THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY 
Ga 4, 43 - 54  

1.Ghi nhớ: "Đức Giêsu bảo: ông hãy về đi con ông sống, Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với minh và ra về". (Ga, 50)

2. Suy niệm: Niềm tin rất quan trọng, niềm tin có thể chuyển núi dời non. Trong đoạn Phúc Âm chúng ta vừa nghe, viên sĩ quan đã tin mãnh liệt và ông đã được toại nguyện. Kết quả là con ông đã sống.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi lúc chúng ta không tin vào Thiên Chuá, chúng ta tin vào người này người kia, chúng ta tin vào tiền của chúng ta tin vào thế lực khác. Điều cốt yếu là tin vào Thiên Chúa thì chúng ta lại không tin, nếu không tin vào Thiên Chúa thì chúng ta không bao giờ được bình an.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa cách tuyệt đối.

4. Cầu nguyện: Đức tin rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng con , xin Chúa cho đức tin cuả chúng con mỗi ngày một lớn lên, để qua đó chúng con làm chứng cho Chúa trước mọi người. Amen 

THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY 
Ga 5, 1 - 3, 5 - 16  

1. Ghi nhớ: "Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói:Anh có muốn khỏi bệnh không?" (Ga 5, 6)

2. Suy niệm: Bệnh tật làm cho con người rất đau khổ, trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe có một người đau ốm đã 38 năm. Đây là khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời của anh. Đức Giêsu thấy anh và đã chữa lành cho anh. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống thể xác này xem ra khoẻ mạnh, nhưng xét lại trong đời sống thiêng liêng cuả chúng ta có rất nhiều bệnh mà chúng ta không hay biết. Để được khỏi bệnh chúng ta có để cho Chúa thấy tận tâm hồn và chữa lành cho chúng ta không? Bí tích giải tội là phương pháp chữa lành hữu hiệu nhất. Chúng ta có biết chạy đến để được chửa lành không ?

3. Sống Lời Chúa: Năng đến với toà cáo giải để được chữa lành.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình, và biết siêng năng đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải để được ơn tha thứ. Amen  

THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu 
Ga 5, 17 - 30

1. Ghi nhớ: "Thật tôi bảo thật các ông ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời, và khỏi bị xét sử". (Ga 5, 24)

2. Suy niệm: Chúng ta theo đạo, sống đạo mục đích là để được sống đời đời. Sự sống đời đời không thể dùng tiền bạc mua được, nhưng chúng ta sẽ đạt được nó khi chúng ta nghe tin theo lời của Thiên Chuá.

Đức tin rất cần thiết, nhưng nếu chúng ta chỉ tin mà không có việc làm cụ thể thì chỉ là đức tin chết. Qua hành động, cách sống của chúng ta thì biết được đức tin của chúng ta như thế nào? Hành động là kết quả của đức tin.

3. Sống Lời Chúa: Đức tin không có hành động là đức tin chết.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết  sống đúng những  gì  chúng con đã tin. Amen.

THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY 
Ga 5, 31 - 47  

1. Ghi nhớ: "Nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa" (Ga, 42)

2. Suy niệm: Kinh thánh Cựu Ước tiên báo về Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ. Người Do Thái hiểu rất rõ Cựu Ước, nhưng họ cố chấp không tin vào Đức Giêsu. Họ tự loại mình ra khỏi ơn cứu độ vì họ không yêu mến Thiên Chúa. Ngược lại, chính Môsê là  người hướng dẫn dân Do Thái sẽ tố cáo họ trước toà Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta ngày hôm nay không còn được thấy Chúa diện đối diện nữa, nhưng Thiên Chúa đã dùng cách này cách khác để chúng ta chúng ta gặp được Thiên Chúa qua các chủ chăn trong Giáo Hội, các Bí Tích các dấu chỉ của thời đại ...

3. Sống Lời Chúa : Nhận ra Chúa qua các giáo huấn của Giáo Hội

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con biết nhận ra Chúa nơi các vị chủ chăn của chúng con, xin cho các vị luôn là hình ảnh của Chúa .Amen 

THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
Thánh Isôđôrô, giám mục   
Ga 7, 1 - 2;10, 25 - 30  

1. Ghi nhớ: "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật, các ông, các ông không biết Người ".

2. Suy niệm: Các người Do Thái tự hào về mình biết quá rỏ về gốc tích của Chúa Giêsu. " ông không phải là con bác thợ mộc Giuse và Bà Maria, anh em của ông không phải là lối xóm chúng ta đó hay sao? ...". , Vì quá tự hào về mình nên dẫn đến một sai lầm tai hại, đó là không nhận ra Đức Giêsu từ đâu mà đếnvà Người đến thế gian để làm gì

Điều chính yếu nhận ra Đức Giêsu thì không biết, trái lại những chuyện nguồn gốc bình thường thì tìm hiểu quá rõ. Trong cuộc sống nhiều điều tôi lo lắng, bận tâm tìm hiểu chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà tôi hay làm. Điều chính yếu tìm Thiên Chúa thì tôi lại bỏ qua.

3. Sống Lời Chúa: Tìm Thiên Chúa trong cuộc sống này.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho  chúng con biết tìm Chúa, gặp Chúa trong cuộc sống, đầy những ồn ào náo động ngày hôm nay. Amen.

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY 
Thánh Vinh sơn Ferrê, linh mục  
Ga 7, 40 - 53  

1. Ghi nhớ: "Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi Đavít và từ Belem làng của Đavít sao?" (Ga 7, 42)

2. Suy niệm : Chúng ta vừa nghe qua đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy xảy ra cuộc tranh luận về nguồn gốc của Đức Kitô: có người cho là : " ông này là vị Ngôn Sứ, ông này là Đấng Kitô " ... .. Đức Giêsu đối với họ vẫn là một mầu nhiệm, chính thái độ tự phụ của họ, kêu căng mà họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Còn mỗi người chúng ta thì sao ? Đức Giêsu là ai ?

3. Sống Lời Chúa : Hãy tin vào Đức Giêsu là Đấng cứu độ.

4. Cầu nguyện: Trước những thử thách, khó khăn trong đời sống xin Chúa cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, vì Lời Chúa mới đem lại cho chúng con sự bình an. Amen.