THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH
Thánh Philipphê Nêri
Ga 15, 26 - 16, 4  

1. Ghi nhớ: "Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu" (Ga 15, 27)

2. Suy niệm: Hôm nay Đức Chuá Giêsu nói rất rõ về các chứng nhân ở trần gian, đó là các tông đồ vì họ là những người sống với Chuá Giêsu ngay từ đầu. Họ là những người có đủ uy tín và loan báo cho người khác tin. Thì hôm nay mỗi người tín hữu ta, đã được lãnh Bí Tích Rửa Tội, qua đó cũng được lãnh nhận  sứ mạng rao giảng và làm chứng, tuy chúng ta không được mắt thấy tai nghe như các tông đồ ngày xưa nhưng chúng ta lại được học hỏi Thánh Kinh, được nghe lời giáo huấn của Giáo Hội. Do đó rao giảng cũng là trách nhiệm, của mỗi người chúng ta trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.

3. Sống Lời Chúa: Chứng ta thiết thực nhất chính là đời sống hàng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho nhận thấy rao giảng là nhu cầu cấp bách mà mỗi người chúng con phải làm. Vì đó là lúc chúng con đang đáp lại lời kêu gọi của Chuá. Amen. 

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH
Thánh Augustinô Cantuariô

Ga 16, 4b - 11  

1. Ghi nhớ: "Khi Người đến Người sẽ chứng minh rằng thế giới sai lầm" (Ga 16, 8)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức giêsu loan báo về việc sai Chuá Thánh Thần đến hướng dẫn, dạy dỗ các tông đồ sau khi Ngài về trời. Và khi Chuá thánh Thần đến thì con người mới nhận ra lỗi lầm của mình. Thật vậy, nhìn lại suốt cuộc đời rao giảng của Chuá Giêsu người ta không những không nghe lời Hằng Sống mà còn chống đối, bắt hại và giết chết Ngài. Sau khi về trời Ngài đã chứng cho con người thấy được lỗi lầm của Ngài vì đã chống đối Ngài. Vậy mỗi người chúng ta khi hành động hãy để Chuá thánh Thần soi sáng và hướng dẫn qua tiếng lương tâm của mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tân theo sự hướng dẫn của Chúa thánh Thần qua bề trên.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con vẫn thường hay mắc phải những sai lầm, là do chúng con tự cao tự đại. Xin cho chúng con nhẫn ra lỗi lầm của mình mà sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Amen. 

THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH
Ga 16, 12 - 15  

1. Ghi nhớ: "Thấy có nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bay giờ anh em không có sức chịu nổi" (Ga 16, 12)

2. Suy niệm: Chuá Thánh Thần luôn là người soi sáng chỉ bảo dạy dỗ cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có Chuá Thánh Thần thì chúng ta không thể hiểu được Lời Chúa, vì khả năng của con người thật là hữu hạn không thể tiếp thu, hiểu được những lời Chuá dạy. Hay nói cách khác là chúng ta bị bất lực trước những thực tại thiêng liêng. Vì vậy trước mặt Chuá mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận mình " chỉ là tạo vật phàm hèn " , là không trước mặt Chuá, để từ đó biết sống khiêm nhường, cần xin ơn Chúa và sự dạy bảo của Người. Nhất là luôn cần đến sự soi sáng, thúc đẩy dìu dắt của Chuá Thánh Thần. Như thế thì mỗi người chúng ta mới có thể hiểu và thực hành Lời Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi công việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ tự mãn để biết sống khiêm tốn đón nhận ơn Chúa thánh Thần thúc đẩy. Amen.

THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH
Ga 16, 16 - 20

1. Ghi nhớ: "Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui" (Ga 16, 20)

2. Suy niệm: Nỗi buồn biến thành niềm vui liệu có được không? Đời sống của Chúa Giêsu chắc chắn đã trải nhiều thăng trầm thật sự, nhưng cuối cùng Ngài đã được vui vẻ trong vinh quang. Đời sống mỗi kitô hữu lắm lúc cứ thấy nỗi buồn vây quanh. Niềm vui có khi xuất hiện thoáng chốc rồi qua nhanh. Con cái Chúa thì gặp toàn chuyện đau buồn còn người đời thì toàn vui sướng. Nhưng rồi sẽ đến ngày mọi sự sẽ bị lật ngược.

Niềm vui mà kitô có được không do thế gian ban tặng nhưng nó thuộc về Thiên Chúa. Niềm vui Chúa ban cho mang tính độc lập với niềm vui trên đời này. Nó không bị thế gian cất đi. Trên đời dù có niềm vui lớn đến đâu thì người ta vẫn còn thấy thiếu, vẫn có chút ám ảnh trong đầu là nó không tồn tại. Niềm vui thật là được sống trong sự hiện diện của Chúa. Chỉ có nơi Chúa niềm vui mới đầy đủ, trọn vẹn, không chút pha trộn hay nhuốm buồn đau.

3. Sống Lời Chúa: Cố gắng nhận ra thánh ý Chúa qua những buồn lo trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết luôn yêu thương con. Xin Chúa cho con hiểu được rằng khi lo buồn xảy đến là một cơ hội để con được lớn lên trong Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH
Ga 16, 20 - 23a

1. Ghi nhớ: " Niềm vui của anh em không ai lấy mất được". (Ga16, 22b)

2. Suy niệm: Khi nhìn ngắm con thơ ra đời người mẹ quên hết những đau đớn mình vừa trải qua. Người kitô cũng đòi hỏi chấp nhận đau khổ với Chúa Kitô mới hy vọng có được niềm vui thật. Khi hiểu được vinh quang Thiên đàng người ta sẽ dễ dàng quên đi những lao nhọc nơi trần thế. Như các thánh tử đạo, vì biết chắc mình được sống đời đời nên các ngài không sợ tù đày hay bắt bớ.

Gieo trong lệ sầu, gặt trong vinh quang đó là xác tín của người biết tin tưởng vào Chúa. Chúng ta sống với Chúa bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy, phải luôn chấp nhận những điều mình không hiểu được. Những đau khổ, hy sinh chúng ta chịu ắt sẽ trở thành vinh phúc mà chúng ta sẽ được hưởng mai sau.

3. Sống Lời Chúa: Phó thác cuộc sống cho sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con chấp nhận những hy sinh trong cuộc sống này để đổi lấy phần vinh phúc mai sau. Amen.

THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH
Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabeth, lễ kính

Lc 1, 39 - 56  

1.Ghi nhớ: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em" (Lc 1, 45).

2. Suy niệm: Kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Hội Thánh muốn cùng với Mẹ mình dâng lời ngợi khen Thiên Chúa trong kinh Ma-nhi-fi-cát. Đức Mẹ đáng được tôn kính đặc biệt, kính mến đặc biệt, vì các nhân đức trọn hảo của Đức Mẹ. Trước hết là đức tin vào Thiên Chúa của Mẹ, đã được bà thánh Isave khen ngợi là 'có phúc'. Kế đến là lời "xin vâng" của Mẹ, thật dịu dàng, khiêm tốn, và đáng được mọi người bắt chước. Lại nữa, lòng biết ơn Chúa của Đức Mẹ, được hát lên trong kinh Magnificat, cũng đáng được chúng ta hoà nhịp cất tiếng hát tạ ơn Chúa. Sau nữa, là lòng thương người của Đức Mẹ, đáng được chúng ta noi theo mà thực hiện việc giúp đỡ anh em mình.

3. Sống lời Chúa: Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin cho chúng con có lòng kính mến Đức Mẹ, xin cho con tập luyện được các nhơn đức của Mẹ, cho con đáng được gọi là con Chúa. Amen