THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH  
Thánh Phêrô Chanel, linh mục tử đạo,
Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục

Ga 3, 1 - 8  

1. Ghi nhớ: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy" (Ga 3, 8)

2. Suy niệm: Qua câu chuyện đàm đạo giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô, Ngài đã dùng hình ảnh gió để diễn tả Chuá Thánh Thần. Chuá Thánh Thần hoạt động âm thầm vô hình nhưng lại có sức biến đổi hiệu qủa, con người chỉ có thể thấy được hiệu qủa chứ không thấy được hoạt động của Người. Chúng ta là những người đã được Thần Khí sinh ra qua Bí tích Rửa Tội và trờ thành con người mới. Đặc biệt là trong bầu khí và tâm tình mùa Phục Sinh, Hội thánh muốn nhắn nhũ ta là những Kitô hữu đã được tái sinh phải sống xứng đáng với ơn mình đã lãnh nhận.

3. Sống Lời Chúa: Cầu xin Chúa Thánh Thần trước mỗi khi làm việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để đổi mới, giúp con sống xứng đáng với ơn mình đã lãnh nhận. Amen. 

THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH
Thánh Catarina Siêna, trinh nữ    
Ga 3, 7 - 15  

1. Ghi nhớ: "Các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên " (Ga 3, 7)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô về ơn tái sinh. Nicôđêmô cảm thấy ngỡ ngàng và khó hiểu, cuối cùng thì ông ta cũng không thể hiểu được vì ông ta không thật sự mở lòng ra đón Chúa, còn bĩ hạn chế bởi cái nhìn của người đời. Ngày hôm nay chúng ta cũng được tái sinh " Bởi ơn trên " qua Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó chúng ta cũng trở thánh con người mới, được sống hiệp thông với đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Do đó mỗi người chúng ta hãy ý thức diễm phúc và vinh dự mình đã lãnh nhận để làm chứng cho Chúa bằng đời sống và phẩm giá người Kitô hữu trong môi trường xã hội mình đang sống.

3. Sống Lời Chúa: Hãy đón nhận ơn biến đổi từ Chúa Thánh Thần

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết sửa đổi mỗi ngày để chúng con sống xứng đáng với ơn Chúa mà con đã được lãnh nhận qua Bí Tích thánh Tẩy. 

THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH   
Thánh Piô V, giáo hoàng
Ga 3, 16 - 21  

1. Ghi nhớ: "Ai tin vào con của người thì khỏi phải chết" (Ga 3, 7)

2. Suy niệm: Đức tin có thể biến đổi cách mãnh liệt; với đức tin mắt phàm có thể biến thành mắt thần, nghĩ lực biến thành dũng lực. Người có đức tin trông thấy những điều mà kẻ khác không trông thấy, làm được cái mà người khác không thể làm được. Còn hôm nay Đức Giêsu lại khẳng định: " Ai tin vào con của người thì khỏi phải chết " . Nhưng đức tin mà Đức Giêsu đòi hỏi không phải bằng suy nghĩ hay lời nói, mà là tình yêu phát xuất từ con tim với niềm tin tuyệt đối vào Chúa Kitô. Chính niềm tin này sẽ bảo đảm cho chúng ta cuộc sống vĩnh cữu mà mọi người hằng mong đợi.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con chỉ thật sự tin vào Ngài khi chúng con biết noi gương và vâng phục thánh ý Ngài. 

THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH
Thánh Giuse Thợ

 Mt 13, 54 - 58  

1. Ghi nhớ: "Ông không phải là con bác thợ sao?" (Mt 13, 55).

2. Suy niệm: Ngày 01. 05 cũng là ngày Lao Động quốc tế, Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1955, Ngài đã nhận thánh Giuse làm Bổn mạng giới lao động. Thánh Giuse là bổn mạng giới lao động, không phải là do ngẫu nhiên, nhưng vì Ngài là một gia trưởng gương mẫu, là người thợ lao động gương mẫu, cho giới lao động nuôi sống gia đình. Hằng ngày, thánh Giuse âm thầm làm việc nuôi sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ, công việc thật khiêm tốn và bình thường. Đến nỗi người ta không tin Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu là "con bác thợ mộc Giuse". Nhìn thánh Giuse là "kiểu thức các tài công noi theo", chúng ta biết lao động là phương thế để con người trở nên giống Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát!

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống thiên đàng. Amen

THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH  
Thánh Athanasiô, giám mục  

Ga 6, 1 - 15  

1. Ghi nhớ: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn" (Ga 6, 5)

2. Suy niệm: Thiên Chúa quan phòng luôn nhìn thấy trước những nhu cầu của con người, Ngài luôn ở cùng con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Bài Tin Mừng hôm nay cũng thế, Đức Giêsu đa thấy được nhu cầu của dân chúng đi theo mình. Nhưng Ngài đã không làm tất cả mà muốn có sự cộng tác của con ngườ. Do đó Người đã hỏi Philiphê: " Ta mua đâu bánh cho họ ăn " . Sau đó Ngài còn ra lệnh cho các môn đệ phân phát và thu nhặt các mảnh bánh vụn. Trong công trình cứu chuộc con người, Thiên Chúa vẫn luôn cần đến sự cộng tác của con người. Do đó chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và nhiệt tình công tác vào công việc tông đồ trong cuộc sống hàng ngày.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết quan tâm đến người khác.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và phục vụ họ như Chúa đã từng phục vụ. 

THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH
Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, tông đồ  
 Ga 14, 6 - 14

1. Ghi nhớ: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người" (Ga 14, 7)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã từng nói: "Ta và Cha là một". Vậy rõ ràng là: "Ai biết Chúa Giêsu thì cũng biết Chúa Cha". Khi chúng ta nghe lời và hiểu lời Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu biết ý của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy việc làm của Chúa Giêsu, thì chúng ta biết công việc của Chúa Cha. Khi chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng hiểu biết tình yêu của Chúa Cha. Vì Chúa Cha là Thiên Chúa vô hình, nên chúng ta không thể nhìn thấy, biết Ngài được. Chúng ta chỉ có thể thấy biết Chúa Cha, nhờ thấy biết Chúa Con, là Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không thể thấy biết Chúa Cha được, vì chúng ta là loài người hữu hình, hữu hạn, không thể hiểu gì về Thiên Chúa là Đấng vô cùng, vô hạn, vô hình.  

3. Sống Lời Chúa: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, để nhờ đó, chúng con được thông phần sự sống của Chúa Cha, trong tác động của Chúa Thánh Thần. Amen.