

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết Chúa ở gần chúng con, sẵn sàng giúp đỡ chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Ngài, để chúng con an tâm mà sống, an tâm mà hành động. Amen.

4.      Sống đạo : Chúa ở bên ông Môi-sen

"Ta tạt qua nhìn quang cảnh hùng vĩ ấy mới được : Tại sao bụi gai lại không cháy thiêu đi?" Môi-sen nhủ thầm như thế và tiến lại gần. Thiên Chúa liền gọi đích danh ông từ giữa bụi gai: "Môisen! Môisen!" - Ông đáp lại: "Này con đây". Và Thiên Chúa tâm sự với ông về Danh Tính mình, về nỗi khổ của Dân tộc mình ở Ai Cập. Sau cùng Ngài nói: "Bây giờ con hãy đi". Môisen ngập ngừng: "Con là ai mà dám..." Thiên Chúa phán: "Ta sẽ ở với con". Ông vẫn chưa an tâm! Sau đôi ba lần vặn hỏi quanh co, Môisen thú thật : "Lạy Chúa xin xá lỗi, con không phải là người có tài ăn nói... Con cứng cả miệng, cứng cả lưỡi!" Thiên Chúa nói ngay: "Ai cho người phàm có miệng... lại không phải chính Ta đó sao? Con hãy đi, chính Ta sẽ ở với miệng con, và dạy con điều con phải nói..."  

Môisen đã trẩy đi Ai Cập để cứu dân mình khỏi nô lệ với một vũ khí, một bảo đảm duy nhất : Đó là "Giavê ở cùng ông" (Xh 3-4).

Thứ Năm tuần bát nhật Phục sinh
Lc 24, 35-48 : Chúa Giê-su hiện ra ở nhà tiệc ly.

Đường thánh giá

1.      Lời Chúa :

"Rồi Chúa Giê-su bảo : Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-sen, các sách tiên tri và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều đã ứng nghiệm. Bấy giờ, Ngài mở trí cho các ông hiểu Thánh Kinh và Ngài nói : Có lời Thánh Kinh chép rằng Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại"(c 44-46)

2.      Suy niệm :

Đường thánh giá là đường của người công giáo phải đi, vì chính Chúa Giê-su Chúa của họ đã đi. Sau đây là vài ý nghĩ về con đường thánh giá :

Thứ nhất, đạo Công giáo chủ trương đường thánh giá dẫn tới vinh quang.

Thứ hai, đường thánh giá đã từng làm cho các môn đệ bỏ cuộc ra về (Lc 24,13)

Thứ ba, đường thánh giá đã làm cho các tông đồ sợ hãi nên ru rú trong nhà vì lo cho số phận đau thương của mình.

Với người thời nay, đường thánh giá cũng là cớ vấp phạm cho họ, vì người thời nay thích Chúa sống lại hơn Chúa chịu nạn.

Người ta không thích các từ ngữ như hy sinh, hãm mình.. vì họ cho là khổ quá, nặng quá.. Nhưng, theo lời Chúa dạy, chúng ta không thể hưởng vinh quang, nếu chúng ta không chấp nhận con đường thánh giá.

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết cuộc đời nào cũng đầy thánh giá. Xin giúp chúng con hiểu rằng thánh giá luôn dẫn đến vinh quang, và từ đó, xin Chúa giúp chúng con can đảm vác thánh giá mỗi ngày. Amen.

4.      Sống đạo : Thử thách và đau khổ

Tôi muốn kể lại đây một sự kiện trong đời tôi. Hồi năm 1957, khi học tại Rôma, tôi đã đi Lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Trước hang đá, tôi đã suy niệm lời Mẹ nói với Thánh nữ Bẹc-na-đét (Bernadette) : "Mẹ không hứa cho con các niềm vui và an ủi trên trần gian này, nhưng các thử thách và khổ đau". Tôi đã có cảm tưởng rằng các lời đó cũng được nói với tôi. Và tôi đã chấp nhận sứ điệp đó với ít nhiều sợ hãi.

