THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 23, 13 - 22

1. Ghi nhớ: Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! (Mt 23, 16)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu là Đấng đến sửa lại mọi sự cho đẹp lòng Chúa Cha. Ngài thấy những kẻ lãnh đạo tôn giáo Do Thái là các kinh sư sống giả dối làm cho dân chúng khổ sở thì Ngài không làm ngơ được.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài chỉ ra 3 sai lỗi của họ:

- Thứ nhất là khóa cửa Nước Trời không cho người khác vào. Người ta muốn giữ luật Chúa nhưng họ bày đặt ra thêm chi li làm cho dân chúng không tài nào giữ nổi. Người ta muốn làm theo Chúa Giêsu thì họ lại ngăn cản, bắt bớ, nhất là thời Hội Thánh sơ khai. Họ là những Rabbi, họ đã không vào Nước Trời mà còn ngăn cản người khác vào. Thật đáng tội.

- Thứ hai: Họ rủ người khác theo đạo nhưng họ không làm gương sáng trong việc giữ luật.

- Thứ ba: Họ mù quáng lấy điều phụ làm điều chính và ngược lại.

Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta không giữ đạo theo kiểu của các luật sĩ nhưng có nhiều lúc chúng ta hãy tự xét đời sống đạo của mình xem đã nêu gương sáng cho người khác về lòng đạo đức và bác ái hay chưa, có coi Chúa là trên hết và tuân giữ luật Chúa với lòng hiếu thảo chân thành để làm sáng danh Chúa và đem lại ích lợi cho phần rỗi của anh em mình hay chưa?

3. Sống Lời Chúa: giữ luật Chúa chân thành vì nhận ra tình thương vô cùng của ngài.

4. Cầu nguyện:lạy Chúa, nhiều lúc chúng con lãnh nhiệm vụ dạy đức tin cho tha nhân mà chúng con lại thiếu lòng mến Chúa, xin Chúa ban thêm lòng tin cậy mến cho chúng con.

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh nữ Mônica
Mt 23, 23 - 26

1. Ghi nhớ: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người ... bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.(Mt 23, 23-26)

2. Suy niệm: Ngày xưa người Pharisêu quan tâm đến nguồn lợi vật chất hơn là ý của việc nộp thuế. Lẽ ra, họ phải nhấn mạnh việc nộp thuế là để tỏ lòng biết ơn Chúa đã ban cho đất đai màu mỡ và cho hoa màu tươi tốt, cần nhấn mạnh tấm lòng hơn là tiền bạc. Từ tấm lòng kính mến Chúa đó mà dân sẵn sàng nộp thuế lo cho đền thờ và việc tế lễ Thiên Chúa của mình. Họ chỉ biết vị luật, lạm dụng lòng tốt của dân chúng mà thu vén cho mình. Vì thế, họ đáng bị khiển trách.

Ngày hôm nay, chúng ta đã biết rõ lời khiển trách của Chúa Giêsu rồi thì hãy cố gắng đừng vướng vào tật xấu và lỗi lầm của người Pharisêu, đừng vị luật, đừng làm lấy có, làm vì thói quen, nhưng hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và anh em.

3. Sống Lời Chúa: giữ cốt lõi của lề luật là công bằng, trung tín với Chúa luôn.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Chúa và ra sức thi hành lề luật với lòng biết ơn và kính sợ Chúa.

THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Augustinô, giám mục
Mt 23, 27 - 32

1. Ghi nhớ: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ." (Mt 23, 30 )

2. Suy niệm: Sứ mạng của các tiên tri là nói thẳng, nói thật, chỉ ra những sai lầm của dân Chúa để họ trở về nẻo chính đường ngay. Nhưng lời thật thì mất lòng. Vì vậy, các tiên tri thường bị bắt bớ, bách hại. Dù dân chúng coi các tiên tri là người của Chúa nhưng giới lãnh đạo thường cảm thấy khó chịu về các ngài, nhất là những tay lãnh đạo sợ mất quyền lợi vật chất, mất chức, mất sự ủng hộ của dân thì càng sợ và muốn thủ tiêu các sứ giả của Chúa hơn.

Chính giới Pharisêu và Sađốc xây mồ mả cho các ngôn sứ, xem ra để yên lòng dân, để dân chúng tin tưởng, ca tụng và ủng hộ cho chiếc ghế của mình vững chắc, sang trọng hơn chứ chẳng phải vì lòng kính mến Chúa, vì thương mến các tiên tri, vì muốn sửa đổi tận căn lối sống của mình. Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn của họ nên Ngài trách họ về việc xây mộ.

Xây mộ: là bên ngoài tỏ ra quý mến Lời Chúa qua các tiên tri nhưng bên trong thì ngược lại, bằng chứng là họ ghét Chúa Giêsu, bịt tai trước những lời giảng của Chúa Giêsu và âm mưu tìm cách loại trừ sự hiện diện của Người, ảnh hưởng của Người đối với dân chúng.

