THỨ HAI TUẦN III PS
Ga 6,22-29. 

1. Ghi nhớ: "Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát" (Ga 6,27)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm, nay Đức Giêsu mở đấu bài tường thuật về bánh Hằng Sống. Ta thấy được ban đầu họ khao khát tìm kiếm Đức Giêsu, và đến với Ngài chỉ là do lợi lộc cá nhân. Liên tưởng đến cuộc sống chúng ta nhiều lúc cũng giống như họ, chỉ chạy đến Chuá khi buồn phiền hay khi gặp khó khăn, chạy đến Ngài để cầu xin ơn này đến ơn khác, chứ chưa thật sự vì lòng mến yêu Ngài. Do đó điều chúng ta cần làm là phải: " hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát " . Điều này đòi hỏi chúng ta hãy ý thức mỗi khi chạy đến với Chuá khổng chỉ vì phần xác mà chính là phần hồn. Tiêu biểu là bánh Hằng Sống chúng ta lãnh nhận mỗi ngày qua thánh lễ.

3. Sống Lời Chúa: Năng rước lễ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng Bí tích Thánh Thể, vì đó là Bánh Hằng Sống, là thứ lương thực trường tồn bảo đảm cho con sự sống đời đời. Amen. 

THỨ BA TUẦN III PS
Ga 6, 30-35

1. Ghi nhớ: "Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ" (Ga 6,35)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức giêsu tiếp tục diễn từ về Bánh Hằng Sống. Dân chúng đòi Ngài cho một dấu lạ, vì đối với dân Galilê họ cho rằng thứ bánh mà Đức Chuá Giêsu cho họ ăn chỉ là bánh thường, không phải là bánh từ trời xuống. Chỉ có Manna thời Môi sen cho họ ăn mới là bánh bởi trời. Nhân cơ hội thấy họ khao khát Bánh Trường Sinh, Đức Giêsu đã giới thiệu cho họ biết chính Ngài là Bánh Trường Sinh. Ngày hôm nay Đức Giêsu vẫn mờigọi mỗi người chúng ta hãy đến dự tiệc Thánh và ăn Bánh Hằng Sống với niềm tin, cậy, mến, vì những ai đến với Chuá thì không hề đói và ai tin vào Chuá thì không hề khát.

3. Sống Lời Chúa: Vững niềm tin vào Bí Tích Thánh Thể.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Trên trần gian không có thứ lương thực nào cao cả cho bằng Bánh Hằng Sống. Vì chính Bánh Hằng Sống bảo đảm cho chúng con sự sống thiêng liêng vĩnh cữu. Amen.

THỨ TƯ TUẦN III PS
Ga 6, 35-40

1. Ghi nhớ: "Nhưng tôi đã bảo các ông, các ông đã thấy tôi mà không tin" (Ga 6, .... .)

2. Suy niệm: Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ cho dân chúng thấy nhưng họ vẫn không tin Ngài, họ không tin là do họ bị che khuất bởi tấm màn lợi lộc, ích kỷ cá nhân ... . Thiên Chuá không lấy đó làm buồn mà Ngài còn lo lắng muốn cho con người được cuộc sống vĩnh cữu. Nhưng để được điều đó đòi hỏi con người phải tin vào Bánh Hằng Sống, vì chính Bánh Hằng Sống mới bảo đảm cho ta được cuộc sống vĩnh cửu. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chuá. Đặc biệt là luôn khao khát vào Bánh Trường Sinh qua Bí tích Thánh Thể.

3. Sống Lời Chúa: Hãy đặt niềm tin vào Bí Tích Thánh Thể.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chuá vì trong Chúa con mới có được sự sống muôn đời. Amen. 

THỨ NĂM TUẦN III PS
Ga 6, 44-51

1. Ghi nhớ: "Tôi là Bánh Trường Sinh" (Ga 6,51)

2. Suy niệm: Những ngày trước, Đức giêsu giới thiệu cho dân chúng biết Ngài là bánh từ trời. Thì hôm nay, chính Ngài tự mặc khải: " Tôi là Bánh Trường Sinh " . Điều đó, chứng tỏ Ngài đã tự hiến mình làm của ăn cho nhân loại. Ngày cũng khẳng định chỉ có chính Ngài mới là bánh Trường Sinh chứ không có ai khác nữa. Nghĩa là qua Ngài, nhờ Ngài, đến với Ngài thì chúng ta mới có được cuộc sống muôn đời. Vì vậy qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy có lòng khao khát đón nhận Chuá khi hiệp lễ, như người đang đói muốn ăn, người đang khát muốn uống.

3. Sống Lời Chúa: Hãy năng lãnh Bí Tích Thánh Thể.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến với Chuá mỗi ngày, để đón nhận: " Bánh Trường Sinh " đem lại cho con sự sống muôn đời. Amen. 

THỨ SÁU TUẦN III PS
Ga 6, 53-59

1. Ghi nhớ: "Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Ga 6,54)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh về ý tưởng ăn Thịt và uống Máu Đức Giêsu. Điều này làm ta liên tưởng ngay đến Bí Tích Thánh Thể. Chính Đức Giêsu đã tự hiến làm hy tế, thân xác. Người chịu chết treo trên Thập Giá, để chuộc tội cho nhân loại, và Máu Người đổ ra để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Vì thế, với niềm tin chúng ta hãy năng lẵng nhận Bí Tích Thánh Thể. Vì khi đo, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng chính con người sống động và bất khả chia của Đức Giêsu dưới hy tế Thịt và Máu Chúa. Chính nhờ hy tế này mà chúng ta được sống đời đời và sống vào ngày sau hết.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tham dự than1h lễ với lòng khao khát.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con năng hiệp lễ và rước lễ mỗi ngày. Vì đó là điều kiện cần thiết cho con được sống với Ngài ngay giây phút này và mãi mãi. Amen.

THỨ BẢY TUẦN III PS
Ga 6, 61-70

1. Ghi nhớ: "Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai" (Ga 6,68)

2. Suy niệm: Khi chứng kiến các phép lạ Đức Chúa Giêsu làm, nhất là các phép lạ cho chính bản thân, cho lợi lộc cá nhân thì dân chúng ồ ạt tin theo. Còn khi Ngài mạc khải về Than1h Thể bánh Hằng Sống, thì có nhiều phản ứng khác nhau. Có người tin, có người lưỡng lự, cũng có kẻ phản đối. Đối các Tông Đồ, thì Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: " Thưa Thầy bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai " . Một câu nói đầu tin tưởng và phó thác. Các Ngài đã nhận thức được rằng chỉ có Chuá mới là tất cả, vậy mỗi người chúng ta hãy biết theo gương các tông đồ để phó thác đường đời cho Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng và phó thác vào bàn tay Chúa.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, ước gì khi gặp cám dỗ thử thách chúng con biết mau mắn thưa với Chúa như Thánh Phêrô hôm nay.