THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 
Mt 5, 38 - 42

1. Ghi nhớ: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa" (Mt 5, 39).

2. Suy niệm: Con người thường đối xử với nhau theo kiểu " ơn trả, óan đền " . Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ được suy gẫm tinh thần tha thứ, bác ái. Theo Đức Giêsu tinh thần tha thứ phải đi đôi với yêu thương. Vì chính Đức Giêsu là mẫu gương quảng đại tha thứ cho chính kẻ thù đã bách hại mình. Nhân bài tin Mừng hôm nay Chúa cũng dạy cho các Tông Đồ hãy sống bác ái với chính kẻ thù như chính Ngài đã từng là mẫu gương cho lời dạy của mình. Cũng thế để thăng tiến trên con đường nhân đức, bác ái yêu thương và tha thứ, thì mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn và sống theo mẫu gương của Thầy Giêsu, Người Thầy đầy yêu thương và bác ái.

3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ và yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân như chính Chúa đã từng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Amen

THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 5, 43 - 48  

1. Ghi nhớ: "Vậy anh em hãy nên hòan thiện như Cha Trên Trời là Đấng hòan thiện" (Mt 5, 47).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy là người Kitô hữu thì phải sống luật bác ái xa hơn người bình thường. Như đối với kẻ thù không chỉ tha thứ mà còn phải yêu thương họ. Cạnh đó, Đức Giêsu lại chỉ cho chúng ta sống tốt hơn, hoàn thiện hơn bằng cách sống theo mẫu gương của Chúa Cha, vì Ngài là Đấng hòan thiện. Điều đó cũng nhắc nhủ chúng ta, đòi hỏi chúng ta biết chiêm ngắm, suy niệm thực hành theo mẫu gương tốt lành của Chúa Giêsu qua lời Người nói và qua việc Người làm thì mỗi ngày chúng ta cũng được nên hoàn thiện như chính Chúa vậy.

3. Sống lời Chúa: Sống và hành động theo Ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Người mỗi ngày, để hầu con được trở nên giống Chúa hơn trong cuộc sống. Amen

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 6, 1 - 6. 16 - 18  

1. Ghi nhớ: "Còn anh em khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm" (Mt 6, 3).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ ăn chay bố thí chớ khua chiến đánh trống như bọn đạo đức giả. Họ chỉ làm nhăm mục đích quảng bá, và cho người ta biết mình là người đạo đức, là người tốt, người thánh thiện. Hay nói đúng ra làm như thế giống hình thức quảng cáo hơn là làm việc bái ái yêu thương. Cho nên Chúa đã dạy mỗi người chúng ta khi bố thí không những không rao, mà phải làm một cách âm thầm, nghĩa làm tay phải thì không để tay trái biết. Còn làm việc bác ái thì hãy xem đó là một bổn phận chuyển đến người khác, vì mọi của cải trên trần gian đều là của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy làm việc bằng con tim biết yêu mến.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi lần thi hành việc bác ái, là mỗi lần chúng con thể hiện lòng yêu thương đối với Chúa. Để chúng con có thể làm âm thầm mà không khua chiên đánh trống. Amen

THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 6, 7 - 15  

1. Ghi nhớ: "Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngọai; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời" (Mt 6, 7).

2. Suy niệm: Cầu nguyện là tâm sự cùng Chúa, hay nói cách đơn giản hơn là cùng chuyện vãn với Chúa. Nhưng cho dù định nghĩa như thế nào đi nữa thì cầu nguyện sao cho thể hiện được tâm tình của người con dâng lên cha, nhất là những lời nói đó lại hợp với ý Cha mình, chứ không phải là những lời nói nhiều. Vì thế lời nguyện đẹp nhất để dâng lên Cha chính là công thức cầu nguyện được Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là kinh Lạy Cha. Ngày hôm nay, chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy cho biết công thức cầu nguyện, thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy biết áp dụng khi cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình đẹp lòng Ngài

3. Sống lời Chúa: Hãy đọc kinh Lạy Cha trước mỗi công việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết dùng miệng luỡi mình để ca ngợi, cầu xin để những lời con cầu nguyện luôn đẹp lòng Ngài. Amen

THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 6, 19 - 23  

1. Ghi nhớ: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng đưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khóet vách và lấy đi" (Mt 6, 19).

2. Suy niệm: Những cái mà ngày nay con người hay tìm kiếm nhất đó là tiền bạc, của cải, danh vọng, địa vị ... là những thứ " nay còn mai mất " . Nhưng nó lại chi phối vào cuộc sống con người rất nhiều. Vì thế, Chúa đã dạy chúng ta: tiền bạc, của cả, quyền lực chỉ là thứ tạm bợ hay nó chỉ như một phương tiện cho cuộc sống hiện tại, chứ nó không là cùng đích của đời sống. Mà lý tưởng của người Kitô hữu là hạnh phúc Thiên đàng mới là vĩnh cữu, vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác với những thứ cám dỗ trần gian chóng qua đó, vì chính nó làm cho chúng ta sao lãng và nhất là bất trung với Nước Trời.

3. Sống lời Chúa: Hãy lo tìm kiếm Nước Trời vĩnh cữu.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết xử dụng của cải trần gian như một phương tiện sống chứ không phải là cùng đích của cuộc đời. Nước Trời mới là gia tài vĩnh cữu. Amen

THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
 Mt 6, 24 - 34  

1. Ghi nhớ: "Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" Mt 6, 33).

2. Suy niệm: Lòng tham và danh vọng của con người quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề làm sao có nhiều của cải, địa vị cao sang, gia đình sung túc ... . Chúa Giêsu chỉ dạy cho con người biết vươn mình lên cao hơn, biết thoát khỏi cái não trạng tầm thường bám níu vào vật chất và những chuyện hư vô. " Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa " . Tìm kiếm Nước Thiên Chúa không phải là việc làm như bao nhiêu việc làm khác, nhưng đây là việc làm chính yếu, ưu tiên và không được trì hoãn. Tìm kiếm đức công chính của Thiên Chúa : là biết lo lắng làm sao cho mình có một lối sống ngay chính trước mặt Chúa. Để được như vậy, mỗi người hãy biết sửa đổi, thánh hóa bản thân để được nên thánh mỗi ngày.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống thánh giữa đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những gì có thể làm con lạc hướng trên đường về Quê Trời và có nguy cơ làm con xa cách Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời con. Amen.