Thứ Hai sau Chúa nhật 8 TN

Mc 10,17-27

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là Đấng giầu có vô cùng, thế mà đã sống làm người trong thân phận người nghèo như chúng con. Chúa là Đấng cao sang quyền quý vô cùng, thế mà đã sống một cuộc đời bình dị nơi làng quê Nagiaret. Chúa đã sống nghèo để nâng cao phẩm giá người nghèo. Chúa đã mang lấy thân phận làm người để chúng con trở thành con Thiên Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cũng biết noi gương Chúa để sống hoà hợp với mọi người trong tình liên đới yêu thương.

Lạy Chúa, người đời thường cho rằng: “Lắm tiền, lắm gạo là tiên trên trời”. Nhưng Lời Chúa lại nhắc nhở chúng con: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước thiên đàng”. Vâng lạy Chúa, đôi khi vì ham tiền mà chúng con đã trở thành những con người tham lam, ích kỷ và hẹp hòi. Vì ham tiền mà chúng con sống thiếu công bình, bác ái với tha nhân. Vì ham tiền mà chúng con boi nhọ thanh danh từ những đồng tiền bất chính. Chúng con đã đánh mất niềm vui của sự tự do khi chúng con đặt đồng tiền làm mục đích đời sống. Chúng con cũng đánh mất hạnh phúc Nước Trời khi chúng con quá quyến luyến với của cải trần gian.

Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Xin giúp chúng con sống thanh thoát với những vật chất mau qua này. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để chúng con biết dùng của cải đời này mà mua lấy bạn hữu Nước Trời, qua những việc lành phúc đức, những hành vi bác ái, chia sẻ với tha nhân. Xin tháo gỡ mọi sự tham lam bất chính nơi tâm hồn chúng con để chúng con thực sự chiếm đoạt được hạnh phúc Nước Trời ngay trong cuộc sống hôm nay. Amen

Thứ Ba sau Chúa nhật 8 TN
Mc 10,28-31

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Vì lòng yêu mến Chúa Cha, Chúa đã bằng lòng mang lấy thân phận con người để cứu độ trần gian. Chúa đã đi vào cuộc đời trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa đã đi trọn con đường vâng phục tôn ý Chúa Cha, nhờ vậy mà hôm nay Chúa đang được hưởng vinh quang bất tận nơi thiên quốc của Chúa Cha.

Lạy Chúa, chúng con cũng muốn đi lại con đường Chúa đã đi. Con đường tuân phục thánh ý Chúa Cha. Con đường từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Con đường của hy sinh. Con đường dấn thân vì lợi ích tha nhân. Nhưng chúng con lại so đo tính toán. Chúng con cũng như thánh Phê-rô, muốn làm một bài toán thật chắc chắn. Chúng con theo Chúa sẽ được gì? Chúng con sợ thiệt thòi. Chúng con sợ hy sinh. Xin Chúa hãy tha thứ những tính toán ích kỷ tầm thường nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết trở nên giống Chúa trong yêu thương phục vụ mọi người một cách quảng đại bao dung. Xin cho chúng con dám đóng đinh cuộc đời mình trong hy sinh, bác ái, trong từ bỏ những thói hư tật xấu để chúng con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi có Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con, và an tâm vững bước trong cuộc đời hôm nay. Amen

Thứ Tư sau Chúa nhật 8 TN
Mc 10,32-45

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ngự đến viếng thăm linh hồn chúng con. Chúng con thật diễm phúc vì được Chúa làm bạn đồng hành với chúng con trong cuộc sống. Xin Mình và Máu Thánh Chúa tưới gội linh hồn chúng con bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim đầy yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, làm người ai cũng mong có kẻ yêu người mến. Ai cũng mong trở thành người có danh có phận giữa đời. Nhưng Chúa ơi, chúng con lại quá đòi hỏi nơi tha nhân. Chúng con đòi được phục vụ. Chúng con đòi quyền lợi. Chúng con thường tham lam ích kỷ. Thế nên, người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Xin giúp chúng con biết sửa đổi cách nghĩ, cách hành động giống như Chúa đã nghĩ và hành động. Xin cho chúng con biết sống vì người khác. Xin giúp chúng con biết tìm niềm vui trong sự khiêm tốn phục vụ mọi người. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: người cao trọng không phải là kẻ có chức có quyền mà là người cống hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân trong bổn phận của mình.