Trở về Việt Nam, tôi đã làm giáo sư, rồi giám đốc chủng viện, tổng đại diện và sau cùng giám mục. Có thể nói rằng công việc mục vụ của tôi gặt hái nhiều thành công. Tôi trở lại Lộ Đức mỗi năm và tôi thường tự hỏi: "Có lẽ các lời Đức Mẹ đã nói với chị Bernadette không dành cho tôi đâu ?" Nhưng rồi tôi bị bắt vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bị tù, bị biệt giam. Và tôi nhận ra rằng Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi ngay từ năm 1957.

Thứ Sáu tuần bát nhật Phục sinh
Ga 21, 1-14 : Chúa Giê-su hiện ra ở biển hồ Ti-bê-ri-a

Mẻ cá lạ

1.      Lời Chúa :

"Khi trời đã sáng, Chúa Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra, đó là Chúa Giê-su. Ngài nói với các ông: Nầy các chú, không có gì ăn ư ? Các ông trả lời : Thưa không. Ngài bảo các ông : Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy cá. Người môn đệ được Chúa Giê-su thương mến, nói với ông Phê-rô : Chúa đó. Vừa nghe nói đến Chúa, ông Si-mon Phê-rô vội khoác áo vào, vì ông đang ở trần, rồi nhảy xuống biển để đến với Chúa Giê-su"(c 4-7)

2.      Suy niệm :

Đoạn lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta 2 suy nghĩ :

Suy nghĩ thứ nhất là mẻ cá lạ :

Mẻ cá lạ giúp các tông đồ vững tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại, vì trước đó thì các ông nghi ngờ. Trong cuộc sống, phép lạ nhiều khi giúp củng cố đức tin của chúng ta.

Suy nghĩ thứ hai là niềm tin vào Chúa Giê-su là Thiên Chúa :

Biến cố Chúa phục sinh cho chúng ta thấy Ngài là Thiên Chúa quyền phép vô cùng. Ngài làm được mọi sự, và nhờ đó, chúng ta hiểu hơn về tín điều Đức Mẹ đồng trinh, Đức Mẹ hồn xác lên trời..

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại thật. Và việc Chúa sống lại gây bỡ ngỡ cho nhiều người. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con vững tin nơi Chúa và quyết tâm sống tốt lời Chúa. Amen.

4.      Sống đạo : Chúa chữa bệnh dịch

Một hôm, có một quan lớn trong triều, con rể của nhà vua, đến tìm gặp hai cha. Ông không có đạo, nhưng đã được nghe nói đến nhiều ơn lạ mà Chúa bên đạo "đã làm nhờ lòng tin tưởng cầu khấn của họ với nước thánh và dấu thập giá". Một trong những xã mà nhà vua ban cho ông để thưởng công, dân xã đang bị một thứ dịch tễ, giết hại rất nhiều người. Ông xin hai cha ban cho một ít nước thánh để đem về rẩy trong xã "trừ tà ma đến quấy hại dân chúng". Cha chọn sáu người có đạo, giao cho họ nước thánh và ảnh tượng để đưa đến nơi đó. Đeo thánh giá và tràng hạt trước ngực, sáu người chiến sĩ đó ra đi, đầy lòng tin tưởng ở lòng thương của Chúa trời đất. Đến nơi, họ lập một bàn thờ ở ngôi nhà bên cổng làng, đặt ảnh tượng lên trên, rồi quỳ đọc kinh sốt sắng. Sau đó, họ dựng ba thánh giá lớn ở giữa làng và ở hai cổng làng, rồi chia từng nhóm hai người một, đi thăm các gia đình người bệnh. Số người bị mắc dịch có tới 270 người. Đem theo nước thánh để rẩy, họ khuyên các gia đình cắm hình thập giá ở trên nóc nhà. Vì lòng tin tưởng cầu khẩn của sáu người chiến sĩ đó, Chúa đã dùng những vật liệu trần tục để làm phương tiện ban ơn. Trong có tám ngày, tất cả những người mắc bệnh dịch đều khỏi. Dân làng trở lại rất đông (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

