THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Thánh Gio-an Bị Trảm Quyết

Mc 6, 17-29

1. Ghi nhớ: "Vua Hêrôđê nể sợ Gioan, vì biết ông là người công chính và thánh thiện" (Mc 6,29).

2. Suy niệm: Cái chết của Thánh Gio-an Tẩy giả là kết quả tất yếu của một con người dám sống cho sự thật. Trước thế lực của thế gian và bóng tối tội lỗi thì số phận của những người công chính và thánh thiện trở nên quá mong manh. Hêrôđê có lối sống thật hư ảo: hung bạo, nể sợ người ta hơn Thiên Chúa, không dám sống cho sự thật và công lý. Và tất nhiên, ông đã chọn bóng tối để làm chỗ ở muôn đời cho chính mình khi ông quyết định diệt trừ sự sáng. Ngược lại, cái chết anh hùng của thánh Gio-an đã nói lên rằng, Ngài đã kiên quyết chọn lấy sự thật và sự sáng, để rồi Ngài sẽ mãi mãi được sự sáng và sự sống làm gia nghiệp của mình. Theo gương thánh Gioan, chúng ta " Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác anh em rồi sau đó không thể làm được gì hơn nữa " (Mt 10,28 ).

3. Sống Lời Chúa: Kiên quyết sống theo sự thật và công.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm sống và làm chứng cho sự thật để con cũng được sống trong vương quốc đầy ánh sáng và tình yêu của Chúa. Amen.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 4, 31-37

1.Ghi nhớ: "Người xuống Caphacnaum một thành miền Galilê, và ngày Sabat Người giảng dạy họ. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy". (Lc 4,31-32)

2. Suy niệm: Trước thái độ cứng lòng tin của dân đồng hương Nazaret, Chúa Giêsu bỏ thành ấy và xuống miền Ca- phac- na- um. Trái ngược với thái độ dân thành Nazaret, người Ca- phac- na- um sửng sốt trước lời giảng dạy và những phép lạ của Chúa Giêsu. Đây là sự sợ hãi có tính tôn giáo, một sự ngạc nhiên dẫn đến thán phục trước quyền năng Thiên Chúa, không có Thiên Chúa ? cùng, Đức Giêsu không thể làm được như vậy. Hằng ngày có biết bao hiện tượng làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng chúng ta có nhận ra chúng là dấu chỉ mà Thiên Chúa gởi đến không ?

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra ý Chúa trong mỗi biến cố hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bắt chước dân thành Ca- phac- na- um biết nhận ra mỗi diễn biến trong cuộc đời con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa, để con biết tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống này . Amen.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 4, 35-44

1. Ghi nhớ: " Lúc ấy ,bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chửa bà " (Lc 4, 38)

2. Suy niệm: Rời khỏi hội đường, Đức Giêsu đến nhà của Simon. Lúc này, bà nhạc của Simon đang bị sốt nặng, người ta xin Chúa Giêsu chửa cho bà. Bệnh tật thân xác làm cho người ta không còn khả năng đến với người khác. Lúc này, bà đang bất lực hoàn toàn, sự sống của bà hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Ở đây, chúng ta thấy những người xung quanh có một tấm lòng quảng đại, quan tâm đến người khác. Chính nhờ lòng tốt và lời cầu xin của họ Chúa Giêsu đã chửa cho bà khỏi bệnh. Vì thế, chúng ta nên cầu nguyện cho nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống .

3. Sống Lời Chúa: Tập có thói quen cầu nguyện mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, bệnh tật thân xác làm cho chúng con phải xa cách cộng đoàn ,nhưng bệnh tật phần hồn còn đáng sợ hơn. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để thấy được những thương tích nơi tâm hồn do tội lỗi gây ra để chạy đến cùng Chúa mau được chữa lành . Amen.

