THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lc 1, 39-56

1. Ghi nhớ: " Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em " (Lc 1,45).

2. Suy niệm: Mẹ Maria là mô hình và là kiểu mẫu cho đời sống đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Mẹ đã để Chúa tự do hành động trong Mẹ, không suy tính, không nghi ngờ, và hoàn toàn phó thác. Chúng ta đang theo Chúa nhưng thử hỏi chúng ta đã tin yêu Ngài ở mức độ nào? Trong những hoàn cảnh trái ý, cơ cực và tủi nhục vì Danh Chúa ta có còn tin vào Chúa không? Ta hãy xét mình và kiểm chứng đức tin của ta vào Chúa hằng ngày. Với Mẹ Maria, một lần " Xin vâng " là mãi mãi trung thành, mãi mãi thuộc về Chúa và để Chúa tự do hành động trong Mẹ. Vậy ta hãy noi gương Mẹ mà " ký thác đường đời cho Chúa, vì chính Người sẽ ra tay " .

3. Sống Lời Chúa: Đón nhận mọi biến cố xảy ra trong đời với niềm tin yêu và cảm tạ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết noi gương Mẹ. để con hằng thuận theo ý Chúa và vui lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong đời sống của con với tâm hồn tri ân và cảm tạ luôn mãi. Amen.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Thánh Stêphanô Hungari
Mt 19, 23-30

1. Ghi nhớ: " Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được " (Mt 19,26b).

2. Suy niệm: Các môn đệ hốt hỏang vì vừa phải từ bỏ quyền cưới vợ sinh con, vừa phải từ bỏ của cải. Sự hốt hỏang nay biểu lộ khi các ông hỏi " Thế thì ai có thể được cứu". Chúng ta thấy hốt hỏang vì các ngài chỉ nhìn vào sức riêng của con người nên cảm thấy bất lực. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu như làm sáng to cho mọi khó khăn mà con người cho là không thể làm đươ. Mặc dù công việc có khó khăn đến đâu đi nữa " đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được " , nghĩa là Thiên Chúa có thể khiến cho những gì xem ra bất khả trước mắt con người, được trở nên hiện thực. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy vững tin, phó thác vào quyên năng và sự quan phòng của Thiên Chúa

3. Sống Lời Chúa : Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống khiêm nhường, để con luôn biết sống phó thác vào quyền năng và tình yêu Ngài . Amen.

THỨ  TƯ SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN      
Mt 20, 1-16

1. Ghi nhớ: "Ông bảo họ: " cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho " (Mt 20,7).

2. Suy niệm: Thiên Chúa yêu thương luôn mong muốn cho con người được ơn cứu độ. Vì thế, Ngài không ngừng mời gọi con người và tác động lên ý chí và con tim của họ thao thức tìm kiếm Thiên Chúa. Giáo hội của Chúa là cánh tay nối dài sự cứu độ cho mọi người. Vì thế, Giáo hội luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai muốn trở thành con cái của Chúa và muốn " làm vườn nho cho Chúa " . Đối với Chúa, không bao giờ là quá trễ cho bất cứ một cố gắng nào của con người nhằm biến đổi mình hay đi tìm chân lý. Do đó người tông đồ khi phục vụ tha nhân cần có tấm lòng yêu thương rộng mở và quan tâm đến hòan cảnh của từng người.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành trong công việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được trái tim rộng mở để con luôn biết hành xử cách quảng đại với tha nhân, và như thế, con sẽ nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Amen.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Mt 22, 1-14

1. Ghi nhớ: "Nhà vua bảo đầy tớ: " Tiệc đã sẵn sàng rồi, mànhững kẻ được mời lại không xứng đáng " (Mt 22,8).

2. Suy niệm: Chúa luôn tha thiết kêu mời mọi người đến với bàn tiệc Nước Trời, nhưng con người không để ý tới hay khước từ những lời mời gọi ấy, vì những quyến rũ trần gian đã lôi kéo và chinh phục lòng họ. Những kẻ không xứng đáng dự tiệc trong Nước Chúa là những người ham mê của cải trần gian, thích danh vọng, ích kỷ, kiêu căng, biếng trễ, dị đoan, dâm ô .... . Như thế thì họ là những người " không xứng đáng " với Nước Trời. Qua hình ảnh bài dụ ngôn chúng ta hãy luôn sẳng sàng thức tỉnh và sống trung thành với niềm tin của mình.

3. Sống Lời Chúa: Giữ mình khỏi những dính bén trần tục

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hăng hái trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày và luôn khao khát tới ngày được vào dự tiệc cưới ở Nước Trời. Amen.

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Thánh Gioan Êuđê

Mt 22,34-40

1. Ghi nhớ: "Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy." (Mt 22, 40)

2. Suy niệm: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn cũng như yêu anh chị em như chính mình là hai điều răn quan trọng nhất của người kitô hữu. Hai mặt của một bàn tay gắn chặt thế nào thì hai điều răn này cũng gắn chặt nhau như thế. Một đứa con thật sự hiếu thảo không thể chỉ kính trọng cha mẹ mà không thương yêu anh chị em của mình.

3. Sống lời Chúa: Yêu Chúa thật lòng thể hiện qua việc yêu mến chị em.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả con đều là con Chúa. Chúa muốn con vừa yêu mến Chúa vừa yêu mến nhau. Xin cho con nhớ rằng Chúa chỉ vui lòng khi thấy con thật sự yêu thương nhau. Amen.

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Thánh Bernarđô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh
Mt 23, 1-12

1. Ghi nhớ: "Anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô" (Mt 23,10).

2. Suy niệm: Phục vụ thường được hiểu và được coi là việc làm thấp hèn, việc làm của những kẻ làm tôi tớ trong nhà. Nhưng trong Đức Kitô, việc phục vụ mang một ý nghĩa mới và cao trọng. Đây là hành vi của việc tái tạo, cứu sống và chữa lành. Cũng như Đức Giêsu đã nói: " Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người " (Mt 20,28). Như vậy, ai càng biết phục vụ anh em mình trong sự kính trọng và yêu thương thì càng nên giống Đức Giêsu Kitô. Hãy noi theo gương Chúa Giêsu để luôn biết sống yêu thương và phục vụ. Có biết bao nhiêu vị đại thánh đã nghe và làm theo gương yêu thương phục vụ của Đức Giêsu. Họ đã biết hy sinh và hiến trọn thân mình để phục vụ anh em đồng loại của mình. Đó là gương của Đức Maria, của thánh Phanxicô khó khăn, của Mẹ Têrêsa Caculta ....

3. Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy làm một việc gì tốt cho anh em mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con hiểu rõ giá trị cao quý của việc phục vụ và đời sống phục vụ tha nhân để con không bao giờ từ chối tìm đến với những người đang cần sự trợ giúp của con. Amen.