THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
 Mt 13, 31 - 35   

1. Ghi nhớ: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình" (Mt 13, 31b)

2. Suy niệm: Một nhà tu đức đã khuyên "hãy làm những việc tầm thường một cách phi thường". Nghĩa là cho dù việc làm có bé nhỏ cách mấy mà ta đặt vào đấy tất cả tâm hồn thì nó sẽ có hiệu quả to lớn. Nước Trời cũng được ví như hạt cải bé nhỏ nhưng có sức mạnh to lớn. Sức mạnh ấy chính là tình yêu Chúa và yêu thương nhau. Từng việc làm của ta dù kín đáo và nhỏ bé cách mấy nhưng nó sẽ có giá trị làm cho Nước Trời lớn dần nếu ta làm với tất cả tình yêu.

3. Sống lời Chúa: Làm những việc tầm thường một cách phi thường.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho biết cộng tác với Chúa để làm cho Nước Trời được lớn dần từ những việc làm âm thầm và bé nhỏ của con. Amen.

THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
 Mt 13, 35 - 43

1. Ghi nhớ: "Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời" (Mt 13, 37)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng. Con cái Nước Trời chính là những hạt giống tốt Chúa gieo xuống mảnh ruộng của Người. Hạt giống tốt sẽ lớn lên theo ngày tháng. Cùng với sự lớn lên của hạt giống tốt ấy cũng có cỏ lùng là con cái của sự dữ do ma quỷ gieo vào. Trong tâm hồn của mỗi người ta cũng luôn có mầm sống của hạt giống tốt và mầm sống của cỏ lùng. Mầm sống của hạt giống tốt là những việc lành phước đức, hy sinh hãm mình. Mầm sống của hạt giống tốt càng mạnh thì mầm sống của cỏ lùng sẽ càng yếu đi.

3. Sống lời Chúa: Gia tăng làm việc lành phước đức và hy sinh hãm mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, mầm sống của hạt giống tốt đã có sẵn trong tâm hồn con. Xin cho con biết tận dụng để làm cho mầm sống ấy được mỗi ngày mỗi lớn lên trong tâm hồn con. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Thánh Matta
 Mt 13, 44 - 46   

1. Ghi nhớ: "Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy" (Mt 13, 46).

2. Suy niệm: Nếu biết chắc được khu đất nào đó nằm trong khu quy hoạch người ta sẽ dám bán tất cả những gì mình có để mua. Mặc dù với cái nhìn đức tin khu đất đó ngày nào đó cũng tiêu tan. Chúa Giêsu ví Nước Trời như viên ngọc quý được một thương gia dám bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc quý ấy. Thực ra, Nước Trời còn quý hơn trăm vạn lần viên ngọc quý này. Bởi lẽ, Nước Trời tồn tại mãi mãi và không bao giờ hư mất.

3. Sống lời Chúa: Dám hy sinh những gì không phù hợp với Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dám từ bỏ những gì không phù hợp với những giá trị của Nước Trời. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Mt 13, 47 - 53

1. Ghi nhớ: "Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính" (Mt 13, 49)

2. Suy niệm: Theo giáo lý ta được học thì đến ngày tận thế sẽ còn hai tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là hoả ngục. Chắc chắn Chúa luôn muốn các con cái mình được sống hạnh phúc trong tình trạng thiên đàng. Tuy nhiên, Chúa vẫn để cho ta tự do lựa chọn mà không hề ép buộc. Do đó, được vào thiên đàng hay phải vào hoả ngục phần lớn tuỳ thuộc vào cách sống đạo của mỗi người khi sống trên trần gian này.

3. Sống lời Chúa: Chuẩn bị vào thiên đàng ngay trần gian này.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con sống thế nào để đến ngày tận thế con sẽ được các thiên thần dẫn vào thiên đàng hưởng hạnh phúc bên Chúa. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Thánh Inhaxiô
 Mt 13, 54 - 58  

1. Ghi nhớ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13, 57b)

2. Suy niệm: Vì yêu thương con người mà Chúa Giêsu chấp nhận thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Như thế, Người cũng được sinh ra, lớn lên và có quê hương như bao người khác. Những người cùng quê hương với Chúa tưởng rằng họ biết nhiều nên đã có cái nhìn ác cảm về Người. Cái nhìn đó xuất phát từ quan niệm "bụt nhà không thiêng". Quan trọng là thực chất của mỗi con người chứ không thể theo quan niệm ấy.

3. Sống lời Chúa: Luôn có cái nhìn mới về người khác.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc con cũng có cái nhìn những người thân quen như những người cùng quê với Chúa. Xin cho con luôn có cái nhìn mới về anh chị em con.Amen

THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Thánh Anphongsô Maria
 Mt 14, 1 - 12  

1. Ghi nhớ:"Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan" (Mt 14, 10)

2. Suy niệm: Thánh Gioan Tẩy giả là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ngài còn đóng vai trò của vị ngôn sứ. Ngôn sứ là người nói lời Chúa một cách thành thật và thẳng thắn. Trong Cựu ước ngôn sứ Nathan đã đóng vai trò này khi đến góp ý cho vua Đavit. Hôm nay, Thánh Gioan cũng đến chỉ cho vua Hêrôđê thấy việc làm sai trái của mình. Bởi vì vua đã lấy vợ của anh mình. Thế nhưng chỉ vì sợ mất danh dự nên ông đã hạ lệnh giết chết thánh nhân. Thật là điều hết sức đáng tiếc.

3. Sống lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận những lời chỉ dẫn của những người có trách nhiệm trong Giáo hội.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ vì muốn con trở thành người tốt nên Chúa mới sửa dạy, xin cho con thật sự biết khiêm tốn đón nhận những lời chỉ dạy của Chúa qua những người có trách nhiệm trong Giáo hội. Amen.