THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo

 Mt 17, 22- 27

1. Ghi nhớ: "Anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh" (Mt 17, 27)

2. Suy niệm: Theo luật của người Do thái mỗi năm người dân phải chu toàn việc đóng thuế thân. Số tiền đó sẽ sử dụng trong việc bảo quản và sửa chửa đền thờ. Chúa Giêsu và các Tông đồ lẽ ra không cần phải chu toàn bổn phận này. Dù vậy, vì để làm gương tốt Chúa và các ngài vẫn phải chu toàn. Có những điều theo lý không cần phải làm nhưng vì để làm gương tốt ta vẫn phải làm. Đồng thời, có những điều được làm nhưng vì để tránh làm gương xấu ta cũng không nên làm.

3. Sống lời Chúa: Làm gương tốt cho nhau.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì thương con nên Chúa đã đón nhận tất cả những gì của thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã làm gương tốt cho con thì xin cho con cũng biết làm gương tốt cho anh chị em con. Amen.

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Clara, trinh nữ
Mt 18, 1 - 5, 10, 12 - 14

1. Ghi nhớ : "Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời" (Mt 18, 4)

2. Suy niệm: Một trong những thành phần được Chúa Giêsu quan tâm đến là các em nhỏ. Vì các em thường bị coi thường và khinh rẻ. Bởi các em chưa làm được gì. Chính vì chưa làm được gì nên các em buộc phải cậy dựa vào người lớn. Cũng chính ở điểm này Chúa Giêsu cũng muốn ta noi gương trong cung cách sống với Chúa.

3. Sống lời Chúa: Tín thác trọn vẹn đời ta cho Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tín thác trọn vẹn đời con cho Chúa như các em nhỏ. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 18 , 15- 20

1. Ghi nhớ: "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt 18, 20)

2. Suy niệm: Hôm nay Chúa dạy ta về sức mạnh của sự đoàn kết. Đoàn kết với nhau trong cùng một đức tin. Đoàn kết để cùng nhau cầu nguyện như dâng Thánh lễ, lần chuỗi, đọc kinh hôm, kinh mai hay làm việc bác ái. Những lúc đó ta tin rằng Chúa Giêsu đang hiện diện cùng làm và nhất là hổ trợ rất nhiều cho ta. Để được như thế mỗi người cần nên biết từ bỏ những ý riêng của mình.

3. Sống Lời Chúa: Đoàn kết là sống chia rẻ là chết.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tin rằng khi con biết đoàn kết cùng nhau làm bất cứ điều gì nhân danh Chúa, thì sẽ có Ngài ở giữa để chúc lành và ban ơn cho. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 18 , 21- 19, 1

1. Ghi nhớ: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18, 22)

2. Suy niệm: Tha thứ là một trong những biểu hiện của tình thương. Có thật sự thương nhau thì ta sẽ cảm thấy sự tha thứ cho nhau rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Không biết bao nhiêu lần ta phạm tội xúc phạm đến Chúa và anh chị em nhưng vì thương nên Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho ta. Giống như ông vua đã tha cho người mắc nợ ông mười ngàn nén vàng. Chúa mời gọi ta cũng hãy biết tha thứ cho anh chị em mình như thế.

3. Sống Lời Chúa: Yêu thương thật sự là biết tha thứ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, bao nhiêu lần con đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em là bấy nhiêu lần con được Chúa tha thứ tất cả. Xin cho con cảm nhận điều đó nhiều hơn nữa. Để rồi con cũng biết sống như thế với anh chị em con. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Maximilian Kolbe

 Mt 19, 3 - 12  

1. Ghi nhớ: "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19, 2)

2. Suy niệm: Một trong những điều kiện quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình là hai người sống chung thuỷ với nhau cho đến trọn đời. Ai ai cũng ủng hộ sự bền vững của tình yêu vợ chồng. Cách riêng Giáo hội công giáo vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của các con cái mình nên không cho phép ly dị dưới bất cứ hình thức nào. Bởi lẽ nếu cho phép ly dị thì bao nhiêu hậu quả tai hại sẽ kéo theo. Nhất là những đứa con đáng thương sẽ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu mất tình thương của cha hay mẹ. Vì tương lai của con mình ta hãy cố gắng sống chung thuỷ với nhau trong bậc sống gia đình.

3. Sống Lời Chúa: Sống chung tình

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và muốn cho họ sống có đôi bạn, xin cho những ai đang sống trong bậc sống gia đình biết sống chung thuỷ với nhau. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 Lc 1, 39 - 56

1. Ghi nhớ: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc" (Lc 1, 42)

2. Suy niệm: Được hồn xác lên trời là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Mẹ. Đức Mẹ là người đầu tiên được ơn cao trọng này. Quả thật, không chỉ Mẹ là người có phúc hơn mọi phụ nữ (như lời Bà Isave đã ca ngợi) mà Mẹ là người có phúc nhất trong cả nhân loại. Tuy nhiên, không phải tự nhiên Mẹ được vậy mà vì Mẹ đã trọn đời sống và làm theo thánh ý Chúa Cha. Như thế, mỗi người ta cũng được phúc như Mẹ nếu như ta biết sống như Mẹ đã sống.

3. Sống lời Chúa: Tìm hạnh phúc nơi Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ khi con được sống cả hồn lẫn xác nơi Chúa thì lúc ấy con mới thật sự được hạnh phúc. Xin cho con hằng ngày noi gương Đức Mẹ là sống và làm theo thánh ý Chúa. Amen.