THỨ NĂM  SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 5, 1-11

1. Ghi nhớ: "Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (Lc 5,5)

2. Suy niệm: Càng va chạm với cuộc sống con người càng có thêm nhiều kinh nghiệm, đứng trước sức mạnh của thiên nhiên hùng vĩ con người mới cảm nhận được mình chỉ là "hạt cát giữa sa mạc". Ông Simon một con người đã nhiều năm gắn bó với nghiệp chài lưới đã thức suốt đêm vậy mà không kéo lên được một con cá nào. Với kinh nghiệm dày dạn của mình ông hầu như bó tay trước sự thất bại của một đêm thức trắng.

May thay, Đức Giêsu đến với ông, Người bảo ông thả lưới. Qua câu nói của Simôn cho ta thấy việc thả lưới mà Simôn sắp thực hiện không còn là việc của kinh nghiệm, của tài ba lỗi lạc mà là của lòng tin nơi Thầy Giêsu. Và kết quả thật là mĩ mãn. Cuộc sống người Kitô hữu cũng thế, đôi lúc trước những thử thách, những khó khăn mà kinh nghiệm và khả năng hầu như chào thua nhưng với quyền năng Thiên Chúa thì không có gì là không thể. Chúng ta hãy tin tưởng phó thác đời sống mình cho Chúa để tìm được sự nghỉ yên thật sự.

3. Sống Lời Chúa: Cộng tác với quyền năng Chúa xây dựng cuộc đời mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là thụ tạo thấp hèn mà Chúa đã cứu chuộc và nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa để vượt thắng những khó khăn trong cuộc đời.

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 5,33-39

1. Ghi nhớ: "Môn đệ Gioan ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisiêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống" (Lc 5,33)

2. Suy niệm: Những người biệt phái không ưa Chúa Giêsu vì thấy uy tín và tiếng tăm của Chúa ngày càng lan rộng, nên khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngày không ăn chay theo kiểu của họ nên họ tỏ vẻ khó chịu và dùng những lời thâm độc để chỉ trích nhằm hạ giá trị, uy tín của Chúa Giêsu trước dân chúng. Đây quả thật không phải là cách đóng góp mang tính xây dựng mà tìm cách hạ bệ nhau. Đòi hỏi người khác phải giống như mình làm, mình nghĩ và mình muốn ... là thiếu quảng đại trong việc tôn trọng người khác. Hơn nữa, tinh thần của việc ăn chay là để sám hối, để đền tội. Chúng ta cần phải chay tịnh bằng cách khổ chế, hy sinh và hãm mình để chế ngự nết xấu và nâng cao tinh thần mến Chúa yêu người chứ không phải để khoe khoang, hãnh diện, lên mặt với người khác.

3. Sống Lời Chúa: Đừng xét đoán người khác theo vẻ chủ quan của ta.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi tâm hồn con thứ men biệt phái mà thay vào dó là thứ men tình yêu của Chúa để chúng con biết thông cảm và yêu thương nhau như Chúa đã dạy. Amen.

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Lc 6, 1- 5

1. Ghi nhớ: "Con Người làm chủ ngày sa-bát". (Lc 6, 5)

2. Suy niệm: Những người Do Thái thời xưa bị rối trong mớ bòng bong của luật lệ, họ không biết đâu là luật chính yếu, đâu là căn cốt của lề luật nên họ phải "è cổ" ra tuân giữ. Người Kitô hữu chúng ta ngày nay, cũng có thể nói được có phần nào giống như thế nếu không thường xuyên tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa qua Lời Đức Giêsu.

Tìm hiểu trong Mười Điều Răn chúng ta sẽ thấy rõ hai chiều kích quan trọng của lề luật mà Thiên Chúa tặng ban đó là: hướng về Chúa và hướng về con người. Như thế, có thể thấy được rằng lề luật hướng con người về Thiên Chúa và hướng con người về với nhau chứ không phải hướng con người về lề luật mà họ tuân giữ.

Lề luật chỉ là phương tiện đưa con người đến với Thiên Chúa và với nhau. Phương tiện thì không thể so sánh với mục đích. Vậy người Kitô hữu chúng ta hãy tuân giữ luật Chúa không phải chỉ vì luật mà hãy tuân giữ vì nó dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn am hiểu những lời Chúa truyền dạy hầu biết tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự và biết yêu thương anh chị em mình.