THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Lc 4, 24 - 30   

1.Ghi nhớ: "Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình" (Lc 4, 24)

2. Suy niệm: Người ta thường nói "vinh thân phì gia" hay "một ng ư ời làm quan cả họ đ ư ợc nhờ" để nói lên theo thói đời người ta thường ưu ái gia đình, làng xóm của mình trước tiên. Dân Do Thái thời Chúa Giêsu cũng thế, họ nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm nơi Caphanaum thì họ nghĩ khi về quê nhà ắt hẳn Người sẽ còn làm những việc cao trọng hơn. Nhưng Chúa Giêsu không thực hiện theo như họ nghĩ bởi sứ mạng của Ngài là cứu độ muôn dân không chỉ riêng cho dân Do Thái hay chỉ cho làng Nazareth. Ngài còn đưa ra hai nhân vật ngôn sứ cụ thể trong Cựu Ứơc là Êlia và Êlisêô để minh chứng cho hành động của Ngài. Qua đó Ngài dạy cho dân làng Nazareth bài học này là đón nhận ơn của Thiên Chúa không phải chỉ dựa vào thân thuộc hay dân Chúa chọn mà phải là có một niềm tin và lòng khao khát mong chờ.

3. Sống Lời Chúa: Vui mừng vì có nhiều người đón nhận ơn đức tin.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ mình là những đứa con ruột của Chúa nên phải được Chúa yêu nhiều. Nhưng con đâu biết rằng muốn được Chúa yêu đâu phải dựa trên mối liên hệ thân thuộc mà là dựa trên việc chúng con có lắng nghe và thực hành lời Chúa không. Amen.

THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
LỄ TRUYỀN TIN - LỄ TRỌNG
Lc 1, 26 - 38

1. Ghi nhớ: "Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai" (Lc 1, 31)

2.Suy niệm: Thắng không kiêu, thua không nãn. Đó là người khiêm tốn. Trong chương trình cứu độ, Thiên Chúa cần có sự cộng tác của con người. Người dùng con người, để qua đó, sữa lại những gì đã bị hư hoại nơi loài người. Eva đã vì kiêu căng không muốn chấp nhận thực tại, thân phận thụ tạo của mình mà gây nên tội. Giờ đây, để khắc phục hậu quả đó, cần phải có kẻ biết khiêm nhường, vâng phục để qua đó, ý định, chương trình của Chúa sẽ được thực hiện trong thế giới này.

Đức Maria là người mà Chúa muốn để lập nên mô hình đó. Được trao ban một địa vị cao sang tột bậc, làm mẹ của con Đấng Tối cao, thế mà không tỏ ra kiêu căng; đối diện với một thử thách không thể vượt qua "việc đó xãy đến thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?" nhưng không nãn mà vẫn tiếp tục phó thác để tiến tới.

3. Sống Lời Chúa: "Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1, 38)

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn vào gương mẹ Maria để con không kiêu căng tự mãn hay nãn chí sờn lòng, nhưng trọn bề phó thác để ý Cha được thể hiện.

THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
Mt 5, 17 - 19

1.Ghi nhớ: "Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn " (Mt 5, 17)

2. Suy niệm: Trong con mắt của nhiều người Do thái, nhất là những người biệt phái Pharisêu thì Chúa Giêsu là một người chưa chu toàn luật Môsê dạy. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ "Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn". Kiện toàn là thế nào? Có phải là bỏ bớt một số luật? Thưa không. Kiện toàn là đưa lề luật trở về với ý nghĩa nguyên thuỷ của nó. Lề luật là một bản hướng dẫn dân Do Thái trong sa mạc, để họ tuân giữ và thi hành những quyết định của Thiên Chúa. Cùng đích cuối cùng của lề luật là dẫn tới Thiên Chúa.

Trải qua dòng thời gian, đến thời Chúa Giêsu, người ta coi lề luật như là cùng đích, coi lề luật như giá trị vĩnh cửu, như ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã sửa lại và đưa nó về với vai trò hướng dẫn và thực thi lề luật trong tình thân yêu thương và tôn kính Thiên Chúa. Không phải giữ luật chỉ vì luật, nhưng giữ luật vì yêu thương. Luật yêu thương phải là luật đứng đầu. Và với giới luật yêu thương sẽ đưa con người ta đến với Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hân hoan thực thi giới luật Chúa trong tinh thần yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con mù tối, không biết tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo nên Chúa ban lề luật Chúa. Xin cho chúng con hằng vâng giữ luật Chúa hết lòng với tâm tình tự do của con cái Chúa. Amen.

THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Lc 11, 14 - 23

1.Ghi nhớ: "Nước nào tự chia rẻ sẽ điêu tàn" (Lc 11, 17)

2. Suy niệm: Khi người ta không thích nhau, thù hiềm nhau thì người ta thường đưa ra những giải thích tiêu cực để chống báng lẫn nhau. Một số người thời Chúa Giêsu bị rơi vào trong tình trạng này. Thay vì thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thị thán phục và ca tụng Thiên Chúa thì họ lại cho rằng Chúa Giêsu lấy quyền quỷ cả trừ quỷ con. Chúa Giêsu đưa họ trở về với thực tại là không có nước nào tự chia rẻ được, nước Satan cũng thế và Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ đầy uy quyền mạnh mẽ. Qua việc này Chúa muốn cho họ nhận thấy dấu chỉ Nước Thiên Chúa mà tin nhận Chúa. Mặt khác Chúa Giêsu muốn con người ta chọn Chúa hay không chọn Chúa, không có sự ưỡm ờ, bởi đây là lúc quyết định Nước Thiên Chúa đang đến. Tâm hồn không để chỗ cho Chúa ngự thì chắc là không có Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra dấu chỉ Chúa ban mà cảm tạ Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn cho chúng con biết dành cho Chúa chỗ xứng đáng trong tâm hồn chúng con để Chúa hành động thay chúng con vì chúng con biết rằng không có Chúa con chẳng làm được gì. Amen.

THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY
 Mc 12, 28 - 34b

1.Ghi nhớ: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của người hết lòng " (Mc 12, 29)

2. Suy niệm: Ngày nay, khoa học kỷ thuật tiến bộ, người ta giải thích được rất nhiều điều trong vũ trụ. Nhưng nghịch lý là ngày lại càng có nhiều giáo phái quá khích, những nhóm tôn giáo kỳ lạ...Do đâu có những nhóm này? Có thể do người ta chạy theo khoa học nhưng cùng đường, không thể dùng khoa học để chứng minh tất cả và họ bị lạc lối. Những người Kitô hữu chúng ta nhiều lúc cũng lạc lối, chạy theo các bụt thần. "Kho tàng con ở đâu thì lòng trí con ở đó", khi chúng ta xem tiền tài, danh vọng là kho tàng của chúng ta thì Chúa sẽ bị rơi vào quên lãng. Khi đặt những giá trị mau qua làm cùng đích thì giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa bị xóa bỏ. Hãy đặt lại cùng đích của mình: Chúa hay thụ tạo của Chúa. Nếu đã chọn Chúa thì hãy hết lòng quy hướng về cùng đích này mà tiến bước và gạt đi những cản trở ngăn lối chúng ta tiến về cùng đích Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Đặt Chúa làm trung tâm của đời sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương những anh chị em chúng con như Chúa dạy. Amen.

THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
Lc 18, 9 - 14  

1. Ghi nhớ: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi " (Lc18, 13b).

2. Suy niệm: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được hình ảnh của hai người cầu nguyện : Người biệt phái tự cao cho mình là hơn kẻ khác, tự đại cho mình là công chính tự mãn không cầu xin gì với Chuá, chỉ kể công của mình . Ngược lại, người thu thuế biết mình tội lỗi, tự khiêm, đứng xa xa, chẳng dám ngước mặt lên, tự hạ: đấm ngực, van xin " vì con là kẻ tội lỗi " . Cuối cùng,Chúa chấp nhận lời cầu nguyện của người thu thuế vì " ai nâng mình lên sẻ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên " . Do đó, Mỗi người chúng ta hãy xem lạy cách cầu nguyện của mình,chúng ta thường kể lễ những việc chúng ta làm được hơn là chúng ta nhìn ra tội lỗi của mình mà xin Chúa tha thứ.

3. Sống Lời Chúa: Nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm hạ trước mặt Chuá cũng như trước mặt mọi người. Amen