THỨ HAI TUẦN VI TN
Mc 8,11-13

1 Ghi nhớ: " Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?" (Mc 8, 12b)

2 Suy niệm: Đức Giêsu, trong ba năm đi rao giảng, Người trở nên nổi tiếng khắp vùng Palestin và các vùng phụ cận, không phải chỉ nhờ tài giảng thuyết mà còn nhờ những phép lạ người đã làm. Thế mà giờ đây, những người Pharisêu này lại xin một dấu lạ để thử Người.

Có phải họ là những người mù, điếc nên chưa từng nghe, thấy? Không, họ rất bình thường, không khuyết tật và rất khoẻ mạnh. Vậy tại sao họ lại xin Chúa Giêsu một dấu lạ để thử Người ? Phải chăng vì cứng lòng mà họ trở nên mù điếc?

Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh mù, điếc cho nhiều người, mà giờ đây, Người phải thở dài não nuột rồi đành bỏ đi. Ngài đành thúc thủ trước tình trạng mù điếc này.

3 Sống Lời Chúa: Chớ cứng lòng.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con, biết nhìn kỳ công của Ngài. Ngài ơi, xin mở đôi tai, nghe Lời hằng ban sức sống (Epphatha).


THỨ BA TUẦN VI TN
Mc 8, 18-21

1 Ghi nhớ:" Phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê" ( Mc 8, 15b)

2 Suy niệm: Có mắt mà không chịu nhìn, có tai mà không muốn nghe thì có khác gì người mù, người điếc. Có khua chiêng, đánh trống họ cũng chẳng nghe, có thắp đèn cũng chẳng ích gì.

Thế mà nhiều lúc, cố tình hay vô ý, chúng ta lại đặt mình trong hoàn cảnh có tai mà như điếc, có mắt như mù. Vì thế, chúng ta không nhận được những tín hiệu từ bên ngoài, mà chỉ hành động và suy nghĩ theo sự ngộ nhận của mình. Thật là một hiểm hoạ. "Cần phải đề phòng."

3 Sống Lời Chúa: Luôn tỉnh thức và canh chừng.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết con. Xin đừng để những ảo ảnh, những gian trá cuộc đời đánh lừa con.


THỨ TƯ TUẦN VI TN
Mc 8, 22-26

1Ghi nhớ: "Người mù ngước măt lên và..." (Mc 8, 24)

2 Suy niệm: Người mù biết mình mù, để người sáng dẫn đi.
Người mù biết mình mù, nài xin cứu chữa.
Người mù trông cậy vào Chúa, Chúa dẫn đưa,
Người mù mở mắt nhìn, người mù được sáng .
Hỡi những người Pharisêu. Các người muốn thấy ư? Hãy học gương người mù này!
Muốn được Chúa cho thấy, không phải bằng kiêu căng, ngạo mạn, thách thức Chúa, nhưng phải biết khiêm tốn cầu xin và mở mắt ra mà nhìn.

3 Sống Lời Chúa: Cúi đầu trước Nhan Thánh Chúa.

4 Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết rằng con chẳng là gì trước mặt Chúa và xin cho con biết mở to đôi mắt để chiêm ngưỡng mà thán phục những kỳ công do Quyền Năng Chúa tác thành.


THỨ NĂM TUẦN VI TN
Mc 8, 27-33

1Ghi nhớ: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai ?"(Mx 8, 29)

2 Suy niệm: Ai có thể sống gắn bó với một người mà mình không biết rõ về họ ? Có ai đủ kiên nhẫn đi theo một người mà mình không biết người đó dẫn mình đi đâu, trên cuộc lữ hành đầy chông gai, thử thách ?

Kitô hữu là bạn thân, là môn đệ của Chúa Giêsu, là người nguyện sẽ gắn bó cuộc đời với Chúa, để Chúa dẫn đi theo đường lối của Người. Nhưng Người là ai ? Người là Thiên Chúa làm người. Phải, nhưng Thiên Chúa làm người không phải để thống trị bằng quyền lực, nhưng để đồng cảm cộng khổ với con người, để đền thay, chết thế cho con người. Người đưa ta đi về nhà Cha không phải qua con đường thênh thang, bằng phẳng mà là con đường hẹp, đầy chông gai, hiểm trở, để lên núi sọ. Chính tại nơi đó mà ta gặp được sự sống đời đời, gặp được tình yêu bao la của Chúa Cha. Đó là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để về tới bến bình an. Đạo lý này mấy ai thông suốt ? Chả trách nhiều người bỏ cuộc giữa chừng.

3 Sống Lời Chúa: Học biết Chúa.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, để con luôn sống gắn bó và luôn dấn bước theo vết chân Người.


THỨ SÁU TUẦN VI TN
Mc 8,34 - 9,1

1 Ghi nhớ: "Ai muốn cứu lấy mạng sống mình, thì sẽ mất" (Mc 8, 35a)

2 Suy niệm: Anh đã thấy gì trong cuộc sống ? Mọi thứ đều phải trả giá ! từ vật chất đến tinh thần.

Để thành công, phải lao nhọc; để lập gia đình, phải bỏ đời sống độc thân, muốn được yêu, anh phải yêu... Đơn giản, vì đời sống là một cuộc giao hoán. Đó là luật vĩnh hằng. Nếu anh cho đi, anh sẽ nhận nhận lại, cho bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu và không ai sống ngoài quy luật đó: Nếu anh thở ra thật sâu, anh sẽ hít vào thật dài. Nhưng nến anh không thở, anh sẽ chết ! Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Đó là thiên lý. Vậy thì sao bạn cứ khư khư cố giữ mạng sống mình mà mong được sống ?

3 Sống Lời Chúa: Học biết cho đi.

4 Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi, để con có khả năng nhận lại. Xin cho con dám hy sinh đời sống hiện tại để con đổi lấy sự sống mai sau.

THỨ BẢY TUẦN VI TN
Mc 9, 2-13

1 Ghi nhớ:"Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông" (Mc 9,2)

2 Suy niệm: Thiên cơ bất khả lộ. Mọi sự phải được diễn ra đúng thời đúng buổi của nó thì mới thành toàn. Hấp tấp, vội vàng chỉ làm hỏng cơ duyên. Ví như bào thai, phải đợi chín tháng mười ngày mới có thể ra khỏi lòng mẹ, không thể sớm hơn cũng không muộn hơn theo ý mình.

Ai có thể sở hữu tương lai mà không phải chờ đợi ? Có bất ngờ nào mà không cần thời gian để tỏ lộ ? Có ai nghĩ rằng bị khinh chê, vùi dập hôm nay nhưng ngày mai sẽ được vinh quang, cao trọng ? Tất cả là thiên cơ.

3 Sống Lời Chúa: Vững tin vào ngày mai.

4 cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào tương lai tươi sáng mà Chúa đã hứa cho những ai chuyên cần vác thánh giá theo Ngài.