THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9,14-29

1.Ghi nhớ:"Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu thầy có thể? Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin" (Mc 9,22-23).

2.Suy niệm: Lời nói khiển trách của Chúa Giêsu đối với người cha em bé, vừa có tác dụng đòi hỏi niềm tin vừa tỏ bày quyền năng của Chúa. Nhưng rồi Người đã thực hiện sự cứu chữa, điều này nói lên tình thương cứu độ của Chúa. Thiên Chúa thấu suốt những đau khổ đáng thương của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tin vào Người thì người sẽ cứu giúp. Noi gương người cha trong đoạn Tin mừng này, chúng ta hãy mau chạy đến với Chúa khi cuộc sống gặp phải những cảnh khốn khó nguy nan.

3.Sống Lời Chúa: Với những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, tôi không chỉ dùng những phương thế tự nhiên để giải quyết mà còn nhờ ơn Chúa.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Amen. 

THỨ BATUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 30-37

1.Ghi nhớ:Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai lại và nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35).

2.Suy niệm: Trong cuộc sống có thể không biết bao nhiêu lần ta mang tâm trạng như các tông đồ: Ai là người lớn nhất? Ai sẽ là người lãnh đạo? Trả lời cho câu hỏi này thì không gì khác hơn là thể hiện cái tôi đầy tham vọng thống trị. Lời Chúa dạy hôm nay như một nghịch lý: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người". Chúa Kitô đã là người phục vụ, và tất cả chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành người phục vụ: phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn và xã hội.

3.Sống Lời Chúa: Cố gắng sống khiêm nhường phục vụ, càng phục vụ càng giống Chúa Giêsu.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ những hành vi cạnh tranh, ganh tị, so bì, danh vọng và lợi lộc... Để con trở thành những người tôi tớ hết lòng phục vụ Chúa và anh em. Amen.

THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 38-40

1.Ghi nhớ:Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy" (Mc 9,39).

2.Suy niệm: Thấy quan niệm hẹp hòi của các môn đệ, Chúa Giêsu sửa sai liền, "đừng ngăn cấm người ta". Thấy ai làm điều tốt việc tốt thì phải có lòng quảng đại, cởi mở và bác ái để đón nhận. Đừng dựa vào hình thức phe nhóm, hẹp hòi, ích kỷ mà ngăn cản người tốt việc tốt. Nhận ra người khác có tài thì dễ, nhưng chân thành cộng tác thì rất khó. Hãy khuyến khích nhau làm nhiều việc tốt.

3.Sống Lời Chúa: Phải luôn biết cởi mở và quảng đại để có thể đón nhận cái tốt từ thế giới xung quanh.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con biết cộng tác để làm việc chung với nhau để có thể phục vụ Chúa và mọi người ngày càng chân thành và hữu hiệu hơn. Amen.  

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 9, 41-50

1.Ghi nhớ:"Ai làm cớ cho một trong kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn" (Mc 9,42).

2.Suy niệm: Những kẻ bé mọn đây là: trẻ em, người tân tòng, người nguội lạnh, yếu về giáo lý… Những hành vi, lời nói, việc làm của chúng ta, nếu là cớ gây cho họ bị sa sút về lòng đạo, kém đức tin và phạm tội, đều là những gương xấu đáng chịu hình phạt nặng nề như bị cột cối đá mà ném xuống biển. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tránh những gương xấu và gia tăng những gương sáng, để nâng cao đức tin cho mọi người.

3.Sống Lời Chúa: Hãy tập một nhân đức cụ thể để sửa mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con là kitô hữu luôn sống xứng danh là con Chúa và anh em của tất cả mọi người. Amen.

THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,1-12

1.Ghi nhớ:"Sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly" (Mc 10, 9).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đã khẳng định tính cách bền vững của hôn nhân. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một nam một nữ và đã phối hợp thành một tổ ấm mà không gì có thể chia lìa. Chính sự trung tín trong tình yêu hôn nhân là động lực đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng đời sống hôn nhân không thể không có những"vấn đề", và khi có những vấn đề bạn thường ứng phó như thế nào? Có nhớ chạy đến với Chúa để dâng cho Ngài những "vấn đề" ấy không?

3.Sống Lời Chúa: Hoà thuận yêu thương; trên thuận dưới hoà.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho mọi người luôn ý thức rằng: gia đình là trường học đầu tiên, nơi đó con người được học hai tiếng yêu thương. Amen.  

THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,13-16

1.Ghi nhớ:"Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào" (Mc 10,15).

2.Suy niệm: Ngược lại với quan niệm khinh trẻ mà người lớn hay có, Chúa đã đề cao trẻ em như một kiểu mẫu trong việc đón nhận Nước Trời. Vậy thì đâu là cách trẻ em đón nhận? Đó chính là sự đơn sơ, trong sự đơn sơ ấy mà trẻ thơ đón nhận tất cả như một quyền lợi (vì chúng chưa làm được gì cả). Sự đơn sơ đó còn được ẩn chứa ý thức mình yếu kém và lệ thuộc. Vậy sống theo tinh thần trẻ thơ, Chúa muốn ta phải biết sẳn sàng đón nhận ân sủng và tình thương của Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Yêu mến trẻ thơ và sống thơ trẻ.

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin thương soi sáng cho các cha mẹ được biết nhận ra tình yêu thương của Chúa ấp ủ trong các gia đình, để nhờ đó mà dẫn đưa con cái họ đến với Chúa. Amen.