Thứ Bảy tuần bát nhật Phục sinh
Mc 16, 9-15 : Chúa Giê-su phục sinh sai tông đồ đi rao giảng

Niềm tin Chúa Giê-su sống lại

1.      Lời Chúa :

"Nghe bà nói Ngài đang sống và bà đã thấy Ngài, các ông vẫn không tin. Sau đó, Ngài hiện ra dưới một hình thức khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người nầy. Sau cùng, Ngài hiện ra cho chính nhóm 11, khi các ông đang dùng bữa.. Ngài nói với các ông : Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo"(11-15)

2.      Suy niệm :

Qua đoạn lời Chúa hôm nay, có hai sự kiện trái ngược nhau, nhưng bổ túc cho nhau :

Sự kiện thứ nhất là các tông đồ không tin Chúa Giê-su sống lại :

-         Sau khi Chúa Giê-su chết treo trên thánh giá, các môn đệ thất vọng và trở về nhà.

-         Khi bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na báo tin "Ngài đang sống và bà đã thấy Ngàii, các ông vẫn không tin"(c 11)

-         Hai môn đệ trên đường Em-mau "Trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người nầy"(c 13)

Các tông đồ không tin. Việc đó chúng ta có thể thông cảm, vì chuyện Chúa sống lại thật khó mà tin.

Nhưng rồi các tông đồ đã tin : Sự kiện thứ hai nầy hoàn toàn trái ngược với sự kiện thứ nhất, nhưng làm cho niềm tin vào việc Chúa sống lại càng thêm vững mạnh :

-        Khi hiện ra với nhóm 11, Chúa Giê-su truyền lệnh phải lên đường truyền giáo : " Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo"(c 15)

-        Và các tông đồ hăng say lên đường : Khi bị cấm rao giảng, thánh Phê-rô nói : "Nghe các ngài hơn nghe Chúa thì có phải lẽ không. Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe"(Cv 4,19-20).

-        Ngoại trừ thánh Gio-an thánh sử, còn các tông đồ khác đã chết vì đạo, để làm chứng rằng họ tin việc Chúa Giê-su sống lại và dám chết vì niềm tin đó.

3.      Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại rồi. Đó là niềm vui và là niềm an ủi lớn lao nhất. Từ nay, chúng con hiểu rằng sống đời nầy là để sống lại với Chúa đời sau. Xin Chúa giúp chúng con vui sống và sống tốt ở đời nầy. Amen.

4.      Sống đạo : Sư cụ nhiệt thành

Số giáo dân thêm nhiều, và hầu hết các họ đạo đứng vững đựơc trong thử thách, dầu lâu ngày vắng linh mục, một phần lớn còn là nhờ hoạt động tông đồ giáo dân của một số người nhiệt thành với công cuộc của Nước Chúa. Ở Trại Mỹ (Chaimi) tỉnh Quảng Nghĩa, cha Đắc Lộ gặp gia đình ông cụ Phao-lô và bà Mô-ni-ca. Tuy bị lòa cả hai mắt, nhưng ông cụ rất nhiệt thành truyền giáo: Cụ thật là linh hồn sống động của họ đạo đó. Các ngày chủ nhật và lễ trọng, cụ họp giáo dân trong căn nhà, dựng trong khu nhà cụ và cụ giảng dạy khuyên răn họ. Cụ còn giúp cho họ tất cả mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ Đức Tin họ đã được lãnh nhận. Lòng nhiệt thành của cụ lan rộng ra với tất cả những người ngoại đạo và giúp được nhiều người sẵn sàng chịu phép rửa. Thiên Chúa lại cho cụ có quyền trên cả ma quỷ. Những người bị quỷ ám vùng đó đều được cụ trừ quỉ (Lm. Nguyễn Hồng, Lịch sử Truyền giáo tại Việt Nam)

Tác giả Mi Trầm, Lm. (nguồn Gp Vinh)