Lạy Chúa, Chúa đã đi bước trước trong tình yêu dâng hiến phục vụ, xin giúp chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để sống hy sinh vì lợi ích của tha nhân. Amen

 

Thứ năm sau Chúa nhật 8 TN
Mc 10,46-52

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con xin mượn lời của anh mù Bar-ti-mê để thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy”. Thấy Chúa đang hiện diện thực sự trong phép Thánh Thể để chúng con tôn kính, tin thờ. Thấy tình thương của Chúa đang bao phủ trên cuộc đời, để chúng con cảm mến tri ân. Thấy tha nhân là hình ảnh của Chúa để chúng con yêu mến phục vụ. Xin đừng để sự tối tăm làm chúng con xa lìa Chúa và anh em.

Lạy Chúa là Đấng quyền năng, xin phá tan những bóng đêm đang che kín địa cầu. Bóng đêm của sự dữ hoành hành. Bóng đêm của sa đoạ và bất công. Bóng đêm khiến lòng người lạnh vắng giá băng. Tình người băng giá. Lòng người mù tối bởi ích kỷ và tham lam. Xin khai mở cho trần gian ánh sáng của yêu thương để xoá tan hận thù. Ánh sáng của chân lý để đẩy lùi những mưu đồ bất chính, những oán giận hờn ghen. Xin mở mắt tâm hồn để chúng con thấy Chúa đang hiện diện nơi tha nhân. Xin giúp chúng con đừng vì sự mù tối của mình mà gây nên đau khổ cho người khác. Xin giúp chúng con biết mang lại ánh sáng yêu thương, ánh sáng công bình, bái ái và tình hiệp nhất cho gia đình và xứ đạo chúng con.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin củng cố đức tin còn yếu kém nơi chúng con. Xin ban cho chúng con lòng tin sắt son vào Chúa để chúng con luôn tín thác và cậy trông trọn vẹn nơi Chúa. Amen

Thứ sáu sau Chúa nhật 8 TN

Mc 11,11-26

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô bờ bến. Chúa đã tác tạo chúng con nên giống Chúa, để được hiệp thông trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa còn trở thành tấm bánh để trở thành Máu Thịt nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa để chúng con cũng biết yêu đời yêu người với tình yêu quảng đại trao ban.

Lạy Chúa là tình yêu. Chúa cũng muốn chúng con trổ sinh hoa trái yêu thương trong đời sống bác ái, vị tha, trong đời sống ngay thẳng thật thà. Xin Chúa thanh tẩy trí lòng chúng con khỏi những thói đời gian tham, lọc lừa, những kiêu căng ích kỷ để chúng con xứng đáng là hoạ ảnh của Chúa giữa thế gian. Xin giúp chúng con biết phản ánh dung nhan hiền lành và khiêm nhường của Chúa qua nếp sống thánh thiện và yêu thương của chúng con. Xin cho nhịp bước chúng con đi luôn để lại cho đời màu xanh của yêu thương và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi để chúng con mãi xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trự và luôn phản ánh nét đẹp của Chúa qua đời sống của chúng con. Amen

Thứ bảy sau Chúa nhật 8 thường niên

Mc 11,27-33

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Với tấm bánh đơn sơ Chúa trở nên của ăn cho linh hồn chúng con. Chúa nâng đỡ và chia sẻ những gánh nặng lo âu cho kiếp người chúng con. Với tấm bánh đơn sơ Chúa còn hoà quyện nên một với chúng con. Xin cho chúng con luôn sống trong sự che chở của Chúa, biết nhìn nhận Chúa là lẽ sống của cuộc đời, biết tín thác trong lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ nhỏ bé để chúng con dễ dàng đón nhận Lời Chúa làm lẽ sống đời chúng con. Xin đừng để sự kiêu căng, tự mãn làm chúng con mất khả năng tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn để nhận ra con người chẳng là chi để chúng con luôn quy phục Chúa là Đấng chúng con phải tôn thờ. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết sống với nhau trong yêu thương tôn trọng. Biết nhìn nhận đúng giá trị của nhau. Biết chia sẻ nâng đỡ nhau thay vì kết án tẩy chay nhau. Biết can đảm loại trừ những thành kiến, đố kỵ, ghen tương làm mất đi tình đoàn kết yêu thương.

Lạy Chúa là Đấng chân thật. Xin dạy chúng con biết sống theo sự thật, biết tôn trọng sự thật, biết bảo vệ sự thật. Vì chỉ có sự thật mới mang lại bình an đích thực cho môi trường sống của chúng con. Amen.

Lm Jos Tạ Duy Tuyền