THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 4, 16 - 30  

1. Ghi nhớ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe" (Lc 4, 21)

2. Suy niệm: Tin mừng theo thánh Luca được gọi là Tin mừng của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa được thực hiện và hoàn tất nơi Chúa Giêsu. "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa". Chính Chúa Giêsu sẽ thực hiện những gì Người vừa đọc. Lòng thương xót Chúa là lòng thương xót của Đấng hạ mình xuống để nâng con người ta lên. Không còn hạnh phúc nào cho bằng hạnh phúc được làm con Chúa.

3. Sống lời Chúa: tin tưởng vào lòng thương xót Chúa

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thương con và sẵn sàng làm tất cả vì con. Xin cho con cảm nghiệm được nhiều hơn tình thương mà Chúa đã và đang dành cho con. Amen.

THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
 Lc 4, 31 - 37

1. Ghi nhớ: "Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền". (Lc 4, 32)

2. Suy niệm: Những người Do thái cùng thời với Chúa Giêsu sửng sốt bởi những lời dạy của Chúa Giêsu vì Người dạy dỗ không giống như những thầy tư tế, luật sĩ của họ. Chúa Giêsu, Người dạy những gì Người đã sống và lời của Người chính là lời của Thiên Chúa. Chúng ta thường đọc thấy trong các Tin Mừng: "Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng....còn Ta, Ta bảo các ngươi...". Như vậy, Chúa Giêsu chính là Lời trọn hảo mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, chúng ta tìm kiếm một mạc khải nào nữa bởi nơi Chúa Giêsu Thiên Chúa đã biểu lộ chính mình. Mặt khác, Lời dạy của Chúa Giêsu có đầy quyền lực là bởi Người luôn có sự liên kết mật thiết với Chúa Cha qua những giờ cầu nguyện. Giáo hội ngày hôm nay cũng đang vẽ lại khuôn mặt của Thiên Chúa nhưng có hoạ được giống hay không là do sự liên kết có chặt chẽ hay không. Mọi thành phần trong Giáo hội hãy nổ lực cầu nguyện để khuôn mặt của Thiên Chúa được thể hiện rạng rỡ nơi Giáo hội của Người

3. Sống Lời Chúa: Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trong mọi hoàn cảnh sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã mạc khải Lời Chúa bằng xương bằng thịt nơi con người Đức Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Lời Chúa dạy để được hưởng ân huệ mà Chúa hứa cho những ai phó thác nơi Người.

THỨ TƯ  TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
  Lc 4, 38 - 44

1. Ghi nhớ: "Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó". (Lc 4, 43)

2. Suy niệm: Đứng trước những lợi lộc trước mắt, là con người hầu như ai cũng muốn mình chiếm hữu những lợi lộc ấy càng nhiều càng tốt. Những người Do Thái cùng thời với Chúa Giêsu cũng vậy, khi thấy Chúa Giêsu chữa lành cho những người bệnh tật, mang lại phúc lộc cho họ thì họ muốn lôi kéo Chúa Giêsu về phía họ, muốn Chúa Giêsu chỉ là của họ mà thôi.

Câu trả lời của Chúa Giêsu đối với những người đi tìm Người cho thấy Chúa Giêsu đến trần gian là để mang lại niềm vui cho hết thảy mọi người và Người đã thực hiện công việc ấy một cách hoàn hảo qua việc yêu thương và hiến mạng sống cho cả nhân loại. Tình thương của Thiên Chúa thì bao la và ân sủng của Thiên Chúa thì vô tận nên người Kitô hữu chúng ta đừng chỉ mong muốn Chúa là của riêng mình mà hãy biết đem Tin mừng của Chúa đến với mọi anh chị em chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Sống quảng đại yêu thương và cầu nguyện cho tất cả mọi người

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để đem Tin mừng sự sống cho nhân loại, xin cho chúng con biết học theo gương Đức Giêsu Kitô mà quảng đại đem tình thương đến với anh chị em mình mà không loại trừ ai.

