THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Batôlômêô Tông đồ
 Ga 1, 45 - 51  

1. Ghi nhớ: "Đức Giê-su trả lời: Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi" (Ga 1, 48).

2. Suy niệm: Batôlômêô là một trong 12 Tông đồ của Chúa Giêsu. Chắc chắn thánh nhân thật ngỡ ngàng vì Chúa Giêsu đã biết rõ ngài. Điều đó cho thấy không phải Batôlômêô đi tìm Chúa Giêsu mà chính Người đi tìm và kêu gọi thánh nhân. Và hầu như tất cả các Tông đồ đều được Chúa đi tìm và kêu gọi như thế. Chỉ khác nhau mỗi người mỗi hoàn cảnh. Trong từng giây phút Chúa cũng đang đi tìm và kêu gọi ta. Kêu gọi ta đi theo Người để được hưởng hạnh phúc thật.

3. Sống lời Chúa: Luôn nhớ Chúa đang đi tìm và kêu gọi ta.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đang đi tìm và kêu gọi con. Xin cho con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Amen.

THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
 Mt 23, 23 - 26

1. Ghi nhớ: "Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà" (Mt 23, 24)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu than trách những người biệt phái và luật sĩ về cách sống của họ. Họ quá chú ý đến những điều phụ và nhỏ nhặt. Đó là thuế thập phân và rửa bên ngoài chén dĩa trước khi ăn. Đang khi đó việc thực thi công bình, bác ái thì họ bỏ qua. Thật là đáng tiếc. Nhiều khi ta cũng hay bắt bẻ anh chị em mình trong những điều quá nhỏ nhặt. Để rồi cuộc sống thay vì vui vẻ lại trở nên nặng nề.

3. Sống lời Chúa: Tập phân biệt đâu là cái chính cần quan tâm.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con có trí khôn để biết phân biệt đúng sai, phải trái. Xin cho con biết thấy được đâu là điều quan trọng và cần thiết để thực hiện trong cuộc sống. Amen.

THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
 Mt 23, 27 - 32  

1. Ghi nhớ: "Các người giống như mồ mả tô vôi" (Mt 23, 27b)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục than trách về cách sống của những người biệt phái và luật sĩ. Họ tự sống mâu thuẫn với chính mình. Bên ngoài thì họ có vẻ đạo đức nhưng bên trong thì họ chất chứa đầy những tư tưởng độc ác. Chúa Giêsu đã ví cách sống này của họ giống như những mồ mả tô vôi. Đây cũng là cách sống mà nhiều người không thích.

3. Sống lời Chúa: sống đạo đức thật sự với Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, những người biệt phái và luật sĩ đã làm cho Chúa phải buồn vì cách sống giả hình của họ. Xin cho con đừng sống như thế để Chúa cũng phải buồn vì con. Amen.

THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Mônica
 Mt 24, 42 - 51

1. Ghi nhớ: "Anh em hãy sẳn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

2. Suy niệm: Sẵn sàng là tư thế của người luôn sống trong tâm tình chờ đợi Chúa đến. Có sẵn sàng thì bất cứ lúc nào Chúa đến ta cũng không sợ. Bởi lẽ giờ Chúa đến là giờ mà ta được chung hưởng hạnh phúc bất diệt với Chúa. Còn đối với những ai sống thờ ơ không màng chi đến hạnh phúc bất diệt thì quả thật ngày ấy thật đáng sợ. Ngày Chúa đến là ngày tận thế chung cho mọi người và cũng là giờ chết của mỗi người. Thánh Monica đã không những biết chuẩn bị cho mình nhưng cho cả chồng và con mình nữa.

3. Sống lời Chúa: Sống theo lời dạy của Chúa mọi lúc mọi nơi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin là sẽ có lúc Chúa sẽ đến rước con về chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Xin cho con luôn biết sống theo lời dạy của Chúa mọi lúc mọi nơi. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Augustinô
 Mt 25, 1 - 13

1. Ghi nhớ: "Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào". (Mt 25, 13)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục nói về sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón chờ Chúa đến. Thế giới này chưa phải là quê hương thật của ta. Quê hương thật của ta là ở nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho ta. Vì Chúa đã nói: "Thầy đi dọn chỗ cho các con". Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để rước ta. Sở dĩ Chúa không báo trước là để ta không ỷ lại vào tình thương của Chúa.

3. Sống lời Chúa: Quê hương thật là ở nơi Chúa dọn sẵn cho.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để đón con về hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Mt 25, 14 - 30

1. Ghi nhớ: "Ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa" (Mt 25, 29)

2. Suy niệm: Ai có lòng trung tín với Chúa cũng như có sáng kiến làm sinh lợi những gì Chúa ban cho thì người ấy sẽ được Chúa sẽ không bỏ họ. Những gì ta làm cho sinh lợi thật ra hoàn toàn cho ta. Hai người đầy tớ đầu trong dụ ngôn đã biết làm sinh lợi cho chủ theo khả năng của mình. Con người đầy tớ sau thật là vô phúc cho anh. Vì anh đã không biết tích cự làm sinh lợ những gì Chúa ban. Mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh và tuỳ theo chức phận đều được Chúa ban cho những nén bạc quý giá. Đó là tài năng, sức khoẻ, thời giờ ...

3. Sống lời Chúa: Quý trọng và sống tích cực những gì Chúa ban cho.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con có làm sinh lợi những gì Chúa ban đều có ích lợi cho con. Xin cho con biết tích cực cộng tác với Chúa để làm sinh lợi những ơn ban chủa Chúa. Amen.