THỨ HAI  TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Thánh Justinô, tử đạo
 
Mc 12, 1 - 12  

1. Ghi nhớ: "Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào ông cho ta điền canh tác rồi trẩy đi xa" (Mc 12, 1).

2. Suy niệm : Người chủ vườn vừa trông nho xong thì lặng lẽ đi phương xa, ông để lại cả vườn nho cho tá điền thuê. Điều này nói lên ông chủ rất là tín nhiệm các tá điền nên ông sẳn sàng trao vườn nho mà không chút nghi ngờ. Cũng vậy Thiên Chúa luôn tín nhiệm mỗi người chúng ta, Ngài đã trao cho chúng ta cả vườn nho của mình đó là: khả năng, địa vị, phương tiên sống...Nếu chúng ta là một tá điền tốt của Chúa thì chúng ta phải sinh lợi với những gì mà Thiên Chúa đã ban. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ lại xem tôi đang sống như một tá điền nào?

3. Sống lời Chúa: Hãy sống và làm hết khả năng mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng hết những hồng ân Chúa ban để con có thể mưu ích cho mình và cho người khác. Amen

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
 Mc 12, 13 - 17  

1. Ghi nhớ: "Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên chúa, trả về Thiên Chúa" (Mc 12, 17).

2. Suy niệm: Các biệt phái và những người lãnh đạo luôn tìm cách bắt bẻ Đức Giêsu. Họ đã đưa Người vào một thế kẹt, nếu trả lời "không" thì họ tố cáo Người chống lại người La Mã. Còn nếu trả lời "Có" thì họ cho là Người đối lập với dân tộc mình. Cuối cùng Đức Giêsu đã trả lời một cách rất khôn khéo, không ai bắt bẻ được Ngài. Cũng thế, chúng ta phải sống sao cho có sự hài hòa giữa nghĩa vụ với Thiên Chúa và nghĩa vụ với đất nước. Nhưng sự vâng phục đối với đất nước không được chống lại sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Bổn phận người Kitô hữu chúng ta là phải ngăn chặn những gì đi ngược lại với Hội Thánh và phủ nhận Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống tốt đạo đẹp đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho mỗi người chúng con không những là con thảo của Chúa mà còn là một công dân tốt làm tròn bổn phận với Chúa và quốc gia của mình . Amen

THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo
 Mc 12, 18 - 27  

1. Ghi nhớ: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?" (Mc 12, 24).

2. Suy niệm: Nhóm Sa đốc họ không tin vào sự sống lại. Nên họ đã đưa ra một ví dụ vừa châm biếm, vừa cho thấy rằng đó là một niềm tin sai lạc, không có sự sống lại. Đứng trước thái độ như thế, Chúa Giêsu đã bình tĩnh trả lời những thắc mắc, vì họ không tin vào Thiên Chúa, và do họ không hiểu Thánh Kinh. Cũng vậy, đó là một hạn chế cho mỗi người Kitô hữu khi thiếu kiến thức về Thánh Kinh thì dễ dẫn đến lầm lạc và bối rối khi bị đặt vấn đề hay bị châm biếm. Noi gương Chúa Giêsu, để khuất phục những người không tin vào các thực tại thiêng liêng, chúng ta cần dựa vào Kinh Thánh để giải thích và làm chứng cho những điều mình nói.

3. Sống lời Chúa: Siêng năng đọc và học Thánh Kinh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, " Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi " . Vì thế có lời Chúa bên mình con không còn sợ chi. Amen

THỨ NĂM  TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
 Mc 12, 28b - 34

1. Ghi nhớ: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi" (Mc 12, 30).

2. Suy niệm: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã trả lời cho các kinh sư về hai giới răn đứng đầu là " mến Chúa và yêu người " . Thực ra hai tình yêu này đều quan trọng như nhau và cùng bổ túc cho nhau; Vì thế khi nói mến Chúa thì phải chứng thực bằng tình yêu thương tha nhân. Và yêu thương tha nhân vì Chúa, Hay nói đúng hơn Tình yêu hướng theo chiều dọc là mến Chúa, và hướng theo chiều ngang là yêu thương tha nhân. Do đó đòi hỏi chúng ta phải đặt mọi sinh họat cuộc sống trên nền tảng mến Chúa và yêu người.

3. Sống lời Chúa: Mến Chúa và yêu người

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi con sống tốt, yêu thương anh em cũng chính là lúc chúng con đang thể hiện tình yêu với Chúa. Amen

THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo
 Mc 12, 35 - 37  

1. Ghi nhớ: "Chính vua Đa-vít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do dâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?" (Mc 12, 37).

2. Suy niệm: Chính Đức Giêsu đã dùng Thánh Vịnh 110,1 để trả lời cho câu hỏi của mình. Qua lời giải thích, Ngài muốn cho mọi người biết mình là một nhân vật có hai bản tính: vừa có bản tính nhân lọai, vừa có bản tính Thiên Chúa. Còn người Do Thái vì không hiểu về Chúa Giêsu nên họ chỉ nhìn nhận Người với dáng vẻ bề ngoài tầm thường là con bác thợ mộc, con bà Maria. Còn chúng ta ngày nay, vì quá quen nhiều lúc chúng ta xem ra thờ ơ, cũng không nhận ra được Chúa hay tôn trọng Ngài một cách đúng mức, họăc là chúng ta không nhận ra được hình ảnh Thiên chúa qua những người anh em. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn Chúa không chỉ với dáng vẻ bên ngòai và cả bên trong nữa.

3. Sống lời Chúa: Năng tham dự các việc phụng vụ và Bí Tích.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết ngắm nhìn Chúa bằng con mắt đức tin, và biết nhận ra Chúa qua mỗi người anh em con. Amen

THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN  
 
Mc 12, 38 - 44  

1. Ghi nhớ: "Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: Bà góa nghèo nay đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết" (Mc 12, 43).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Ghi lại hình ảnh Đức Giêsu dựa vào tinh thần đạo đức của việc dâng cúng tiền vào đền thơ, để dạy cho các tông đồ bài học về giá trị của việc dâng cúng. Nó không tùy thuộc vào số lượng của việc dâng cúng mà tùy thuộc vào tấm lòng thành. Noi gương Chúa, trước tiên mình không đánh giá con người dựa trên hình thức bên ngòai, không dựa vào số lượng hay kích thước, nhưng còn tìm hiểu bản chất bên trong của sự việc. Do đó mỗi người chúng ta phải biết ý thức về bản chất, ý hướng của tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài của công việc.

3. Sống lời Chúa: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết rằng chỉ có yêu mến Chúa để mỗi khi con làm việc lành phúc đức thì con luôn làm theo ý hướng Chúa dạy. Amen