THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 5, 38 - 42

1. Ghi nhớ : "Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt dền mắt, răng đền răng" (Mt 5,38).

2. Suy niệm: Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kiện toàn luật bác ái: không báo thù trong khi mình bị người khác xúc phạm đó không phải là thái độ của kẻ yếu, mà ngược lại đó chính là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ những người nào rất mạnh mới chế ngự được khuynh hướng trả thù vốn đã nằm sẵn trong lòng mình. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta hãy nhìn ngắm thái độ nhân từ, quảng đại, bao dung và tha thứ của Ngài, để từ đó chúng ta tiếp tục yêu thương và tha thứ cho dù phải hy sinh danh dự, sức khoẻ, tâm tình, của cải và cả đến mạng sống nữa (Ga15,13).

3. Sống Lời Chúa: Hãy sống với nhau bằng luật tình yêu

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì thiệt hại mà con phải trả thù thì xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng:Như thế là con chưa sống theo thánh ý Ngài. Amen

THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 5, 43 - 48

1. Ghi nhớ : "Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 44).

2. Suy niệm: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách đối xử với những kẻ thù ghét mình. Có ba cấp độ: yêu thương, làm ơn, cầu nguyện. Nếu chưa thương kẻ thù được thì ta hãy làm ơn. Nhưng nếu như ta vẫn chưa làm được nữa thì ít nữa là hãy cầu nguyện cho họ. Bởi vì, đây là tấm gương mà Chúa Giêsu đã yêu chúng ta và cuối cùng chết trên thập giá. Vì thế, yêu thương kẻ thù là dấu chỉ con cái của Thiên Chúa. Để được như thế, chúng ta phải cầu nguyện vì đây là dấu chỉ thể hiện lòng tha thứ của mình với người khác, hoà thuận với kẻ thù ghét mình, giúp đỡ họ và còn làm ơn cho họ.

3. Sống Lời Chúa: Sẵn sàng cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình và làm ơn cho họ.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, một con tim đầy tràn yêu thương. Để con biết cảm thông, tha thứ và đem yêu thương đến cho mọi người. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN  
 Mt 6,1 - 6, 16 - 18

1. Ghi nhớ: "Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em" (Mt 6,6).

2. Suy niệm: Đối với những người Do thái, thì việc ăn chay, bố thí, cầu nguyện là một trong những việc hết sức quan trọng. Bởi vì rất nhiều người họ làm như thế là nhằm: để cho người ta tung hô, ca tụng, kính nể... các việc đạo đức của mình. Ngược lại, với Chúa Giêsu thì sao? Ngài dạy các môn đệ khi ăn chay thì hãy khiêm tốn và nghĩ thầm rằng: mình làm cho Cha trên trời vui lòng mà thôi. Cho nên hãy làm cách kín đáo. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải thực thi những việc đó không phải "trước mặt người ta"nhưng là trước mặt Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Đối với tha nhân: bố thí. Đối với Thiên Chúa: cầu nguyện. Đối với bản thân: chay tịnh.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con sa vào cạm bẩy của danh lợi, nhưng xin cho con biết phục vụ mọi người trong yêu thương, khiêm tốn và chân thành với anh em. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN  
 Mt 6, 7 - 15

1. Ghi nhớ : "Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con" (Mt 6,12).

2. Suy niệm: Tâm tình mà mỗi người phải có trong bài Tin Mừng hôm nay là tâm tình xin ơn và tha thứ cho người khác. Vậy khi đọc những lời này, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta, như là một người Cha với đứa con. Đây là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho từng người trong chúng ta. "Xin tha tội cho chúng con..."Mt 6,12). Tha thứ cho anh em là điều kiện tiên quyết để được Thiên Chúa thứ tha, vì vậy khi dâng của lễ: thì phải làm hoà với nhau. Điều này nhắc chúng ta là phải ý thức và thành tâm sám hối mỗi khi tham dự phụng vụ nhất là phụng vụ Thánh Thể để xứng đáng đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày hơn.

3. Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha mỗi ngày với tâm tình sốt sắng và yêu mến.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin, lòng quảng đại để con luôn biết tha thứ cho nhau. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ
 

 Mt 6, 19 - 23

1. Ghi nhớ : "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng" (Mt 6,22).

2. Suy niệm: Để diễn tả giá trị của sự chọn lựa kho tàng là nước trời, Chúa Giêsu dùng hình ảnh con mắt, đèn của thân thể. Điều này cần thiết cho đời sống thân xác thế nào, thì ý hướng tốt lành và trong sáng cũng cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chúng ta y như vậy. Vì thế chúng ta cũng đừng quá quyến luyến và gắn bó với những thực tại trần gian như của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, thú vui, xác thịt... khiến cản trở con đường vào nước trời. Vậy chúng ta hãy cảnh giác tránh mọi đam mê bất chính cũng như những đam mê thái quá, làm cho chúng ta sao lãng và nhất là bất trung với nước trời.

3. Sống Lời Chúa: Tập cho mình có lương tâm trong sáng bằng cách nghe và đọc lời Chúa mỗi ngày.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thắp sáng lên trong tâm hồn con ngọn lửa nồng nàn của tình yêu Chúa. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 6, 24 - 34

1. Ghi nhớ : "Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6,34).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng về những nhu cầu của cuộc sống thân xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ... ). Tất cả những thứ cần ấy Chúa đã lo cho chúng ta vì Người là Đấng tốt lành và biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta. Người lại là Cha của chúng ta nên không để cho chúng ta phải thiếu thốn. Noi gương Chúa Giêsu, ta cần phải trông cậy vào sự quan phòng của Ngài. Đồng thời nghèo của cải vật chất khiến bạn nên giống Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: "... đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ"(Pl2,7) và tinh thần nghèo khó theo gương mẫu của Đức Maria.

3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào Chúa Quang phòng.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con mãi lo tính toán cho tương lai mà quên đi mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin cho con can đảm sống giây phút hiện tại với Chúa, với anh em và với chính con. Amen.