THỨ NĂM  TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Thánh Grêgôriô Cả
  Lc 5, 1 - 11

1. Ghi nhớ: "Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (Lc 5, 5)

2. Suy niệm: Càng va chạm với cuộc sống con người càng có thêm nhiều kinh nghiệm, đứng trước sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ con người mới cảm nhận được mình chỉ là "hạt cát giữa sa mạc". Ông Simon một con người đã nhiều năm gắn bó với nghiệp chài lưới đã thức suốt đêm vậy mà không kéo lên được một con cá nào. Với kinh nghiệm dày dạn của mình ông hầu như bó tay trước sự thất bại của một đêm thức trắng.

May thay, Đức Giêsu đến với ông, Người bảo ông thả lưới. Qua câu nói của Simôn cho ta thấy việc thả lưới mà Simôn sắp thực hiện không còn là việc của kinh nghiệm, của tài ba lỗi lạc mà là của lòng tin nơi Thầy Giêsu. Và kết quả thật là mĩ mãn. Cuộc sống người Kitô hữu cũng thế, đôi lúc trước những thử thách, những khó khăn mà kinh nghiệm và khả năng hầu như chào thua nhưng với quyền năng Thiên Chúa thì không có gì là không thể. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác đời sống mình cho Chúa để tìm được sự nghỉ yên thật sự.

3. Sống Lời Chúa: Cộng tác với quyền năng Chúa xây dựng cuộc đời mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là thụ tạo thấp hèn mà Chúa đã cứu chuộc và nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa để vượt thắng những khó khăn trong cuộc đời.

THỨ SÁU  TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
 Lc 5, 33 - 39

1. Ghi nhớ: "Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới". (Lc 5, 37 - 38)

2. Suy niệm: Cuộc sống ngày nay người ta thường đòi hỏi những sự đồng bộ nhất định. Quy trình đồng bộ, máy tính đồng bộ, điện thoại đồng bộ...và kể cả trong quan hệ chính trị cũng phải đồng bộ. Qua đó cho thấy rõ phải có sự thích hợp trong lối sống trong các mối quan hệ.

Những người cùng thời với Chúa Giêsu thắc mắc về cách sống của các môn đệ, tại sao các môn đệ của Chúa lại không ăn chay trong khi các nhóm khác lại ăn chay. Chúa Giêsu trả lời cho họ và qua đó một cách nào đó Chúa mạc khải chính mình. Chúa Giêsu chính là Chàng Rể mà có Chàng Rể là có niềm vui. Chúa Giêsu mời gọi họ hãy nhìn thấy được ơn ban mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại qua con người của Người, Chúa Giêsu muốn họ tin nhận những lời Người rao giảng, muốn họ sống trong niềm vui ơn cứu độ thực sự. Con người được giải thoát thì có cách sống của con cái sự tự do không sống nô lệ cho tội lỗi, cho những lề luật cứng ngắt cũng giống như "Rượu mới phải được đổ trong bầu da mới"

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ luật Chúa với tấm lòng yêu mến.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi thì xin cho chúng con biết sống như những người tự do đích thực là sống trong tình thương trong, trong ân sủng của Thiên Chúa.

THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN  
 Lc 6, 1- 5

1. Ghi nhớ: "Con Người làm chủ ngày sa-bát". (Lc 6, 5)

2. Suy niệm: Những người Do Thái thời xưa bị rối trong mớ bòng bong của luật lệ, họ không biết đâu là luật chính yếu, đâu là căn cốt của lề luật nên họ phải "è cổ" ra tuân giữ. Người Kitô hữu chúng ta ngày nay, cũng có thể nói được có phần nào giống như thế nếu không thường xuyên tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua Lời Đức Giêsu.

Tìm hiểu trong Mười Điều Răn chúng ta sẽ thấy rõ hai chiều kích quan trọng của lề luật mà Thiên Chúa tặng ban đó là: hướng về Chúa và hướng về con người. Như thế, có thể thấy được rằng lề luật hướng con người về Thiên Chúa và hướng con người về với nhau chứ không phải hướng con người về lề luật mà họ tuân giữ.

Lề luật chỉ là phương tiện đưa con người đến với Thiên Chúa và với nhau. Phương tiện thì không thể so sánh với mục đích. Vậy người Kitô hữu chúng ta hãy tuân giữ luật Chúa không phải chỉ vì luật mà hãy tuân giữ vì nó dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn am hiểu những lời Chúa truyền dạy hầu biết tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự và biết yêu thương anh chị em mình.