Hôm nay, mỗi người chúng ta có giống pharisêu không? Chúng ta có muốn thay đổi tận căn tâm hồn mình hay chỉ mới thay đổi những cái râu ria bên ngoài còn lời Chúa vẫn để ngoài tai.

4. Cầu nguyện: xin Chúa cho chúng con sống thành thật với chính mình, luôn thống nhát giữa cái bên ngoài và bên trong như Chúa đã dạy.

3. Sống Lời Chúa: Thành tâm nhận ra những sai sót của mình và sống ngày một đẹp lòng Chúa hơn.

THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Mc 6, 17 - 29

1.Ghi nhớ: "Vua Hêrôđê biết ông Gioan là người công chính và thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở cho ông" (Mc 6,20).

2.Suy niệm: Lý do mà Hêrôđê giết Gioan Tẩy Giả vì ông dám nói lên sự thật, theo đúng chức năng ngôn sứ của mình. Bị trảm quyết, một kết thúc bi đát dành cho một chứng nhân Nước Trời. Cái chết của Gioan có nhiều nét tiên báo về cái chết của Chúa Giêsu, vị ngôn sứ tiêu biểu: Chết do can đảm sống sứ mạng của mình, chết do ác tâm của con người, chết trong sự thương tiếc của các môn đệ. Người tông đồ cũng được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô, mà làm chứng là sẳn sàng hy sinh mạng sống vì yêu và vì Tin mừng.

3.Sống Lời Chúa: Can đảm sống chết vì Tin Mừng Đức Kitô!

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con đủ can đảm sống theo lời Chúa dạy, giữa một xã hội xa lạ với Tin Mừng. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 25, 1 - 13

1. Ghi nhớ: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25, 13)

2. Suy niệm: Mỗi người được Rửa Tội là một cây đèn sáng, chúng ta giữ cho đèn của mình luôn có đủ dầu để cháy sáng cho đến ngày chàng rễ là Chúa Kitô đến rước chúng ta vào Nước Trời.

Dầu đó là ơn Chúa ban qua các Bí Tích, ai năng lãnh nhận các Bí Tích thì được dầu dự trữ cho đèn mình luôn cháy sáng.

Dầu đó là sự cố gắng giữ các giới răn, thực thi bác ái đối với anh em. Tấm lòng chúng ta cởi mở với anh em bao nhiêu, lòng chúng ta hướng về Chúa nhiều hay ít mà chúng ta nhận được dầu chảy vào lòng ta nhiều hay ít.

Nếu chúng ta chịu khó thực thi Lời Chúa dạy, lập công phúc với anh em thì không bao giờ thiếu dầu.

Như vậy, chàng rễ đến bất cứ lúc nào chúng ta cũng không hạnh phúc, vì bảo đảm sẽ được vào Nước Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Năng lãnh các Bí Tích và làm việc bác ái để đèn tin mến Chúa luôn cháy sáng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa khi lãnh ngọn đèn trong lúc rửa tội. Chúng con sẽ cố gắng làm việc lành để giữ ngọn đèn luôn cháy sáng cho đến ngày gặp Chúa.

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 25, 14 - 30

1. Ghi nhớ: Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.(Mt 25,16)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu có lần đã nói: Ta đã đem lửa xuống và những mong ước lửa đó cháy lên.

Ơn Chúa, tình thương của Chúa gieo vào lòng chúng ta, chúng ta hãy lo phát triển lên. Chúng ta hãy sống yêu mến Chúa ngày một hơn, để từ chúng ta, lửa tình yêu Chúa được truyền sang người xung quanh và họ cũng được biết Chúa.

Ơn cứu chuộc của Chúa cho chúng ta không phải để chôn giấu nhưng hãy cao rao cho người xung quanh biết tin vui này mà cùng vui mừng trong niềm hy vọng phục sinh với chúng ta.

Chúa không keo kiệt, khó khăn với chúng ta như kẻ lãnh một nén trong dụ ngôn nghĩ, nhưng Ngài muốn chúng ta được trưởng thành, biết sử dụng khả năng Chúa ban mà sinh ích lợi cho mình và tha nhân.

Ðó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện cho Ngài khi Ngài không hiện diện hữu hình ở trần gian. Ngài muốn chúng ta là hiện thân của Ngài trước mặt người khác. Vậy chúng ta hãy sống xứng đáng để làm chứng cho Chúa giữa trần gian.

3. Sống Lời Chúa: Biết dùng hết khả năng để phục vụ tha nhân.

4. Cầu nguyện: Chúa cho mọi người đều có khả năng không nhiều thì ít. Nhưng có người không lo phát triển khả năng, có khi so sánh muốn giống người khác về phương diện này phương diện kia mà không biết phát triển khả năng riêng của mình. Xin Chúa cho con biết phát triển khả năng của con để phục vụ anh em cách hữu hiệu hơn.