THỨ HAI TUẦN THÁNH 
Ga 12, 1 - 11  

1. Ghi nhớ: "Sao lại không bán dầu thơm đó mà lấy ba trâm đồng bạc mà cho người nghèo" (Ga 12, 5).

2. Suy niệm: Những lời Giuđa nói ra không phải vì yêu thương người ngèo, nhưng vì y là một tên ăn cướp, Giuda là một người đạo đức giả, quá ham mê tiền của vật chất, đã phản bội Chúa, đi theo Chúa nhưng lại không thấm nhuần giáo huấn của Người không hiểu đường lối của Người nên hắn có những phản ứng rất người, theo tính thế tục, tiếc những của tặng cho Chúa tính toán hơn thiệt đó là tượng trưng cho những người con xem cũa cải hơn Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu cho tuần thánh Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta hãy từ bỏ mọi quyến luyến thế gian mà dâng cho Chúa với tất cả những gì mình có

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm thao Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sự chống trả lối cuốn của cải thế gian , xác thịt và ma quỷ vì đó là những cám dỗ làm con xa Chúa .Amen 

THỨ BA TUẦN THÁNH 
Ga 13, 21 - 33  

1. Ghi nhớ: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy" (Ga 13, 21)

2. Suy niệm: Hành động Đức Giêsu chấm bánh đưa cho kẻ nộp người trước tiên là để giải thích thắc mắc của các môn đệ. Sau là dấu chỉ của tình yêu đối với Giuda. Nhưng khi con người đã tránh xa thì không còn chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa nữa, nên Giuda từ chối tình yêu đó bằng cách liền ra đi. Đức Giêsu can đảm chấp nhận sự phản bội của môn đệ vì muốn trung thành với sứ vụ cứu thế trong công việc tông đồ chúng ta cũng phãi gặp sự phản bội chống đối từ những người thân noi gương Chúa chúng ta cũng phãi thật can đảm chấp nhận khi không được sự thông cảm của người thân hay sự vô ơn của những người hết lòng phục vụ.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận vác Thánh Giá với Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa xin cho con biết triung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh vì chỉ có Chúa mới là nơi con nương tựa vững chắc. Amen

THỨ TƯ TUẦN THÁNH 
Mt 26, 14 - 25  

1. Ghi nhớ: "Giuđa kẻ nộp Người cũng hỏi: Rápbi chẳng lẽ con sao?. Người trả lời: Chính anh nói đó" (Mt 26, 14 - 25)

2. Suy niệm: Câu trả lời của Đức Giêsu khẳng định như một lời quyết đóan, nhưng vì những đam mê tiền bạc mà Giuda không nhận ra lỗi lầm của mình, Ngay lúc đó Đức Giêsu vẫn còn cho ông thời gian để sám hối và ăn năn. Chính vì vật chất đã làm cho ông mờ mắt không nhận ra, ông còn nhẫn tâm cắt đứt tình thấy trò qua việc nhẫn tâm bán thầy với giá 30 đồng. Cũng thế, trong việc làm ăn buôn bán, tiền của vật chất có thể lối cuốn chúng ta chống lại Thiên Chúa, dễ lỗi đức công bằng với tha nhân. Chúng ta hãy biết ăn năn sám hối và nhìn nhận tội lỗi mình

3. Sống Lời Chúa: Chọn Chúa làm gia nghiệp.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa, xin cho con thấy được sự mù quáng trong các đam mê tội lỗi của mình, để con thức tỉnh mà khỏi " sa chước cám dỗ " . Amen 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 
Ga 13, 1 - 15  

1. Ghi nhớ: "Vậy, nếu Thầy là Chúa, là thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13, 14)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng tường thuật lại việc rửa chân cho các môn đệ, để làm gương cho các ông về tinh thần phục vụ. Nên sau khi rửa chân cho các ông xong, Ngài trở lại bàn tiệc và dạy các môn đệ như một Rabbi đã làm một cái gì đó và đưa ra bài học: " nếu Thầy là Chúa, là thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau" . Cử chỉ đó vừa bày tỏ tình yêu vừa là bài học cho chúng ta hãy biết yêu thương nhau, một tình yêu khiêm tốn, được thể hiện bằng sự phục vụ cụ thể.

3. Sống Lời Chúa: Hãy phục vụ trong yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương phục vụ như chính Chuá đã từng yêu thương phục vụ cho chúng con. Amen. 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 
Ga 18, 1 - 19 

1. Ghi nhớ: "Ông liền chối đâu phải" (Ga 18, 25)

2. Suy niệm: Suy niệm cuộc đời Chuá Giêsu ta dễ dàng thấy từ lúc môn đệ Giuda phản Thầy cho đến chết trên Thập giá là một chuỗi đau khổ và chấp nhận theo Thánh Ý Chúa Cha. Nhất là người môn đệ được xem là trưởng các tông đồ thì lại hèn nhát chối Thầy mình ngay trước mặt mọi người. Đây cũng là hành động thường thấy trong cuộc sống của người Kitô hữu, qua việc chúng ta không dám làm dấu Thánh Giá ở chỗ đông người, không dám nhận mình là người Công Giáo hoặc chúng ta chưa sống xứng đáng là người Kitô hữu với mọi người. Nhất là mỗi lần ta phạm tội là mỗi lần ta công khai chối Chúa. Vậy ta hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin mình trong cuộc sống hôm nay.

3. Sống Lời Chúa : Hãy tránh xa tội lỗi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tốt giữa mọi người. Vì chính khi đó là lúc con đang tuyên xưng Người trước mặt mọi người. Amen. 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 
Mt 28, 1 - 10  

1. Ghi nhớ: 'Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ'(Mt 28, 10)

2. Suy niệm: Tâm trạng của các môn đệ và các bà theo Đức Giêsu rất hoang mang sợ hãi cũng là phải lẽ thôi, vì Thầy mình bị người ta kết án, đánh đòn thì làm sao mà không sợ. Họ sợ vì chưa hiểu hết lời của Chuá Giêsu khi còn sống. Ngài đã 3 lần nói về cuộc khổ nạn, các môn đệ và các bà nghe nhưng vẫn không hiểu gì. Vì thế, khi Đức Giêsu sống lại hiện ra với các bà, Ngài đã trấn an các bà trước: «Chị em đừng sợ» . Trong đời sống của ta cũng vẫn thường hay lo lắng sợ hãi nhiều thứ, bởi vì chúng ta chưa thật sự bám vào Chúa, ta chưa để Chúa có một chỗ đứng trong tâm hồn mình, vì mình còn nhiều bận tâm nhiều suy tính, nhiều mánh khóe ... nếu vậy thì ta luôn mất bình an.

3. Sống Lời Chúa: Hãy phó thác đời mình cho Chuá.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận bình an của Chuá, để từ đó con cũng biết đem sự bình an đó đến cho người khác. Amen.